"convergent" - Polsk översättning

EN

"convergent" på polska

EN convergent
volume_up
{adjektiv}

convergent
In that way, both will be convergent and attain the same results.
W ten sposób obie będą zbieżne i dążyć będą do tych samych rezultatów.
We have seen that we have convergent views on many subjects.
Widzimy, że nasze poglądy na wiele tematów są zbieżne.
I would also stress that the EU must not hide the fact that the interests of its Member States in this area are not absolutely convergent.
Chciałbym także zaznaczyć, że UE nie może ukrywać tego, że interesy jej różnych państw członkowskich są niezupełnie zbieżne.
convergent (även: analogous, coincident, confluent)
volume_up
zbieżny {adj. mask.}
This is because the rapporteur believes that achieving convergent positions produces power and effectiveness in this slow and difficult task of improving the state of human rights in the world.
Jest tak dlatego, że sprawozdawca sądzi, iż osiągnięcie zbieżnych stanowisk daje siłę i skuteczność w tym powolnym i trudnym zadaniu, jakim jest poprawa stanu praw człowieka na świecie.
convergent
volume_up
zbieżna {adj. fem.}
However, one cannot deny the opening-up of China in a Chinese evolution convergent with some of our values.
Jednakże nie można zaprzeczyć, że otworzyły się one na ewolucję zbieżną z niektórymi naszymi wartościami.

Användningsexempel för "convergent" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishOnce again I want to underline the importance of convergent, horizontal work.
Jeszcze raz chciałbym podkreślić znaczenie pracy w układzie horyzontalnym i w warunkach konwergencji.
EnglishThis is because the rapporteur believes that achieving convergent positions produces power and effectiveness in this slow and difficult task of improving the state of human rights in the world.
Jest tak dlatego, że sprawozdawca sądzi, iż osiągnięcie zbieżnych stanowisk daje siłę i skuteczność w tym powolnym i trudnym zadaniu, jakim jest poprawa stanu praw człowieka na świecie.