"waiting" - Nederländsk översättning

EN

"waiting" på nederländska

volume_up
waiting {substantiv}

EN waiting
volume_up
{substantiv}

Synonymer (engelska) till "waiting":

waiting

Användningsexempel för "waiting" på nederländska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI understand all about the waiting, the impatience, the hopes and ambitions.
Ik heb daar alle begrip voor, ik sta er open voor en ik houd er rekening mee.
EnglishNow, two years after that date, we are still waiting for something to happen.
Nu ligt die datum al twee jaar achter ons en is er nog steeds niets gebeurd.
EnglishWe are well aware of what those who reject this financing mechanism are waiting for.
We weten heel goed wat de tegenstanders van dit financieringsstelsel willen.
EnglishVenezuela has been waiting since last December for the aid it was promised.
Zo wacht Venezuela bijvoorbeeld al sinds vorig jaar december op de toegezegde steun.
English(Laughter) And I know that I have been waiting all week to tell this joke.
(Gelach) En ik weet dat ik de hele week gewacht heb om deze mop te vertellen.
EnglishThat was the second stage of the road map, and it is what we are waiting for.
Dat was de tweede fase van de routekaart en dat is waar wij naar uitzien.
EnglishYes, truly, the Europe of the citizen, the everyday Europe is still waiting to be created.
Ja, het Europa van de burger, het Europa van alledag, moet nog tot stand komen.
EnglishThe waiting period should only be determined by the distance involved, not the red tape.
De wachttijd mag alleen bepaald worden door de afstand en niet door de bureaucratie.
EnglishCan anyone say what the European Union is waiting for before it reacts?
Kan iemand mij vertellen waar de Europese Unie op wacht voordat zij reageert?
EnglishIn that sense, I am also waiting for the report of the EU election observers.
In die zin wacht ik ook het verslag van de EU-verkiezingswaarnemers af.
EnglishWhile waiting for the outcome from Nice, I was put in mind of my old mathematics professor.
Toen ik op het resultaat van Nice wachtte, dacht ik aan mijn oude wiskundeleraar.
EnglishIn the last decade the number of patients waiting for a transplant has doubled.
In de laatste tien jaar is het aantal patiënten dat wacht op een transplantatie verdubbeld.
EnglishThere have been five directives that have been waiting for the Council to do its work.
Er zijn vijf richtsnoeren vastgesteld om de Raad zijn werk te laten doen.
EnglishOne particular Member State, Italy, has been waiting for recovery for many years already.
Bij een bepaald land, namelijk Italië, wordt er toch al jaren op restitutie gewacht.
EnglishThese people have been waiting for 30 years in the Saharan desert of deserts.
Dit volk vertoeft nu al 30 jaar in de meest de Sahara, de onherbergzaamste der woestijnen.
EnglishI have not spoken publicly on this matter while I have been waiting for this debate.
Ik heb mij hier nog niet publiekelijk over uitgesproken vóór dit debat.
EnglishFinally, we are still waiting for the reforms to the disastrous agricultural policy.
En ten slotte, hervorming van het rampzalige landbouwbeleid blijft uit.
EnglishAs always, the rest of the world, the world that is suffering, is waiting for us to act.
Zoals altijd hoopt de rest van de wereld, de wereld die lijdt, dat wij in actie komen.
EnglishThis is why many countries restrict the number of surgeries and create waiting lists.
Dat is de reden waarom veel landen het aantal operaties beperken en wachtlijsten creëren.
EnglishMoreover, we are still waiting for a long-term vision for this programme.
Bovendien ontbreekt nog steeds een langetermijnvisie voor dit programma.