"conventional wisdom" - Polsk översättning

EN

"conventional wisdom" på polska

EN conventional wisdom
volume_up

1. "the conventional wisdom"

conventional wisdom
conventional wisdom

Liknande översättningar för "conventional wisdom" på polska

conventional adjektiv
convent substantiv
wisdom substantiv
convention substantiv

Användningsexempel för "conventional wisdom" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishNow, the conventional wisdom was that Nigerians don't read literature.
Według obiegowej opinii Nigeryjczycy nie czytają.
EnglishIt takes the base metal of our conventional wisdom and transforms it through ridicule into a different way of seeing and ultimately being in the world.
Przemienia naszą konwencjonalną wiedzę za pomocą śmiechu w inną formę postrzegania oraz istnienia.
English(Laughter) So this goes against the conventional wisdom that we should tell our friends our goals, right -- so they hold us to it.
Jest to sprzeczne z naszą naturalną reakcją, do dzielenia się z przyjaciółmi naszymi celami i planami, prawda? ~~~ To oni podtrzymują nas na duchu.
EnglishThey reject the conventional wisdom of ever-closer union and want to see a looser, more flexible system of intergovernmental cooperation.
Odrzucają powszechnie panującą opinię o coraz ściślejszej unii i chcą swobodniejszego, bardziej elastycznego systemu współpracy międzyrządowej.