EN edit
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

edit
edit (även: edition)
volume_up
edycja {fem.}
Simply click first the drawing and then the Edit link that appears.
Po prostu kliknij najpierw rysunek, a następnie kliknij wyświetlony link Edycja.
Look for the Payment settings section and click the "edit" link next to Tax information.
W sekcji Ustawienia płatności kliknij link „edycja” obok pozycji Informacje podatkowe.
You can also do this from the Edit menu.
Tę czynność możesz także wykonać z menu Edycja.

2. "of film"

edit (även: assembly, editing session)
volume_up
montaż {mask.}
And the guy who shot it obviously has a strong eye and some experience with video editing.
Facet, który to filmował ma dobre oko i doświadczenie z montażem video.
Jest to podstawowy aspekt działania glamour – proces montażu.
It’s technology. ~~~ I’m very interested in it and I really think that the digital non-linear editing has slashed, you know, the cost now is a fraction of what it used to be.
Technologia, bardzo się nią interesuję i myślę, że cyfrowy montaż nieliniowy zmienił ten biznes. ~~~ Dziś koszty to dziś jedynie ułamek tego, co ile to dawniej kosztowało.

3. "of publication"

Synonymer (engelska) till "edit":

edit

Användningsexempel för "edit" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishTo add a new shipping address to your account or edit an existing shipping address:
Aby dodać do konta nowy adres wysyłki lub zmodyfikować istniejący adres:.
EnglishAll of the buttons required to attach files are located below the Subject: edit box.
Wszystkie przyciski potrzebne do dołączania plików znajdują się pod polem edycji Temat:.
EnglishDragging this diamond lets you edit the dimensions and proportions of the object.
Przeciągając ten romb, możesz zmieniać wymiary i proporcje obiektu.
EnglishAt this time, it isn't possible to edit or delete items from your transactions.
Edytowanie i usuwanie transakcji jest obecnie niemożliwe.
EnglishThe size of your budget is entirely up to you and you can edit this amount whenever you like.
O wielkości budżetu decydujesz całkowicie samodzielnie i możesz ją zmieniać w każdej chwili.
EnglishYou can also double-click a product to open an edit dialog.
Aby otworzyć okno dialogowe edycji, należy dwukrotnie kliknąć produkt.
EnglishIt's not possible to edit reviews once submitted.
Tylko Twoje pierwotne uwagi i ocena w postaci gwiazdek będą dostępne publicznie.
EnglishTo set a service area for your listing, sign in to your account and edit the listing of your choice.
Aby określić obszar usługowy we wpisie, zaloguj się na konto i dokonaj edycji wybranego wpisu.
EnglishThese formatting options won't change when you edit a document on a mobile browser:
Podczas edycji dokumentu w przeglądarce urządzenia przenośnego nie zmienią się następujące opcje formatowania:.
EnglishFrom here you can edit particular cells by selecting the Edit link for the relevant row.
Gdy otworzysz arkusz w takiej przeglądarce, zostanie on przedstawiony w widoku dla urządzenia przenośnego.
English. - (DE) In today's vote I voted in favour of the report by my colleague Edit Bauer.
na piśmie. - (DE) W trakcie dzisiejszego głosowania poparłam sprawozdanie mojej koleżanki Edit Bauer.
EnglishAnd one of the things we tend to do as adults, again, is we edit things.
I jedną z rzeczy, którą robią dorośli, jest cenzura.
EnglishCheck your review carefully before submitting it, as you won't be able to edit your review later.
Prosimy o skrupulatne sprawdzenie recenzji, ponieważ po jej przesłaniu nie będzie można jej zmienić.
EnglishSo in editing these clips, I didn't have the audacity to edit a clip of me singing at Joe's Pub.
Więc jak edytowałem te klipy, to nie miałem dość tupetu, żeby wyedytować klip, gdzie śpiewam w Joe's Pub.
EnglishOr, if you'd like to edit the response, click vacation settings.
Aby wyłączyć automatyczne wysyłanie odpowiedzi przez Google Maila, kliknij link Zakończ teraz na banerze.
EnglishIf your business name isn't showing up correctly, edit the listing in your Google Places account.
Jeśli nazwa Twojej firmy nie jest poprawnie wyświetlana, dokonaj edycji wpisu na swoim koncie Miejsc Google.
EnglishClick Edit > Snap to grid to disable this option, or hold down the Alt key to temporarily disable it.
Przeciągnij jeden z uchwytów zmieniania rozmiaru (biały).
EnglishIf your address isn't showing up correctly, edit the listing in your Google Places for business account.
Jeśli adres nie jest poprawnie wyświetlany, dokonaj edycji wpisu na swoim koncie Miejsc Google dla Firm.
EnglishSo I could go into edit mode, I could select the theater, I could add down at the bottom the name, and I could save it back.
Więc przełączyłem w tryb edycji, wybrałem ten teatr, dodałem na dole nazwę i zapisałem.
English- (CS) Commissioner, ladies and gentlemen, I consider the report of Edit Bauer to be a great success.
- (CS) Panie komisarzu, panie i panowie! Uważam, że sprawozdanie pani poseł Edit Bauer jest ogromnym sukcesem.