"to entrench" - Polsk översättning

EN

"to entrench" på polska

EN to entrench
volume_up
[entrenched|entrenched] {transitivt verb}

1. "safeguard"

to entrench (även: to intrench)
volume_up
zagwarantować {perf. vb} (prawnie)
to entrench (även: to intrench)
to entrench (även: to intrench)
volume_up
zawarować {perf. vb} (prawnie)
to entrench (även: to intrench)
volume_up
zawarowywać {imperf. vb} (prawnie)

2. militärt: "position"

to entrench (även: to intrench)
volume_up
okopać {perf. vb}
to entrench (även: to intrench)
volume_up
okopywać {imperf. vb}
There is no time to lose; we must not entrench ourselves in defensive positions but rather move beyond local, short-term interests and look to future generations.
Nie ma czasu do stracenia; nie możemy okopywać się na pozycjach obronnych, lecz wyjść poza lokalne, krótkoterminowe interesy i kierować się potrzebami przyszłych pokoleń.

3. "supremacy, views", bildligt

to entrench (även: to reassert, to buttress, to intrench)
volume_up
umacniać {imperf. vb}

Användningsexempel för "to entrench" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe proposals for economic governance represent an attempt to entrench cutbacks and wage cuts.
Wnioski w sprawie zarządzania gospodarczego stanowią próbę umocnienia cięć wydatków i pensji.
EnglishIt sets up mechanisms through which the European Union will now be able to entrench its integration.
Tworzy mechanizmy, którymi Unia Europejska będzie mogła teraz swoją integrację pogłębiać.
EnglishIf we do not do this, the average person will survive the crisis and grow again, but we will entrench destitution for a long time.
Jeśli tego nie zrobimy, to co prawda przeciętny obywatel przeżyje obecny kryzys i odrodzi się na nowo, ale na długi czas umocnimy zjawisko ubóstwa.
EnglishMaximising transparency and accountability, and promoting and helping entrench a culture of service to citizens, are key factors in the fulfilment of this task.
Dla wykonania tego zadania kluczowe znaczenie ma maksymalizowanie przejrzystości i odpowiedzialności oraz propagowanie i utrwalanie kultury służenia obywatelom.
EnglishThe present system of support from a variety of rural development funds has only served to entrench, rather than even out, development levels in various parts of the European Union.
Obecny system wsparcia z różnych funduszy rozwoju obszarów wiejskich tylko utrwala, a nie niweluje, poziom rozwoju różnych części Unii Europejskiej.
EnglishThat inspires no confidence in this report, because there are other sources which suggest that Hamas did indeed entrench itself in hospitals, ambulances and civilian buildings.
Nie wzbudza to zaufania wobec raportu, ponieważ istnieją inne źródła, które sugerują, że Hamas rzeczywiście zajął pozycje w szpitalach, ambulansach i obiektach cywilnych.