"cut off from" - Polsk översättning

EN

"cut off from" på polska

EN cut off from
volume_up
{adjektiv}

cut off from
volume_up
odcięty {adj. mask.}

Användningsexempel för "cut off from" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishBut the wicked shall be cut off from the land, And the treacherous shall be rooted out of it.
Ale niepobożni z ziemi wykorzenieni będą, a przewrotni będą z niej wygładzeni.
EnglishParliament's approach, then, has not been defined in a vacuum, where we are cut off from the world.
Określając swoje podejście, Parlament nie działał zatem w próżni, w odcięciu od świata.
EnglishHamas has kept Shalit completely cut off from the outside world.
Od tego czasu jest zakładnikiem Hamasu, który odizolował go od świata zewnętrznego.
EnglishThe meal-offering and the drink-offering are cut off from the house of Jehovah; the priests, Jehovah's ministers, mourn.
Odjęta jest śniedna i mokra ofiara od domu Pańskiego; płaczą kapłani, słudzy Pańscy.
EnglishFor now I had put forth my hand, and smitten thee and thy people with pestilence, and thou hadst been cut off from the earth:
I rozkazał król Egipski babom Hebrejskim, z których imię jednej Zefora, a imię drugiej Fua;
EnglishWe were cut off from the real Europe, from the community to which we had always belonged through our traditions.
Byliśmy odcięci od prawdziwej Europy, od wspólnoty, do której zawsze poprzez nasze tradycje należeliśmy.
EnglishCast off among the dead, Like the slain that lie in the grave, Whom thou rememberest no more, And they are cut off from thy hand.
Poczytano mię między tych, którzy zstępują do dołu; byłem jako człowiek bez wszelakiej mocy.
EnglishTherefore thus saith the Lord Jehovah: Behold, I will bring a sword upon thee, and will cut off from thee man and beast.
Dlategoż tak mówi panujący Pan: Oto Ja przywiodę na cię miecz, i wygładzę z ciebie człowieka i bydlę;
EnglishThus will I make mount Seir an astonishment and a desolation; and I will cut off from it him that passeth through and him that returneth.
I obrócę górę Seir w wielkie spustoszenie, a wygubię z niej przechodzącego, i wracającego się;
EnglishHuman rights are not an island cut off from other areas of policy, as the human rights report, to its credit, demonstrates.
Prawa człowieka nie są wyspą odciętą od innych obszarów polityki, co zupełnie słusznie pokazuje omawiane sprawozdanie.
EnglishOr if I bring a sword upon that land, and say, Sword, go through the land; so that I cut off from it man and beast;
Albo jeźlibym przywiódł miecz na tę ziemię, a rzekłbym mieczowi: Przejdź przez tę ziemię, abym wytracił z niej ludzi i zwierzęta,
EnglishOr if I send a pestilence into that land, and pour out my wrath upon it in blood, to cut off from it man and beast;
Albo posłałlibym mór na tę ziemię, i wylałbym popędliwość swoję na nią ku wytraceniu, aby z niej ludzie i zwierzęta byli wytraceni.
EnglishAwake, ye drunkards, and weep; and wail, all ye drinkers of wine, because of the sweet wine; for it is cut off from your mouth.
Ocućcie się pijani a płaczcie, i narzekajcie wszyscy, którzy pijecie wino, dla moszczu; bo wydarty jest od ust waszych.
English(EL) Madam President, Commissioner, the problem for all of us lies in the fact that Europe is cut off from ordinary people.
(EL) Pani przewodnicząca, pani komisarz, dla nas wszystkich problem leży w fakcie, że Europa jest odcięta od zwykłych ludzi.
EnglishAnd thy mighty men, O Teman, shall be dismayed, to the end that every one may be cut off from the mount of Esau by slaughter.
I ulękną się mocarze twoi, o Temanie
EnglishAnd I will rise up against them, saith Jehovah of hosts, and cut off from Babylon name and remnant, and son and son's son, saith Jehovah.
Bo powstanę przeciwko nim, mówi Pan zastępów, a wykorzenię imię Babilonu, i ostatki jego, tak syna jako i wnuka, mówi Pan;
EnglishWhat is more, the European Parliament has taken account of the fears of European citizens concerning internet users being cut off from the internet.
Co więcej, Parlament Europejski wziął pod uwagę obawy europejskich obywateli odnośnie odcinania użytkowników Internetu od sieci.
Englishand bringeth it not unto the door of the tent of meeting, to sacrifice it unto Jehovah; that man shall be cut off from his people.
A wnętrzności jego, i nogi jego, opłucze wodą, i zapali kapłan to wszystko na ołtarzu; całopalenie jest ofiary ognistej ku wdzięcznej wonności Panu.
EnglishThe inhabitants of all the other territories, including candidate country Macedonia, have been cut off from the EU Member States since 1992.
Mieszkańcy pozostałych terytoriów, w tym państwa kandydującego Macedonii, zostali odcięci od dostępu do państw członkowskich UE od roku 1992.
Englishbut every one that eateth it shall bear his iniquity, because he hath profaned the holy thing of Jehovah: and that soul shall be cut off from his people.
Potem porządnie włożą synowie Aaronowi, kapłani, one sztuki, głowę, i tłustość, na drwa, które są na ogniu, który jest na ołtarzu.