"type" - Nederländsk översättning

EN

"type" på nederländska

volume_up
type {substantiv}
volume_up
TYPE {substantiv}
NL
NL

"type" på engelska

EN
EN

type {substantiv}

volume_up
type (även: ilk)
Member States have to decide for themselves what type of pension systems they want.
Lidstaten moeten zelf uitmaken welk type pensioenstelsel ze willen.
The Commission should recognise this type of energy as renewable energy.
De Commissie zou dit type energie moeten erkennen als hernieuwbare energie.
Structural Funds are not a factor in these type of packages.
Bij dit type constructies spelen de structuurfondsen helemaal geen rol.
Is that the type of democracy that you want to set an example for?
Is dat de democratie waarvan u het voorbeeld wilt geven?
We think that this is another example driven by this type of programme.
Ook dat vinden wij een voorbeeld van iets dat door dit soort programma's wordt gestimuleerd.
Organised crime is the very type of harmful activity that calls for action at European level.
De georganiseerde misdaad is het klassieke voorbeeld van een schadelijke activiteit die actie op Europees niveau nodig maakt.
The type of procedure, the type of work which we are building is progressive.
Dit soort procedures, dit soort werk kan echter niet hals over kop gebeuren.
All of these factors go to show that this type of development is unsustainable.
Al deze factoren bevestigen dat dit soort ontwikkeling niet duurzaam kan zijn.
Significant financial support has been made available for this type of research.
Voor dit soort onderzoek zijn aanzienlijke financiële middelen vrijgemaakt.
type (även: font)
. ~~~ In design, you can express visceral in lots of ways, like the choice of type fonts and the red for hot, exciting.
Dat is nou het viscerale niveau en in design kun je het viscerale op vele manieren uiten, zoals in het soort lettertype en de kleur rood voor heet, spannend. ~~~ Of de Jaguar uit '63.
NL

type {het}

volume_up
Lidstaten moeten zelf uitmaken welk type pensioenstelsel ze willen.
Member States have to decide for themselves what type of pension systems they want.
De Commissie zou dit type energie moeten erkennen als hernieuwbare energie.
The Commission should recognise this type of energy as renewable energy.
Bij dit type constructies spelen de structuurfondsen helemaal geen rol.
Structural Funds are not a factor in these type of packages.
type
volume_up
ilk {substantiv}

Synonymer (engelska) till "type":

type

Användningsexempel för "type" på nederländska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe would also like the same type of study to be carried out on a European scale.
Daarnaast verzoeken wij dat een zelfde studie wordt uitgevoerd op Europese schaal.
EnglishWith this type of argument, a thousand conflicts could be triggered worldwide.
Met een dergelijk argument kunnen er duizenden conflicten ontstaan in de wereld.
EnglishAnd so -- (Music) It says, "This box belongs to ... " And so I type in my name.
En dus -- (Muziek) Hier staat "Deze doos is van ..." ~~~ Ik typ mijn naam in.
EnglishMy position is not rooted in any type of ideological or religious fundamentalism.
Mijn opvatting is niet ingegeven door enig religieus of ideologisch fundamentalisme.
EnglishIndividual national governments can make appeals of this type independently.
De nationale regeringen kunnen dergelijke oproepen onafhankelijk van elkaar doen.
EnglishWe need to capture that up close to establish that what it's like-type experience.
We moeten dat van dichtbij in beeld brengen, om een herkenbare ervaring te bekomen.
EnglishYou mean, like, the " live in a mud hut, wipe yourself with a leaf " type wild?
Bedoel je het ' in de modder rollen en met blaadjes je billen vegen ' Wild?
EnglishWho am I to protest that one type of discrimination is worse than another?
Het is verre van mij te betogen dat de ene discriminatie erger is dan de andere.
EnglishI feel that this directive should be extended to include this type of inspection.
Naar mijn mening moet ook de controle van deze bestedingen onder de richtlijn vallen.
EnglishIf you look on the Internet and type the word cancer, you will get 18 600 000 hits.
Als je op internet zoekt met het woord kanker, levert dat 18.600.000 hits op.
EnglishHowever, this decision is not going to affect any other type of operation.
Het onderhavige besluit zal evenwel geen gevolgen hebben voor andere projecten.
EnglishLet us therefore hope that this type of Christmas present will become a tradition.
Laten wij dus hopen dat het een traditie wordt om altijd zo'n kerstcadeau te krijgen.
EnglishA first step in this connection is a certification system for type and origin.
Een eerste stap hierin is een certificeringssysteem voor aard en herkomst.
EnglishThey were real soldering-gun type guys, and they actually built this thing.
Dit waren mannen die de handen uit de mouwen staken en dit ding echt bouwden.
EnglishThis type of tourism calls for special attention and appropriate protective measures.
Het is een vorm van toerisme die bijzondere aandacht en bescherming verdient.
EnglishAnd I believe that we Europeans must support this proposal and this type of declaration.
En ik geloof dat alle Europeanen dit voorstel - deze verklaring - moeten steunen.
EnglishIf you type in, oh say, "emotion and design," you get 10 pages of results.
Als je bijvoorbeeld "emotion and design" intypt krijg je 10 pagina's met resultaat.
EnglishDuring that period it will certainly need the military backup of a SFOR-type operation.
In die periode moet in elk geval een militaire operatie zoals SFOR worden opgezet.
EnglishThis type of behaviour has no beneficial result and must be prevented.
Zo'n gedrag levert totaal niets op en daar moet een stokje voor worden gestoken.
EnglishThere must clearly not be any favourable treatment for this type of situation.
Uiteraard mogen dergelijke situaties mijns inziens zeker niet in de hand worden gewerkt.