"waiting time" - Nederländsk översättning

EN

"waiting time" på nederländska

volume_up
waiting time {substantiv}

EN waiting time
volume_up
{substantiv}

waiting time (även: dead time, waiting period)
In Greece, the average waiting time for a kidney transplant is over 8 years.
In Griekenland is de gemiddelde wachttijd voor niertransplantatie nu al langer dan acht jaar.
A waiting time of three years of marriage is much too long.
Een wachttijd van drie jaar huwelijksjaren is veel te lang.
Having read the report and the amendments I am still not fully convinced that the distinction is clear enough between the standby duties and the waiting time.
Na het verslag te hebben gelezen ben ik er nog steeds niet van overtuigd dat het onderscheid tussen wachtdienst en wachttijd voldoende duidelijk is aangegeven.

Liknande översättningar för "waiting time" på nederländska

waiting substantiv
to wait verb
time substantiv
to time verb

Användningsexempel för "waiting time" på nederländska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishYou are absolutely right that we have been waiting a long time for this to come true.
U hebt volkomen gelijk dat we er lang naar hebben uitgekeken dat dit werkelijkheid zou worden.
EnglishI can assure the honourable Member that I have spent the last 30 minutes waiting to begin Question Time.
Geachte collega, ik wacht al 30 minuten om te kunnen beginnen met het vragenuur.
EnglishI spent some time waiting there and I was frozen.
Toen ik daar eens een tijdje moest wachten, bevroor ik bijna.
EnglishI will stop there and thank you for listening, as there are a few people who have been waiting a very long time already.
Ik hou het kort en laat het hierbij, want enkele anderen hebben hier al flink lang staan spreken.
EnglishIn this regard, loading and unloading time as well as waiting time must be included in the calculation of working time.
In dat verband moet in de arbeidstijd rekening worden gehouden met het laden, het lossen en het wachten.
EnglishWe are all waiting for this, and, as Mrs Larive said, we have been waiting for a long time; at some stage we shall become impatient.
Zoals mevrouw Larive heeft gezegd, wachten wij daarop al lang en worden wij min of meer ongeduldig.
EnglishI would ask the Commissioner to address that in his response tomorrow, because it is a time bomb waiting to go off.
Ik wil de commissaris vragen om morgen in zijn reactie op die kwestie in te gaan, aangezien het een tijdbom is die elk moment kan afgaan.
EnglishI demand therefore that European drivers should benefit, here and now, from paid waiting time and equal annual holidays for all.
Daarom vraag ik dat de Europese vrachtrijders meteen betaalde wachttijden krijgen alsook jaarlijkse vakantie die voor iedereen gelijk is.
EnglishWhat is worse, in many countries, questions are being asked about quality and accessibility at a time when waiting lists and waiting times are getting longer.
Erger nog, in veel landen staan de kwaliteit en de toegankelijkheid ter discussie en lopen de wachtlijsten en de wachttijden op.
EnglishI have been waiting all this time, and have still not been answered by the President of Parliament, about whether my request was accepted, or if not, why.
Tot op heden heb ik van de Voorzitter van het Parlement nog niet gehoord of mijn verzoek geaccepteerd is, en zo nee, waarom dan niet.
EnglishMr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I should first like to remind the House that we have been waiting a long time for this directive.
-- Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, dames en heren, ik zou er allereerst op willen wijzen dat met ongeduld op deze richtlijn is gewacht.
EnglishMr President, we have been waiting for a long time for a directive on blood quality, which is vital to ensure safety for donors and recipients at European level.
Mijnheer de Voorzitter, sinds lang wachten wij op een richtlijn inzake de bloedkwaliteit, noodzakelijk om de veiligheid van donors en ontvangers te waarborgen op Europees niveau.
EnglishWe have been waiting a long time for approval of the framework decision for minimum procedural rights in criminal cases and for revision of the European arrest warrant.
Wij wachten al lange tijd op de goedkeuring van het kaderbesluit betreffende de minimale procedurele rechten in strafzaken en op de herziening van het Europese arrestatiebevel.
EnglishWe are naturally waiting for an appropriate time to question the Commission on these dramatic figures, Madam President, which will be when we study this communication.
Wij zullen de Commissie te gelegener tijd vragen stellen over deze drastische cijfers - dat wil zeggen: zodra we de gelegenheid hebben gehad deze mededeling zorgvuldiger te bestuderen.