"documentation" - Polsk översättning

EN

"documentation" på polska

volume_up
document {substantiv}

EN documentation
volume_up
{substantiv}

documentation (även: records, paper trail, recordkeeping)
For publication with complete documentation after commission decision:
Publikacja łącznie z pełną dokumentacją możliwa po podjęciu decyzji przez Komisję:
What documentation did the Company present to support its application to the CVMP?
Jaka dokumentacja została dołączona przez firmę do wniosku złożonego do CVMP?
What documentation did the company present to support its application to the CHMP?
Jaka dokumentacja została dołączona przez firmę na poparcie wniosku złożonego do CHMP?

Synonymer (engelska) till "documentation":

documentation
document

Användningsexempel för "documentation" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe corresponding bar-code label must be put on the data sheet for patient documentation.
Nakleić odpowiednią etykietę z kodem kreskowym na arkusz dokumentacyjny pacjenta.
EnglishA network of information centres, documentation centres and speakers in every EU country.
Centra informacyjne, ośrodki dokumentacji oraz prelegenci we wszystkich krajach UE
EnglishIn addition, documentation substantiating overheads and personnel costs was often missing.
Ponadto często brakowało dokumentacji potwierdzającej koszta bieżące i osobowe.
EnglishA catch documentation programme for bluefin tuna (thunnus thynnus) (
Program dokumentacji połowów tuńczyka błękitnopłetwego (Thunnus thynnus) (
EnglishAnd unfortunately, there was no detailed documentation of these Buddhas.
Niestety, nie istnieje żadne szczegółowe udokumentowanie tych posągów.
EnglishThey had all sorts of different data formats, all sorts, all kinds of documentation systems.
Korzystali z najrozmaitszych formatów danych, wszelkiego rodzaju systemów dokumentacji.
EnglishUniversité Lille 2 Droit et Santé - Service Commun de la Documentation
Université Lille 2 Droit et Santé - Service Commun de la Documentation
EnglishThe extent to which documentation and traceability are really effective is open to doubt.
Wątpliwy jest również stopień rzeczywistej skuteczności dokumentacji oraz identyfikowalności.
EnglishThe CHMP was evaluating the initial documentation provided by the company.
CHMP oceniał wstępną dokumentację przedstawioną przez firmę.
EnglishWhat documentation did the company present to support its application to the CHMP?
Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK Tel.
EnglishAnd the system was capable of doing very, very large documentation systems over computer networks.
System był w stanie prowadzić ogromne dokumentacje systemów przez sieć.
EnglishIt also covers the purchase of equipment and documentation and the hiring of organising consultants.
Obejmuje ona także zakup sprzętu i dokumentacji oraz zatrudnienia doradców organizujących.
EnglishThis can be achieved, for example, by opening documentation centres and employing historians.
Można to osiągnąć, przykładowo, przez otwarcie ośrodków dokumentacyjnych i zatrudnienie historyków.
EnglishI had a look through the documentation and came across the very regulation that we want to amend today.
Przeglądając dokumentację, natknąłem się na rozporządzenie, o którego zmianie dziś mówimy.
EnglishSpecial library, documentation and reproduction equipment
Specjalny sprzęt biblioteczny, dokumentacyjny anulowano i powielający
EnglishData sheet for patient documentation Package leaflet Page of barcode labels and sticker
Arkusz dokumentacyjny pacjenta Ulotka dla pacjenta Arkusz z etykietami zawierającymi kod paskowy i naklejki
EnglishThis version of the General Documentation includes all amendments made since it was last updated.
Nowa wersja „Dokumentacji ogólnej” zawiera wszystkie zmiany wprowadzone od ostatniej aktualizacji.
EnglishData sheet for patient documentation Package leaflet Page of barcode labels and sticker
Arkusz dokumentacyjny pacjenta Ulotka dla pacjenta Arkusz z etykietami zawierającymi kod kreskowy i naklejkami
EnglishContact your nearest European documentation centre for:
Skontaktuj się z najbliższym centrum dokumentacji europejskiej, aby:
EnglishI just wanted to stress that and say that I am willing to provide all the documentation required.
Chciałem to tylko podkreślić i powiedzieć, że jestem gotowy dostarczyć wszelką niezbędną dokumentację.