"wake" - Nederländsk översättning

EN

"wake" på nederländska

volume_up
wake {substantiv}
NL
NL

"wake" på engelska

EN
volume_up
Wake {egenn.}

EN wake
volume_up
{substantiv}

wake
And what this data leaves in its wake is a landscape.
De data laten in hun kielzog een landschap achter.
And the coal companies just move on after the mountain was emptied, leaving even more unemployment in their wake.
. ~~~ Ze laten nog meer werkloosheid achter in hun kielzog.
After all, they are our principal trading partners, and we do not want to be dragged along in the wake of the Indians and the Chinese.
Zij zijn ook belangrijke handelspartners, en we willen niet aldoor in het kielzog van India en China varen.

Användningsexempel för "wake" på nederländska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI urge the Member States that are being difficult over this proposal to wake up.
Ik wil de lidstaten die moeilijk doen over dit voorstel graag wakkerschudden.
EnglishIn the wake of September 11 much oppressive legislation has been forced through.
In de nasleep van 11 september is er veel restrictieve wetgeving doorgedrukt.
EnglishAnd I think for many people, that wake-up call takes the form of an illness.
En ik denk dat voor vele mensen, die openbaring de vorm van een ziekte aanneemt.
EnglishAs a child, we used to wake up at 1 a.m. and work till 6 p.m., six days a week.
Als kind stond ik op om 01:00 uur en werkte tot 18:00 uur, 6 dagen per week.
EnglishIn the wake of the disagreements over the Iraq war we now must look ahead.
Na de meningsverschillen over de oorlog in Irak moet nu vooruit worden gekeken.
English. – Mr President, we have to deal with three issues in the wake of this disaster:
-- Mijnheer de Voorzitter, na de ramp moeten we drie problemen aanpakken.
EnglishAfter 11 September, the bombings in Madrid, London and Turkey are a wake-up call.
Na 11 september zijn wij wakker geschud door bomaanslagen in Madrid, Londen en Turkije.
EnglishMr President, your Presidency begins in the wake of the Amsterdam Summit.
Mijnheer de Voorzitter, uw voorzitterschap begint de dag na de top van Amsterdam.
EnglishThe Russian-Ukrainian energy crisis served as a wake-up call for the European Union.
De Russisch-Oekraïnse energiecrisis heeft de Europese Unie wakker geschud.
EnglishLadies and gentlemen, there is much to be done in the wake of the European Council.
Dames en heren, de Europese Raad heeft ons met een massa werk opgezadeld.
EnglishOLAF has faced a lot of criticism in the wake of the Eurostat scandal.
Er is zeer veel kritiek geuit op OLAF in de nasleep van het Eurostat-schandaal.
EnglishThe Americans threatened legal action and sanctions and ICAO seemed to wake up.
De Amerikanen dreigden met juridische stappen en sancties en de ICAO leek wakker te worden.
EnglishThe Prestige tragedy has been a real wake-up call for all the Member States of the Union.
De ramp met de Prestige was voor alle lidstaten van de Unie een zware schok.
EnglishNow, it is a question of preventing as much suffering as possible in the wake of the war.
Nu gaat het erom in de nasleep van deze oorlog zoveel mogelijk ellende te voorkomen.
EnglishTheir working duties have changed and become increasingly important in the wake of 9/ 11.
Hun taken zijn veranderd en zijn steeds belangrijker geworden na de elfde september.
EnglishThey were perhaps a wake-up call that allowed us to overcome many of our differences.
Misschien waren wij door die schok in staat om tal van meningsverschillen bij te leggen.
EnglishWe must wake and work and sleep as if that trust must be won anew every day.
We moeten waken, werken en slapen alsof we hun vertrouwen elke dag opnieuw moeten winnen.
EnglishWe can see how dialogue works in the wake of the agreement with Turkey.
Hoe het met de dialoog staat, zien we wel na de overeenkomst met Turkije.
EnglishAnd, roughly translated, it means "the reason for which you wake up in the morning."
En ruwweg vertaald betekent het "de reden om 's morgens op te staan"
EnglishIn conclusion, this dispute has again been a real wake-up call for us all.
Ter afronding: dit geschil heeft de alarmbellen bij ons doen rinkelen.