EN cope
volume_up
{substantiv}

1. religion: "cloak"

cope
volume_up
kapa {fem.}

Synonymer (engelska) till "cope":

cope

Användningsexempel för "cope" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishHow will your children cope with learning in a language they don’t (yet) speak?
Jak Twoje dzieci poradzą sobie z nauką języka, którego na razie nie znają?
EnglishFor financial reasons alone, the EU could not cope with Turkey's accession.
Z samych tylko względów finansowych UE nie będzie w stanie udźwignąć akcesji Turcji.
EnglishI am not sure that we currently have sufficiently solid foundations to cope.
Nie jestem pewien, czy obecnie mamy wystarczająco mocne fundamenty, by sobie poradzić.
EnglishWe must cope with globalisation and the competition to which it gives rise.
Musimy zmierzyć się z globalizacją i konkurencją, która jest jej skutkiem.
EnglishThe EU will need to do more to cope with the challenge posed by climate change.
UE będzie musiała zrobić więcej, by poradzić sobie z wyzwaniem jakim są zmiany klimatyczne.
EnglishWe cannot cope with this sort of catastrophe on top of our everyday disasters.
Nie możemy zajmować się takimi katastrofami na dokładkę do naszych codziennych kataklizmów.
EnglishThe people living in these areas cannot cope with the consequences of the floods on their own.
Ludzie żyjących w tych obszarach nie mogą sobie sami poradzić ze skutkami powodzi.
EnglishWithout this support, they will not cope with the growing competition in the world economy.
Bez tego wsparcia nie poradzą one sobie z rosnącą konkurencją w światowej gospodarce.
EnglishI hope that the Spanish Presidency will be able to cope with this.
Mam nadzieję, że prezydencja hiszpańska będzie w stanie sobie z tym poradzić.
EnglishWe need new ways, better ways, to cope with poverty, wars and disease.
Potrzebujemy nowych, lepszych rozwiązań problemów biedy, wojny i choroby.
EnglishInitial small investments are easier to cope with than to pile up large mountains of debt.
Z początkowymi niewielkimi inwestycjami łatwiej sobie radzić niż z ogromnym zadłużeniem.
EnglishThe Member States are still struggling to cope with the aftermath of the crisis.
Państwa członkowskie nadal zmagały się z następstwami kryzysu.
EnglishTo cope with climate change, we need new ways to generate power.
Aby zaradzić zmianom klimatu, potrzebujemy nowych metod produkcji energii.
EnglishThis has left us better able to cope with external shocks.
Daje to nam możliwość lepszego radzenia sobie z zewnętrznymi nagłymi problemami.
EnglishThe question is whether our financial sector is equipped to cope with severe weather.
Pytanie brzmi, czy nasz sektor finansowy jest przygotowany na poradzenie sobie z poważną zawieruchą.
EnglishNor can beekeepers cope alone with protecting their markets and ensuring the viability of their products.
Pszczelarze sami nie poradzą sobie także z obroną rynku i opłacalnością produkcji.
EnglishThe car industry cannot cope with the regulations that we have enforced.
Przemysł samochodowy nie jest w stanie dostosować się do rozporządzeń, które wprowadziliśmy w życie.
EnglishNot only do our children cope very well, but they excel in it.
Nasze dzieci nie tylko dają sobie radę, ale osiągają znakomite wyniki.
EnglishShall we once again have to cope with an army of unemployed?
Czy raz jeszcze będziemy musieli mieć do czynienia z armią bezrobotnych?
EnglishThe first thing you have to do, then, is cope with that.
Pierwszą rzeczą, którą muszą Państwo zrobić, jest rozwiązanie tego problemu.