EN to beef up
volume_up
{verb}

1. allmänt

volume_up
wzmocnić {perf. vb}
Let me remind you that we are not the only ones with these aims: on several occasions, the European Central Bank has called on Parliament to beef up the Commission's already bold proposals.
Pragnę przypomnieć, że nie są to cele wyłącznie nasze: Europejski Bank Centralny kilkakrotnie wzywał Parlament do wzmocnienia i tak ambitnych już wniosków Komisji.
volume_up
wzmacniać {imperf. vb}
to beef up (även: to diversify, to variegate, to beef up)
volume_up
urozmaicać {imperf. vb}
to beef up (även: to beef up)
to beef up (även: to spice up, to beef up)
volume_up
urozmaicić {perf. vb}

2. vardagligt

to beef up (även: to amplify, to beef up, to boost, to buttress)
volume_up
wzmocnić {perf. vb}
Let me remind you that we are not the only ones with these aims: on several occasions, the European Central Bank has called on Parliament to beef up the Commission's already bold proposals.
Pragnę przypomnieć, że nie są to cele wyłącznie nasze: Europejski Bank Centralny kilkakrotnie wzywał Parlament do wzmocnienia i tak ambitnych już wniosków Komisji.
volume_up
wzmacniać {imperf. vb}
to beef up (även: to beef up, to diversify, to variegate)
volume_up
urozmaicać {imperf. vb}
to beef up (även: to beef up)
to beef up
volume_up
podrasować {imperf. vb}
to beef up (även: to beef up, to spice up)
volume_up
urozmaicić {perf. vb}
to beef up
volume_up
zasilić {perf. vb}

Liknande översättningar för "to beef up" på polska

beef substantiv
to beef verb
to be up to verb
up adjektiv
up adverb
Polish
up preposition
to up verb

Användningsexempel för "to beef up" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishMost importantly, we should beef up.
Najważniejsze jest to, abyśmy zwiększyli skalę działania.
EnglishThe FSA interprets its own rule book in secret; they keep the fines that they impose to beef up their own salaries and pensions; there is no court of appeal.
FSA utrzymuje wykładnię swojego zbioru przepisów w tajemnicy, nakładane przezeń kary pieniężne zasilają pensje i emerytury jego urzędników, nie ma sądu odwoławczego.
EnglishWe are driving up the cost of feed, which is hitting our pig farmers, our poultry farmers and our beef farmers, and speeding up those approvals would go a long way to helping the situation.
Windujemy ceny pasz, co dotyka naszych hodowców świń, drobiu i bydła, a przyśpieszenie udzielania tych zezwoleń znacznie ułatwiłoby poprawę sytuacji.
EnglishLet me remind you that we are not the only ones with these aims: on several occasions, the European Central Bank has called on Parliament to beef up the Commission's already bold proposals.
Pragnę przypomnieć, że nie są to cele wyłącznie nasze: Europejski Bank Centralny kilkakrotnie wzywał Parlament do wzmocnienia i tak ambitnych już wniosków Komisji.