"bypass" - Polsk översättning

EN

"bypass" på polska

volume_up
bypass {substantiv}
PL

"bypass" på engelska

EN

EN bypass
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

bypass (även: conduct, homestead, manners, curtilage)
The Internet provides fertile ground for bypassing regulations and having no restrictions on expression.
Internet tworzy żyzny grunt pod obejście przepisów i brak jakichkolwiek ograniczeń wypowiedzi.
By issuing grades and awarding qualifications it will ensure that the EU bypasses universities and national governments.
Przyznawanie kwalifikacji umożliwi jej także obejście wyższych uczelni i rządów krajowych.
bypass (även: magneto)

2. medicinvetenskap

bypass
bypass
volume_up
bypass {mask.}
Non-Coronary Artery Bypass Graft (CABG) related bleeding In TRITON, the frequency of patients experiencing a non-CABG related bleeding event is shown in Table 1.
Non- Coronary Artery Bypass Graft CABG) Częstość występowania krwawień niezwiązanych z operacją CABG u pacjentów uczestniczących w badaniu TRITON przedstawiono w Tabeli 1.
This is a representative patient who at the time was 73 -- totally needed to have a bypass, decided to do this instead. ~~~ We used quantitative arteriography, showing the narrowing.
Oto przykładowy pacjent, który w wieku 73 lat -- bardzo potrzebował wszczepienia bypass'ów, ale zamiast tego; użyliśmy artrografii ilościowej pokazującej zwężenie.

3. fordonsteknik

bypass
Eco-terrorists have blocked construction of a bypass, in the name of protecting birds from noise.
Ekoterroryści w imię ochrony ptaków przed hałasem zablokowali budowę obwodnicy.
(PL) Mr President, I would like to raise the issue of the by-pass around the town of Augustów in Poland.
Panie przewodniczący! Pragnę zabrać głos w sprawie budowy obwodnicy wokół miasta Augustowa w Polsce.
I will direct a question to the European Commission: how many Polish children have to pay with their lives due to construction of the bypass being blocked?
Zwracam się do Komisji Europejskiej z pytaniem - ile polskich dzieci musi zapłacić życiem za zablokowanie budowy obwodnicy?
bypass
volume_up
objazd {mask.}

Synonymer (engelska) till "bypass":

bypass

Användningsexempel för "bypass" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Englishthe data on valdecoxib and parecoxib presented in the CABG (Coronary Artery Bypass
operacji pomostowania tętnic wieńcowych z użyciem przeszczepów naczyniowych CABG
Englishthe data on valdecoxib and parecoxib presented in the CABG (Coronary Artery Bypass
danych na temat waldekoksybu i parekoksybu, przedstawionych w badaniach dotyczacych
EnglishBanning only results in counter-pressures and attempts to bypass it.
Wprowadzanie zakazów skutkuje jedynie przeciwnaciskami i próbami ich ominięcia.
Englishthe data on valdecoxib and parecoxib presented in the CABG (Coronary Artery Bypass Graft) and
danych na temat waldekoksybu i parekoksybu, przedstawionych w badaniach dotyczących
EnglishSo this is a bypass operation, just like what Al Gore had, with a difference.
Więc to jest operacja pomostowania tętnic wieńcowych, taka jaką miał Al Gore, z małą różnicą.
EnglishEco-terrorists have blocked construction of a bypass, in the name of protecting birds from noise.
Ekoterroryści w imię ochrony ptaków przed hałasem zablokowali budowę obwodnicy.
Englishwithin 3 months of severe bleeding, major trauma or major surgery (e. g. coronary artery bypass
jeśli w ciągu ostatnich 3 miesięcy doszło do wystąpienia dużego krwawienia, ciężkiego urazu
EnglishWe should not bypass this point on the agenda as secondary behind the economic package.
Nie powinniśmy potraktować tego punktu porządku obrad jako drugorzędnego względem pakietu gospodarczego.
EnglishBasically, if you take an extremely sick patient and you give them a bypass, they get a little bit better.
Konkretniej, jeżeli poważnie chorej osobie założymy bajpas, jej stan się trochę poprawi.
EnglishTreatment of post-operative pain following coronary artery bypass graft (CABG) surgery (see sections 4.8 and 5.1).
Leczenie bólu po operacji pomostowania tętnic wieńcowych (patrz punkt 4. 8 i 5. 1).
English(PL) Mr President, I would like to raise the issue of the by-pass around the town of Augustów in Poland.
Panie przewodniczący! Pragnę zabrać głos w sprawie budowy obwodnicy wokół miasta Augustowa w Polsce.
EnglishRegulations are far worse than directives because they pass into UK law and bypass the UK Parliament.
Rozporządzenia są dużo gorsze od dyrektyw, bo trafiają do brytyjskiego prawa, omijając brytyjski parlament.
EnglishIf you give them stem cells as well as their bypass, for these particular patients, they became asymptomatic.
Jeśli umieścimy komórki macierzyste, jak również i bajpas, u tych konkretnych pacjentów, staną się one bezobjawowe.
EnglishInsurance will cover the bypass, it’ll cover the angioplasty; it won’t, until recently, cover diet and lifestyle.
Ubezpieczenie pokryje bypassy, pokryje angioplastykę. ~~~ Ale nie pokryje, jak dotychczas, diety i stylu życia.
EnglishDynastat has not been studied in cardiovascular revascularization procedures other than coronary artery bypass graft procedures.
Produktu Dynastat nie badano u osób poddawanych zabiegom rewaskularyzacji naczyń serca innych niż zabiegi pomostowania tętnic wieńcowych.
EnglishYou have tried to bypass us.
EnglishMr Barroso, you are attempting to bypass Parliament with this provisional SWIFT agreement, while disregarding the concerns about data protection.
Panie Barroso! Proponując tymczasową umowę SWIFT, stara się pan pominąć Parlament, lekceważąc obawy związane z ochroną danych.
EnglishDoes the Commission intend, when introducing the proposition for budget reform, to by-pass regional and local authorities in the distribution of funds?
Czy wprowadzając propozycję reformy budżetowej, Komisja zamierza pominąć władze regionalne i lokalne w dystrybucji funduszy?
EnglishWe have seen how this procedure was used to allow the rescue packages for the banks, amounting to billions of euro, to bypass Parliament.
Przekonaliśmy się, jak użyto tej procedury, by przyjąć pakiet środków ratunkowych dla banków wart miliardy euro i pominąć przy tym Parlament.
EnglishI will direct a question to the European Commission: how many Polish children have to pay with their lives due to construction of the bypass being blocked?
Zwracam się do Komisji Europejskiej z pytaniem - ile polskich dzieci musi zapłacić życiem za zablokowanie budowy obwodnicy?