"He knows" - Norsk översättning

EN

"He knows" på norska

Se exempelmeningar för "He knows" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "He knows" på norska

he pronomen
Norwegian
to know verb

Användningsexempel för "He knows" på norska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English16:04 Second thing is, if God ever asks you a question, He already knows the answer.
16:04 Den andre tingen er; Hvis Gud noensinne spør deg et spørsmål, så vet han allerede svaret.
EnglishHe knows it's a mirror reflection, but it's a vivid sensory experience.
Han vet det er et speilbilde, men det er en levende sanseopplevelse.
EnglishHe knows that more information can lead to a better, simpler solution.
Han vet at mer informasjon kan føre til en bedre og lettere løsning.
EnglishAnd those three words, Tony's going to remember, because the next thing he knows, he hears the pop.
Og de fire ordene, kommer Tony til å huske, fordi, før han vet ordet av det, hører han smellet.
EnglishSocrates, a man wise enough to know that he knows nothing.
Sokrates, en mann klok nok til å vite at han ikke visste noe.
EnglishHe knows that the arm is not there, but, nevertheless, it's a compelling sensory experience for the patient.
Han vet at armen ikke er der men allikevel, det er en overbevisende følelsesopplevelse for pasienten.
EnglishHe knows it's not real.
EnglishHe's well educated, he's smart, he knows what Sylvia Browne is doing but he doesn't give a damn.
Vi vet alle hvem han er på fjernsynet. Han er belest. Han er smart. Han vet hva Sylvia Browne driver med, men han gir faen. Han bare bryr seg ikke.
EnglishFilmmaker Andrew Stanton ("Toy Story," "WALL-E") shares what he knows about storytelling — starting at the end and working back to the beginning.
Filmskaperen Andrew Stanton ("Toy Story", "WALL-E") deler kunnskapen sin om historiefortelling ved å begynne med slutten og jobbe seg tilbake til begynnelsen.

Lär dig andra ord

English
  • He knows

Sök efter fler ord i det tysk-svenska lexikonet.