"benzodiazepine" - Polsk översättning

EN

"benzodiazepine" på polska

EN

benzodiazepine {substantiv}

volume_up
benzodiazepine (även: benzo)

Användningsexempel för "benzodiazepine" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishZaleplon binds selectively to the benzodiazepine type I receptor.
Zaleplon wiąże się selektywnie z receptorem benzodiazepinowym typu I.
EnglishIt is recommended that dose adjustment of the benzodiazepine be considered during coadministration.
Podczas jednoczesnego podawania tych leków zalecane jest rozważenie dostosowywania dawki benzodiazepin.
EnglishA decrease in the dose of the benzodiazepine may be required.
Konieczne może być zmniejszenie dawki benzodiazepin.
EnglishCo-administration with Norvir may cause a large increase in the concentration of this benzodiazepine.
Podawanie w skojarzeniu z produktem Norvir może spowodować znaczne zwiększenie stężenia tej pochodnej benzodiazepiny.
EnglishCo-administration with Kaletra may cause a large increase in the concentration of this benzodiazepine.
Podawanie w skojarzeniu z produktem Kaletra może spowodować znaczne zwiększenie stężenia tej pochodnej benzodiazepiny.
EnglishCo-administration with VIRACEPT may cause a large increase in the concentration of this benzodiazepine.
Jednoczesne stosowanie z preparatem Viracept może spowodować znacznego stopnia zwiększenie stężenia tej benzodiazepiny.
EnglishCoadministration with Telzir/ ritonavir may cause a large increase in the concentration of this benzodiazepine.
Skojarzone podawanie midazolamu z Telzirem/ rytonawirem może powodować bardzo duże zwiększenie stężeń tej benzodiazepiny.
EnglishCo-administration with PREZISTA/ritonavir may cause a large increase in the concentration of this benzodiazepine.
Jednoczesne podanie midazolamu z produktem PREZISTA i rytonawirem może spowodować znaczny wzrost stężenia tej benzodiazepiny.
EnglishIncreased plasma benzodiazepine levels may occur via decreased hepatic metabolism leading to excessive sedation.
Może wystąpić zaburzenie metabolizmu wątrobowego prowadzące do zwiększenia stężenia benzodiazepin w osoczu i nadmiernej sedacji.
EnglishCo-administration of ciprofloxacin and benzodiazepine premedicants has been shown not to affect ciprofloxacin plasma levels.
Stężenie cyprofloksacyny w osoczu nie zmienia się podczas jej jednoczesnego podawania z benzodiazepinami w premedykacji.
EnglishCo-administration of ciprofloxacin and benzodiazepine premedicants has been shown not to affect ciprofloxacin plasma levels.
Jednoczesne podawanie cyprofloksacyny z benzodiazepinami w premedykacji nie wpływa na stężenie cyprofloksacyny w osoczu.
EnglishPsychosis Benzodiazepine and benzodiazepine-like agents are not recommended for the primary treatment of psychotic illness.
Psychoza Benzodiazepiny i leki o działaniu podobnym do działania benzodiazepin nie są zalecane do leczenia podstawowego psychoz.
EnglishPsychosis Benzodiazepine and benzodiazepine-like agents are not recommended for the primary treatment of psychotic illness.
Psychoza Benzodiazepiny i leki o działaniu podobnym do działania benzodiazepin nie są zalecane do leczenia podstawowego psychozy.
EnglishIn vitro studies revealed that venlafaxine has virtually no affinity for opiate or benzodiazepine sensitive receptors.
W badaniach in vitro stwierdzono, że wenlafaksyna praktycznie nie wykazuje powinowactwa do receptorów opioidowych lub benzodiazepinowych.
EnglishDepression Pre-existing depression may be unmasked during benzodiazepine or benzodiazepine-like agent use.
Depresja Istniejące u pacjenta zaburzenia depresyjne mogą ujawnić się podczas stosowania benzodiazepin lub leków podobnych do działania benzodiazepin.
EnglishConcomitant injection of olanzapine and parenteral benzodiazepine is not recommended (see sections 4.4 and 6.2).
Nie zaleca się równoczesnego stosowania olanzapiny we wstrzyknięciach i leków z grupy benzodiazepin podawanych pozajelitowo (patrz punkt 4. 4 i 6. 2).
EnglishSonata belongs to a class of substances called benzodiazepine-related medicinal products, which consists of preparations with hypnotic actions.
Sonata należy do grupy preparatów nazywanych lekami benzodiazepinopochodnymi, które są substancjami o działaniu nasennym.
EnglishZerene belongs to a class of substances called benzodiazepine-related medicinal products, which consists of preparations with hypnotic actions.
Zerene należy do grupy preparatów nazywanych lekami benzodiazepinopochodnymi, które są substancjami o działaniu nasennym.
EnglishSimultaneous injection of intramuscular olanzapine and parenteral benzodiazepine is not recommended (see sections 4.5 and 6.2).
Jednoczesne stosowanie olanzapiny w postaci wstrzykiwań domięśniowych i benzodiazepin podawanych pozajelitowo nie jest zalecane (patrz punkty 4. 5 i 6. 2).
EnglishCoadministration with Agenerase with or without ritonavir may cause a large increase in the concentration of this benzodiazepine.
Skojarzone podawanie midazolamu z preparatem Agenerase, z rytonawirem lub bez, może powodować bardzo duże zwiększenie stężenia tej pochodnej benzodiazepiny.