"buttock" - Polsk översättning

EN

"buttock" på polska

volume_up
buttock {substantiv}
volume_up
buttocks {substantiv}

EN buttock
volume_up
{substantiv}

buttock (även: haunch)
It is given as two 0.9-mg injections into the buttock muscle, 24 hours apart.
Preparat ten podaje się domięśniowo w pośladek w postaci dwóch wstrzyknięć 0, 9 mg w odstępie 24 godzin.
(Piano) It can be the other buttock.
(fortepian) Może też być drugi pośladek.
The solution is injected deeply into the buttocks muscle (intragluteally).
Roztwór należy wstrzykiwać głęboko w mięsień pośladkowy (w pośladek).

Synonymer (engelska) till "buttock":

buttock
English

Användningsexempel för "buttock" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI went back and I transformed my entire company into a one-buttock company."
że kiedy wróciłem do firmy, zmieniłem ją całą w firmę na jednym pośladku".
EnglishHe had metastases in his right buttock, and he couldn't sit even with medication.
Miał przerzuty w prawym pośladku i nie mógł siedzieć, nawet na lekach.
EnglishYou should be a one-buttock player." ~~~ And I moved his body like that, while he was playing.
Powinieneś grać na jednym." I przesunąłem go tak w trakcie jego gry.
EnglishAnd I was working with this young pianist and I said, "The trouble with you is you're a two-buttock player.
Kiedy pracowałem z tym młodym pianistą powiedziałem: "kłopot w tym, że grasz na dwóch pośladkach.
EnglishAdminister intramuscularly slowly into the buttock.
Lek należy podawać powoli, domięśniowo, w mięsień pośladkowy.
EnglishThe recommended dose of Faslodex is 250 mg once a month, given by slow injection into the buttock muscle.
Zalecana dawka preparatu Faslodex wynosi 250 mg raz w miesiącu w powolnym wstrzyknięciu w mięsień pośladka.
EnglishAnd what you're going to see is one-buttock playing.
I za chwilę zobaczycie wersję "na jednym pośladku".
EnglishThe vaccine should not be given (deep) into the skin or intramuscularly into the buttock because protection may be less.
Szczepionka nie powinna być podawana (głęboko) podskórnie lub domięśniowo w mięsień pośladkowy, gdyż wówczas ochrona może być mniejsza.
EnglishThe patch should be applied to dry, intact skin on the abdomen, hip, or buttock immediately after removal from the protective sachet.
Plaster nale y naklei na such, nieuszkodzon skór brzucha, biodra lub po ladka, natychmiast po wyj ciu z saszetki ochronnej.
EnglishArthralgia, Back pain, Pain in extremity, Myalgia Muscular weakness, Neck pain, Buttock pain, Musculoskeletal chest pain
Ból stawów, pleców, kończyn, mięśni Osłabienie mięśni, ból szyi, ból pośladków, ból pochodzenia mięśniowo- kostnego w klatce piersiowej,
EnglishZYPADHERA comes as a powder which your doctor or nurse will make into a suspension that will then be injected into the muscle in your buttock.
ZYPADHERA ma postać proszku, który lekarz lub pielęgniarka użyje do przygotowania zawiesiny i wstrzyknie do mięśnia pośladka.
EnglishThe patch should be applied to dry, intact skin on the abdomen (tummy), hip, or buttock immediately after it is removed from the protective sachet.
Plaster należy umieszczać na suchej, zdrowej skórze na brzuchu, biodrze lub pośladku niezwłocznie po jego wyjęciu z saszetki ochronnej.
EnglishUncommon: muscle spasms, muscle twitching or sensation of heaviness, muscle stiffness, joint swelling, joint stiffness, buttock pain, swelling, pain in jaw.
osłabienie siły mięśniowej, bóle mięśniowo- kostne, ból kończyn, kurcze mięśni, bóle stawów, bóle kostne, ból pleców, obrzęki obwodowe.
EnglishAlways put your patch on clean, dry, hairless skin Put it on the buttock, abdomen, upper outer arm or upper back - places where it won’t be rubbed by tight clothing
Jeżeli plaster został przyklejony po pierwszej dobie miesiączki, należy stosować niehormonalny środek antykoncepcyjny do Dnia 8, kiedy zmienia się plaster.
EnglishThe patch must be firmly applied to the buttock, abdomen (tummy), upper arm or upper back, but not on the breast, or on skin that is red, irritated or cut.
Plaster należy mocno docisnąć, przylepiając preparat na pośladku, brzuchu, górnej części ramienia lub górnej części pleców, lecz nie na piersi lub zaczerwienionej, podrażnionej lub rozciętej skórze.