EN corn
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

corn (även: grain, cereal)
volume_up
zboże {neut.}
If we get the corn, you can take that whole thing out of there.
Jeśli dostaniemy zboże, możesz wziąść wszystko.
It is very short-sighted to pursue slightly higher corn yields and then have to pay billions of kroner in order to purify the groundwater.
Dążenie do nieco wyższych plonów zbóż, a następnie płacenie miliardów koron w celu oczyszczenia wód podziemnych jest bardzo krótkowzrocznym działaniem.
I would also like to object strongly to the use of corn, cereals and other primary agricultural food products for energy production.
Chciałbym także zgłosić sprzeciw wobec używania kukurydzy, zbóż i innych podstawowych produktów rolnych do produkcji energii.
corn (även: grain, kernel)
volume_up
ziarno {neut.}

2. medicinvetenskap

corn (även: callosity, callus, callous)
volume_up
modzel {mask.}
corn (även: callosity, callus, callous)
corn (även: callosity, callus, callous)

3. nedsättande

corn (även: banality)
volume_up
banał {mask.}

4. "maize", amerikansk engelska

corn (även: maize)
In Africa, corn is one of the main foods in many places.
W Afryce kukurydza jest często podstawowym produktem żywieniowym.
Yet almost all the corn we eat has been altered genetically in some way.
I powiem wam jeszcze, że kukurydza to nie wszystko.
Now, corn originated, we think, in Mexico.
Kukurydza wywodzi się, jak sądzimy, z Meksyku.

5. "wheat", brittisk engelska

corn (även: wheat)
Well, the foods that are produced are, more or less, corn, soy and wheat.
Kukurydza, soja i pszenica.
However, we have seen that prices over recent months have increased specifically for wheat and corn or maize.
W ciągu ostatnich miesięcy daje się jednak zauważyć wzrost cen - szczególnie pszenicy i kukurydzy.
Since 2006, the price of corn has risen threefold, and the price of wheat by 180% on the international market, while overall food prices have increased by 83%.
Od 2006 roku cena kukurydzy na rynkach światowych wzrosła trzykrotnie, a cena pszenicy - o 180%, podczas gdy przeciętne ceny żywności wzrosły o 83%.

6. "oat", skotsk engelska

corn (även: oat)
volume_up
owies {mask.}
They make their whiskey out of corn here.
Robią swoje whiskey z naszego owsa.

Synonymer (engelska) till "corn":

corn

Användningsexempel för "corn" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt is not importing corn into Iowa because you've built so many of these ethanol plants.
To nie import kukurydzy do Iowa ponieważ wybudowano dużą ilość fabryk etanolu.
English(Laughter) (Applause) It is part of corn's scheme for world domination.
(Śmiech) To jest -- (Brawa) spisek kukurydzy, by panować nad światem.
EnglishHere in America, 90 percent of the corn cultivated is used to feed animals or to do oil.
Natomiast w USA 90 procent kukurydzy przeznacza się na karmienie zwierząt i wytwarzanie oleju.
EnglishOf course this has an influence on the world market price for corn.
Oczywiście ma to wpływ na cenę rynkową kukurydzy na całym świecie.
EnglishIt's one of my favorite ones, because we've done several stories on Bt corn.
To jedna z moich ulubionych, bo napisaliśmy kilka relacji na temat modyfikowanej genetycznie kukurydzy BT.
EnglishFor example, political decisions determine how much fertiliser we should add to a corn field.
Na przykład decyzje polityczne określają, jak wiele nawozów powinniśmy stosować na polu kukurydzy.
EnglishIf you go to corn or cellulosic ethanol, you'd actually increase the death rate slightly.
Jeśli pójdziecie w etanol z kukurydzy lub celulozy, to właściwie nieznacznie zwiększycie śmiertelność.
EnglishAnd the talk you heard about ethanol earlier today, to me, is the final triumph of corn over good sense.
Dowiedziałem się, że wszyscy jesteśmy wykorzystywani przez kukurydzę.
EnglishHowever, we have seen that prices over recent months have increased specifically for wheat and corn or maize.
W ciągu ostatnich miesięcy daje się jednak zauważyć wzrost cen - szczególnie pszenicy i kukurydzy.
EnglishYou can grow three things: wheat, corn, and broccoli.
Możesz uprawiać trzy rośliny: pszenicę, kukurydzę i brokuły.
EnglishIf I plant a grain of corn, I am thinking only of today, but if I plant a tree, I am looking to the future.
Kiedy sadzę kukurydzę myślę jedynie o teraźniejszości, ale kiedy sadzę drzewo spoglądam w przyszłość.
EnglishWhat sort of dialogue have we with the US, where 25% of their corn is eaten by cars rather than cattle?
Jaki rodzaj dialogu prowadzimy ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie 25% kukurydzy pożerają pojazdy a nie bydło?
EnglishWell, because he doesn't force feed, because he doesn't gavage tons of corn, his livers were pretty grey.
Takie jest najlepsze. ~~~ Ponieważ on nie karmi na siłę tonami kukurydzy, jego wątróbki były raczej szare.
EnglishThe whole thing has the structural value of corn.
To wszystko ma wartość strukturalną kukurydzy.
EnglishYou can see the rows in the bottom, the way you can see the rows in a field that has just been plowed to plant corn.
Jak widzicie, w dnie wyorane są rzędy, podobne do rzędów, które widać na świeżo zaoranym polu, przygotowanym do zasiewu.
EnglishThis impact is very clear, particularly for corn gluten feed and the waste from using maize to produce alcohol.
Jest to oczywiste, szczególnie w przypadku pasz z glutenu kukurydzianego i odpadów z kukurydzy używanej do produkcji alkoholu.
EnglishInstead of crops in the fields we find rape, corn, reeds, which once processed end up in the fuel tanks of cars.
Zamiast plonów na polach znajdujemy rzepak, kukurydzę i trzcinę, które po przetworzeniu lądują w zbiornikach paliwowych samochodów.
EnglishThey make their whiskey out of corn here.
English♫ Now it's turned into corn field ♫
♫ Teraz zamieniło się w pole kukurydzy ♫
EnglishRather than spending their lives eating grass, for which their stomachs were designed, they were forced to eat soy and corn.
Zamiast spędzać życie na jedzeniu trawy, do której jego żołądki były zaprojektowane, było zmuszane do jedzenia soi i kukurydzy.