"assistance" - Polsk översättning

EN

"assistance" på polska

volume_up
assistance {substantiv}
volume_up
assist {substantiv}
PL

EN assistance
volume_up
{substantiv}

assistance (även: aid, help, support, succor)
volume_up
pomoc {fem.}
Invest financial assistance, but also management assistance.
Który zapewniałby pomoc finansową, jak również z zakresu zarządzania.
We plan to increase assistance to the outside without conditionality on reforms.
Planujemy zwiększyć pomoc dla krajów zewnętrznych, nie warunkując jej reformami.
Accordingly, social welfare provides assistance in times of transition.
Dlatego też systemy opieki społecznej oferują pomoc w czasach przejściowych.
assistance (även: aid, backup, crutch, support)
Analysis, programming and technical assistance for the operation of the Agency
Analizy, programowanie i wsparcie techniczne na potrzeby operacyjne Agencji
To this end, it will receive approximately EUR 860 million in assistance.
W tym celu Bułgaria otrzyma wsparcie w wysokości około 860 milionów euro.
We will also provide further financial assistance for the aftermath of the conflict.
Zapewnimy także dalsze wsparcie finansowe po zakończeniu konfliktu.
assistance (även: help)

Synonymer (engelska) till "assistance":

assistance
assist

Användningsexempel för "assistance" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis also involves assistance in combating the production of drugs in Afghanistan.
Dotyczy to także pomocy w zakresie walki z produkcją narkotyków w Afganistanie.
EnglishHowever, we need to focus our attention and assistance a little further still.
Musimy jednak zastosować do naszych działań i pomocy nieco szerszą perspektywę.
EnglishThe Commission adopts a Green Paper on judiciary assistance in civil matters.
Komisja przyjmuje zieloną księgę dotyczącą pomocy prawnej w sprawach cywilnych.
English(PL) Madam President, we are today debating macro-financial assistance for Lebanon.
Pani Przewodnicząca! Dyskutujemy dziś na temat wsparcia finansowego dla Libanu.
EnglishIf severe, requiring third party assistance, infusion of glucose may be necessary.
W ciężkich przypadkach, wymagających pomocy osób trzecich, może być konieczne
EnglishThe Polish Agency for Enterprise Development (PARP) provides financial assistance.
Z kolei Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) udziela pomocy finansowej.
EnglishWe know the warning examples from history of the 'Technical Assistance Offices'.
Mamy bowiem ostrzegające przykłady z przeszłości w postaci "biur pomocy technicznej”.
EnglishWe have a case of a journalist who died because he did not receive medical assistance.
Mamy przypadek dziennikarza, który zmarł z powodu nieudzielania pomocy medycznej.
EnglishPre-accession assistance funding has proved to be especially susceptible.
Szczególnie podatne na to zjawisko okazały się przedakcesyjne fundusze pomocowe.
EnglishIf we do not give them this help and assistance, it will also be our downfall.
Jeśli nie udzielimy im tej pomocy i wsparcia, doprowadzimy również do naszego upadku.
EnglishA facility providing financial assistance for Member States' balances of payments (
Instrument pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich (
EnglishUse a different Enbrel pre-filled syringe, then contact your pharmacist for assistance.
Należy użyć innej ampułkostrzykawki i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
EnglishControl of the budgetary implementation of the Instrument for Pre-Accession Assistance (
Kontrola wykonania budżetu w odniesieniu do instrumentu pomocy przedakcesyjnej (
EnglishMy report fully approves the need to secure this financial assistance for Lebanon.
Moje sprawozdanie w pełni popiera potrzebę zapewnienia Libanowi tej pomocy finansowej.
EnglishThe EU remains the largest provider of development assistance to Zimbabwe.
Unia Europejska pozostaje największym dostawcą pomocy rozwojowej dla Zimbabwe.
EnglishThe number of those in need of outside assistance is estimated at two to three million.
Szacuje się, że pomocy z zewnątrz potrzebuje od dwóch do trzech milionów osób.
EnglishWe have not forgotten about victims' rights to psychological assistance and legal aid.
Nie zapomnieliśmy o prawach ofiar do pomocy psychologicznej i pomocy prawnej.
EnglishRegarding the issue of assistance to oil-importing developing countries.
Odnośnie do zagadnienia pomocy dla krajów rozwijających się importujących ropę.
EnglishWhen we provide assistance, we must be responsible to a high degree for its consequences.
Udzielając wsparcia, musimy być w znacznym stopniu odpowiedzialni za jego skutki.
EnglishWe also have to call on the Member States to provide in-kind assistance.
Powinniśmy także zaapelować do państw członkowskich o udzielenie pomocy rzeczowej.