"buttons" - Polsk översättning

EN

"buttons" på polska

PL
volume_up
button {substantiv}

EN buttons
volume_up
{pluralis}

buttons
volume_up
guziki {fem. plur.}
And then these buttons on the corbels here. ~~~ Right there -- those are hickory nuts.
A te guziki tam na wsporniku - właśnie tam - to orzechy hikory.
And these buttons there -- those are chicken eggs.
A te guziki tutaj, to kurze jajka.
Nothing unusual about that at all, except that these are actually not the buttons that take you to an individual floor.
To winda z rzędem guzików, nic nadzwyczajnego, tylko że te guziki nie oznaczają pięter.

Synonymer (engelska) till "button":

button

Användningsexempel för "buttons" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishOn the top and bottom of your Inbox are the Archive, Report Spam, Delete and Go buttons.
U góry i u dołu Odebranych znajdują się przyciski Archiwizuj, Zgłoś spam oraz Usuń.
EnglishIt's because the elevator is missing some important instrumentation, like the buttons.
To dlatego, że w windzie brakuje pewnych ważnych instrumentów, na przykład przycisków.
EnglishGame play buttons should be clickable and placed in an obvious location.
Przyciski uruchamiające grę powinny być klikalne i umieszczone w oczywistym miejscu.
EnglishAll of the buttons required to attach files are located below the Subject: edit box.
Wszystkie przyciski potrzebne do dołączania plików znajdują się pod polem edycji Temat:.
EnglishYou can pause or reset this timer by clicking the Pause and Reset buttons.
Możesz wstrzymać lub zresetować ten zegar, klikając odpowiednio Wstrzymaj albo Resetuj.
English(Laughter) And one of the buttons at the bottom, you'll notice, is not "Print."
(Śmiech) A jeden z przycisków na dole, zauważcie, to nie "Drukuj".
EnglishSome buttons, like Archive, Spam, and Labels, are collapsed until you need them.
Niektóre przyciski, takie jak Archiwizuj, Spam i Etykiety, są zwinięte, dopóki ich nie rozwiniesz.
EnglishFor example, use the buttons to delete a message or mark something as spam.
Możesz na przykład usunąć wiadomość lub oznaczyć ją jako spam.
EnglishWatch this -- I'm not touching any buttons, ladies and gentlemen. ~~~ This is happening by itself.
Spójrzcie na to - nie dotykam żadnych przycisków, panie i panowie. To się dzieje samo.
EnglishNow, it is possible that I use only two buttons on the cellphone, only three options on the cellphone.
Mogę spokojnie korzystać z komórki, używając tylko dwóch przycisków i trzech opcji.
EnglishYou can also click the individual buttons in the toolbar to do this.
W tym samym celu możesz również klikać przyciski na pasku narzędzi.
EnglishYou can also zoom in and out of the preview, using the magnifying glass buttons, also in the toolbar.
Widok w wersji dla komputerów nie jest dostępny w dla arkuszy kalkulacyjnych Google.
EnglishAnd he could still hold his wife's hand, but he couldn't do buttons on his clothes, can't feed himself.
Potrafił trzymać rękę żony, ale nie potrafił zapiąć guzików, ani samemu jeść.
EnglishSqueeze the two chamber release buttons at the same time on the side of the base.
ob zapoznać się z treścią ulotki dla pacjenta).
EnglishThe directive presses all the right buttons and goes some way towards addressing the problem.
Dyrektywa pozwoli uruchomić wszystkie właściwe mechanizmy i podjąć kroki zmierzające do rozwiązania problemu.
EnglishAdd custom buttons to access or search your favorite websites from Toolbar.
Dodawaj niestandardowe przyciski, aby otwierać lub wyszukiwać swoje ulubione witryny z poziomu paska narzędzi Toolbar.
EnglishThe Google Mail toolbar has several buttons that you can use to take action on your messages.
Pasek narzędzi Google Maila zawiera kilka przycisków, których możesz używać do wykonywania działań na wiadomościach.
EnglishUse the plus and minus buttons in the upper right to zoom in and out of the speaker notes.
Używając przycisków z plusem i minusem w prawym górnym rogu, możesz powiększać i pomniejszać widok notatek dla prelegenta.
EnglishWhy older people pull their pants up over their belly-buttons?
Dlaczego starzy ludzie zakrywaja swoje pępki?
EnglishClick the buttons and select an option from the drop-down menus to apply that style to your object.
Aby zastosować wybrany styl względem obiektu, kliknij te przyciski i wybierz odpowiednie opcje z menu rozwijanych.