"instance" - Norsk översättning

EN

"instance" på norska

volume_up
instance {substantiv}
volume_up
stance {substantiv}

EN instance
volume_up
{substantiv}

instance (även: occurrence, Event)

Synonymer (engelska) till "instance":

instance
stance

Användningsexempel för "instance" på norska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishHere's another one -- "For instance, your brain can store 100 trillion facts.
Her er en annen -- "For eksempel, dine hjerne kan lagre 1000 milliarder fakta.
EnglishEven quantum mechanics can give you an excuse for bad housework, for instance.
Til og med kvantemekanikken kan gi deg en unnskyldning for dårlig husarbeid for eksempel.
English1:46 Astrology, for instance: like many rationalists, I'm a Pisces.
1:46 Astrologi for eksempel: som mange rasjonalister, er jeg født i "Fiskene".
EnglishDo they, for instance, capture rainwater so that we can reduce water use?
Fanger de, for eksempel regnvann så de kan redusere vannforbruket?
EnglishFor instance, that's why I believe in protecting the environment.
For eksempel, så er det derfor jeg tror på å beskytte miljøet.
EnglishFor instance, Google Pack bundles useful software together, including a free virus scanner.
Du kan for eksempel bruke Google Pack, som er en samling av nyttig programvare med blant annet gratis antivirusprogram.
EnglishTo use a SIM card with your Chromebook (for instance, if you're traveling abroad), follow these steps:
Hvis du vil bruke et SIM-kort med Chromebook-enheten (for eksempel hvis du reiser i utlandet), gjør du følgende:
EnglishAnd the great thing about it is that we've only given the software one instance of how he thinks about "disappear."
Og den beste tingen med dette er at vi kun ga programvaren et forsøk på hvordan han tenkte "forsvinn."
EnglishSo for instance, if you're afraid of going to the doctor and getting stuck with a needle, we do microneedle arrays.
Så for eksempel, hvis du er redd for å gå til legen og bli stukket av en nål, gjør vi mikronål-rekker.
EnglishFor instance, if you own the domain example.com
Hvis du for eksempel eier domenet eteksempel.no
EnglishIn such an instance, Google retains the right to remotely remove those items from your browser at its sole discretion.
Google har i slike tilfeller rett til å etter eget forgodtbefinnende fjerne disse artiklene fra nettleseren din.
EnglishFor instance, he has an appendix where he explains his choice of translations of different Bible verses.
For eksempel, han har en appendiks hvor han forklarer hvorfor han valgte de forskjellige oversettelsene av de Bibelske versene.
EnglishFor instance, a page might have maliciously attempted to crash Chrome or a bug was identified in your graphics driver.
For eksempel kan en side ha prøvd å få Chrome til å krasje, eller en feil kan ha blitt oppdaget i grafikkdriveren din.
EnglishFor instance, he says, when you live healthier, eat better, exercise, and love more, your brain cells actually increase.
For eksempel, sier han, når du lever sunnere, spiser bedre, trener og elsker mer, så vil mengden hjerneceller faktisk øke.
EnglishFor instance, you can upload most documents, presentations, and spreadsheets to Google Drive and view them in your browser.
Du kan for eksempel laste opp de fleste dokumenter, presentasjoner og regneark til Google Disk og åpne dem i nettleseren.
EnglishPlease note that each instance of ad code must have a URL or color specified in order to display backup content.
Vær oppmerksom på at en nettadresse eller farge må være angitt for hver forekomst av annonsekoden for at reserveinnholdet skal vises.
EnglishFor instance, you can see the queries from users searching Google Images in the United States that returned your site in the results.
For eksempel kan du se hva brukere i USA søkte på i Google Bilder da de fikk opp nettstedet ditt i søkeresultatene.
EnglishIf you take programmers, you know, the whole open-source movement is a fantastic instance of crowd-accelerated innovation.
Om du ser på programmerere, dere vet, den åpne kildekodebevegelsen er en fantastisk versjon av publikumsaksellerert innovasjon.
EnglishHere, for instance, is trust.
EnglishOr for instance, the reason why violence becomes more common in more unequal societies is because people are sensitive to being looked down on.
Et annet eksempel, grunnen til at voldsutøvelse øker i mer ulike samfunn har å gjøre med at folk blir mer sensitive i forhold til å bli sett ned på.