EN dress
volume_up
{substantiv}

dress (även: frock)
Co za wspaniała sukienka.
dress (även: apparel, attire, costume, fancy dress)
volume_up
strój {mask.}
I hope the Bavarian national dress he is wearing here this morning is not indicative of a change in political direction.
Mam nadzieję, że bawarski strój narodowy, który dziś przywdział nie oznacza zmiany orientacji politycznej.
more than all that it was those dresses that made women so unknowable and forbidding,
bardziej niż to wszystko to właśnie ich strój czynił kobiety te tak niepoznawalne, nieprzystępne
You can't keep coming to work if you dress like that.
Nie możesz pokazać się w pracy w takich stroju.
dress (även: gown, robe)
volume_up
suknia {fem.}
With a wedding dress, veil, garland, the works?
Z suknią ślubną, welonem, kwiatami, wszystkimi dekoracjami?
dress (även: attire, clothes, garb, attirement)
volume_up
ubiór {mask.}
I wanted to see how dressing biblically affected my mind.
Chciałem zobaczyć jak biblijny ubiór wpłynie na mój umysł.
dress (även: gown)
volume_up
kreacja {fem.} (suknia)
dress (även: attire)
volume_up
stroik {mask.} [dimin.] (dla lalki)
dress
volume_up
kiecka {fem.} [vard.]
dress
volume_up
kieca {fem.} [vard.]

Användningsexempel för "dress" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThen how could you serve, you know, a beat up old dress or something.
Więc jak mógłbyś podać, wiecie, starą, wystrzępioną sukienkę, albo coś.
English. ~~~ We had 70 actors dress in black.
W Projekcie Patrz Częściej w Górę mieliśmy 70 aktorów w czerni.
EnglishAnd Jehovah God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it.
I niech będą za światła na rozpostarciu nieba, aby świeciły nad ziemią; i stało się tak.
EnglishI've heard this dress actually sort of sounds like wind chimes as they walk through.
Słyszałam, że dźwięczy trochę kiedy się w niej idzie.
EnglishNow, we are looking for a large black gentleman wearing a dress.
Dobra, szukamy wielkiego czarnego kolesia ubranego w spódnicę.
EnglishShe said, "All these people with Eastern dress, walking up and down, very repetitive, very limited."
"Ci wszyscy ludzie w strojach orientalnych tylko chodzą i chodzą, to takie monotonne i ograniczone".
EnglishThen David sent home to Tamar, saying, Go now to thy brother Amnon's house, and dress him food.
Przetoż posłał Dawid do Tamary w dom, mówiąc: Idź zaraz do domu Amnona, brata twego, a nagotuj mu potrawę.
EnglishFor example, I get people to dress up their vacuum cleaners.
Na przykład, przekonuję ludzi do ubierania odkurzaczy.
EnglishSometimes people tell me that I look like I'm playing dress-up, or that I remind them of their seven-year-old.
Czasem słyszę, że wyglądam, jakbym się bawiła w przebieranie, albo że przypominam 7-letnie dziecko.
EnglishMr President, you can, of course, tell that I am a sceptic because I do not dress like a scarecrow.
Panie przewodniczący! Oczywiście mogą państwo twierdzić, że jestem sceptykiem, ponieważ nie kraczę tak jak wrony.
EnglishIt starts with the mode of dress, continues through education to their choice of career, as well as to their choice of husband.
Począwszy od ubiorów, poprzez wykształcenie, po wybór kariery zawodowej, a także wybór męża.
EnglishYou can't keep coming to work if you dress like that.
Nie możesz pokazać się w pracy w takich stroju.
EnglishAnd I watched her walk up on stage in her red short dress, and high heels, and she stood there and she said, "My name is Marsha.
Weszła na scenę w krótkiej czerwonej sukience i szpilkach i powiedziała: "Nazywam się Marsha.
EnglishYou don't think about how Nicole Kidman is maneuvering that dress -- she just looks completely natural.
Nie zastanawiacie się, w jaki sposób Nicole Kidman porusza się w tej sukience, po prostu wygląda całkowicie naturalnie.
EnglishI'm on top, got a brand new car, dress well.
Jestem kimś, mam nowy samochód, dobrze się ubieram.
EnglishIt takes the codes of behavior and the codes of dress, and it makes it unexpected, and that's what elicits a laugh.
Kodeks zachowania, sposób ubierania i zmienia je na coś nieoczekiwanego. ~~~ To właśnie to pobudza do śmiechu.
EnglishThou shalt plant vineyards and dress them, but thou shalt neither drink of the wine, nor gather [the grapes]; for the worm shall eat them.
Winnicę nasadzisz i uprawisz, ale wina nie będziesz pił ani zbierał; bo je pożre robactwo.
EnglishThe dress would get really heavy, and eventually the seams would probably fall apart -- leaving me feeling rather naked.
Stała by się wyjątkowo ciężka, w końcu najprawdopodobniej by się rozpadła -- zostawiając mnie kompletnie nagą.
EnglishHow could you show a beat up old dress?
Jak mógłbyś pokazać starą, wystrzępioną sukienkę?
EnglishSo if I was to walk outside in the rain wearing this dress today, I would immediately start to absorb huge amounts of water.
Gdybym chciała wyjść na deszcz mając na sobie tę sukienkę, zaczęła by natychmiastowo chłonąć duże ilości wody.