EN crippled
volume_up
{adjektiv}

crippled (även: hurt, miffed, smitten, touched)
volume_up
dotknięty {adj. mask.}
crippled (även: invalid)
volume_up
kaleki {adj. mask.}
crippled (även: mutilated, maimed, game)
volume_up
okaleczony {adj. mask.}
crippled (även: weighted)
volume_up
obarczony {adj. mask.}
crippled (även: cripple, deformed, handicapped)
volume_up
ułomny {adj. mask.}

Synonymer (engelska) till "crippled":

crippled

Användningsexempel för "crippled" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis crippled Britain between 1990 and 1992 when we were in the Exchange Rate Mechanism.
To zaszkodziło Wielkiej Brytanii w latach 1990-1992, kiedy należeliśmy do mechanizmu kursu walutowego.
English"E.T." is about a heartbroken, divorce-crippled family, and ultimately, this kid who can't find his way.
Ale nie - to film o rozwodzie, cierpiącej rodzinie i zagubionym dziecku.
EnglishI could have crippled him for life if I wanted to.
Kelly, mogłabym go pozbawić życia, gdybym tylko chciała.
EnglishThey crippled the lives of their national minorities.
Utrudniały życie mniejszościom narodowym.
EnglishAs a nation we have been crippled.
EnglishWithout it, democracy is crippled and society is forced into a belief that denies humanity and human dignity.
Bez tego demokracja jest upośledzona, a społeczeństwo zmuszone do wyznawania wiary, która jest zaprzeczeniem człowieczeństwa i ludzkiej godności.
EnglishLast year, the Veneto region was also hit by extremely serious floods, which crippled many local textile companies.
W zeszłym roku region Veneto również dotknęły bardzo poważne powodzie, które rzuciły na kolana wiele lokalnych przedsiębiorstw z branży tekstylnej.
EnglishThe Communist system, to borrow the words of Alexander Solzhenitsyn, was based on lies and terror, and was a crippled system that was unacceptable to human nature.
Ustrój komunistyczny - posłużę się słowami Aleksandra Sołżenicyna - opierał się na kłamstwach i terrorze, i był ustrojem kalekim, nie do pogodzenia z ludzką naturą.