"steer" - Nederländsk översättning

EN

"steer" på nederländska

volume_up
steer {substantiv}

EN steer
volume_up
{substantiv}

1. zoologi

steer (även: ox)
volume_up
os {de}
The original proposal called for labelling as steer, heifer or young bull, which would be sexual discrimination.
Het oorspronkelijke voorstel schreef etikettering als jonge os, vaars of jonge stier voor: seksediscriminatie dus.
The 10-month and 22-month premium for steers and the deseasonalisation premium must be kept in place.
De 10-maands- en 20-maandspremie voor jonge ossen dient gehandhaafd te worden, evenals de seizoencorrectiepremie.
Categorising beef as steers, bullocks or heifers will not do anything to allay the fears of the consumer.
Het categoriseren van rundvlees als jonge ossen, jonge stieren en vaarzen zal de angsten van de consument op geen enkele wijze wegnemen.
steer
Most housewives do not know the difference between a heifer and a steer.
De meeste huisvrouwen kennen absoluut niet het verschil tussen een vaars en een stierkalf.

Synonymer (engelska) till "steer":

steer

Användningsexempel för "steer" på nederländska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe therefore have a ship that is not easy to steer, charting an ambitious course.
Al met al is het een beetje schipperen, maar het reisdoel is dan ook ambitieus.
EnglishI have been well aware that you had to steer a course between the two extremes.
Ik heb wel degelijk gemerkt dat u tussen de twee uitersten moest balanceren.
EnglishA clear decision was achieved in committee that gives the Commission a strong steer.
In de commissie is een duidelijk besluit genomen dat de Commissie een goed advies geeft.
EnglishCommissioner, you were right in saying that we should steer clear of ‘ Everything but Arms’.
Mevrouw de commissaris, u hebt terecht gezegd: " laten we afblijven van ".
EnglishWhen you drive your car, when you steer your car, you use a method called Ackermann steering.
Als je autorijdt, je auto bestuurt, gebruik je een methode die Ackermann-sturing heet.
EnglishWe managed to steer clear of a further debate on the ethical issue.
Wij hebben de valstrik van een nieuw debat over het ethisch vraagstuk kunnen vermijden.
EnglishLast year, we proposed an in-depth review of how to steer economic policy in Europe.
Vorig jaar stelden we voor het sturen van het economisch beleid in Europa ingrijpend te herzien.
EnglishWe are counting on the Austrian Presidency to steer that process.
We rekenen erop dat het Oostenrijkse voorzitterschap dat proces aanstuurt.
EnglishFor this reason it is becoming necessary to steer globalisation on a more controlled course.
De mondialisering van de economie moet dan ook op een meer gecontroleerde wijze verlopen.
EnglishRegulators should steer away from intervening in decisions taken by market players.
Regelgevers moeten ophouden zich te bemoeien met beslissingen die door marktspelers worden genomen.
EnglishWe have to steer a course between these two dangers.
Voor het eerste uiterste hoeven wij niet meer te vrezen, voor de tweede nog wel.
EnglishI am pleased that you wish to steer a very definite liberal economic course with your Commission.
Het doet mij namelijk deugd dat u een zeer duidelijke, economisch liberale koers wilt varen.
EnglishThen we tried extracts, and lo and behold, we can steer insects to different directions.
We probeerden extracten en, tot mijn verbazing, kunnen we insecten in verschillende richtingen sturen.
EnglishWe can't pick the future, but we can steer the future.
We kunnen de toekomst niet uitkiezen, maar we kunnen de toekomst sturen.
EnglishThe management board should steer policy and make decisions.
De raad van bestuur moet het beleid aansturen en besluiten nemen.
EnglishThat is unrealistic, and we should steer well clear of it.
Dit is niet realistisch, en daar moeten wij ons niet mee bemoeien.
EnglishLet us steer Europe in the direction of competitive ports!
Laten wij Europa naar goed concurrerende havens loodsen!
EnglishWithout internal reforms, it will be difficult to steer the accession of new Member States effectively.
Zonder interne hervormingen wordt het moeilijk de toetreding van nieuwe lidstaten in goede banen te leiden.
EnglishWe shall only maximize the effects of those policies if we steer a steady course over the whole distance.
Wij kunnen het effect van die beleidsvormen maar optimaliseren als wij op alle terreinen op koers blijven.
EnglishAnyone who can steer Italy's bureaucracy and its economy along the right track can cope with Brussels.
Iemand die de Italiaanse bureaucratie en de Italiaanse economie in rechte banen leidt kan Brussel ook wel aan.