"walking" - Nederländsk översättning

EN

"walking" på nederländska

NL
volume_up
walk {substantiv}

EN walking
volume_up
{adjektiv}

walking (även: actual, current)
And essentially we are just an upright-walking, big-brained, super-intelligent ape.
In wezen zijn we gewoon een rechtop lopende, super-intelligente aap met een groot brein.
And until 30,000 years ago, at least three upright-walking apes shared the planet Earth.
En tot 30,:,000 jaar geleden, deelden minstens drie rechtop lopende apen de planeet Aarde.
But as far as we know, we're the only upright-walking ape that exists on planet Earth today, except for the bonobos.
Maar voor zover we weten, zijn we de enige rechtop lopende aap die nu op planeet Aarde bestaat, behalve de bonobo's.

Synonymer (engelska) till "walking":

walking
walk

Användningsexempel för "walking" på nederländska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI'm walking around the stage -- I'm not attending to the control of my legs.
Ik loop over het podium, besteed geen aandacht aan de besturing van mijn benen.
EnglishThey started a public campaign that says, "A walking helmet is a good helmet."
Ze begonnen een publieke campagne die zegt: 'Een wandelende helm is een goede helm'.
EnglishHe can't focus, but he loves walking around and getting people energized."
Hij kan zich niet concentreren maar hij houdt ervan om mensen te enthousiasmeren."
EnglishI was walking in the market one day with my wife, and somebody stuck a cage in my face.
Op een dag liep ik op de markt met mijn vrouw, en iemand toonde me een kooi.
EnglishThey're all coming in at this time, walking across there, just kind of leisurely coming in.
Ze komen allemaal binnen op dit moment, rustig lopend, op een ontspannen manier.
EnglishYou are a hominid three million years ago walking on the plains of Africa.
Je bent een hominide die drie miljoen jaar geleden rondliep op de vlaktes van Afrika.
EnglishI was in India, and I was walking down the streets, and I saw a billboard painter.
Ik was in India en liep door de straten, en ik zag een reclameschilder.
EnglishAnd I will never forget Mahmoud and his son walking together pushing the empty wheelchair.
Ik zal nooit vergeten hoe Mahmoud en zijn zoon samen de lege rolstoel voortduwden.
EnglishEvery time you take a drug, you're walking into a possible side effect.
Telkens je een medicijn neemt, wordt je geconfronteerd met een mogelijke bijwerking.
EnglishSo, it's walking in our lab; this was the very first successful step.
Hier zie je hem in het lab rondlopen. ~~~ Dit was de allereerste succesvolle stap.
EnglishThis is a tadpole walker to take your tadpole walking in the evening.
Dit is een kikkervismobiel om je kikkervis mee te nemen op een avondwandeling.
EnglishI don't want to be one of those things... walking around without a soul.
Ik wil niet eindigen als een van die dingen... ronddolend zonder een ziel.
EnglishOn my way here on the airplane, I was walking up and down the aisle of the plane.
Op mijn weg naar hier, in het vliegtuig, wandelde ik op en neer in de gang van het vliegtuig.
EnglishAnd about 45 minutes later, walking along the beach, I came across this.
En ongeveer 45 minuten later, lopend over het strand, kwam ik dit tegen.
EnglishYou know, as an anthropologist, walking is what made us human.
Als antropoloog weet je dat stappen datgene is wat ons tot mensen heeft gemaakt.
EnglishAnd this is true of most ants -- that the ants you see walking around don't do much eating.
Dat geldt voor de meeste mieren -- dat de mieren die je ziet rondlopen, niet veel eten.
EnglishA flying animal needs a different kind of model from a walking, climbing or swimming animal.
Een vliegend dier heeft een ander model nodig dan een lopend, klimmend of zwemmend dier.
EnglishWalking, it's funny, when you walk, you walk side-by-side in the same common direction.
Het is grappig, als je stapt, dan stap je zij aan zij in dezelfde gemeenschappelijke richting.
EnglishAnd just a father and son trying to survive, walking along the road.
En alleen een vader en zoon proberen te overleven, lopend langs de weg.
EnglishSo they believe you should not just wear helmets for biking, but also for walking around.
Ze geloven dat je je helm niet alleen bij het fietsen moet dragen maar ook bij het rondlopen.