"pointless" - Nederländsk översättning

EN

"pointless" på nederländska

NL

EN pointless
volume_up
{adjektiv}

A European repeat of these debacles appears completely pointless to me.
Een Europese herhaling van deze debacles lijkt mij volstrekt zinloos.
It is pointless for us to make corrections if they are not recorded.
Het is zinloos dat wij om correcties verzoeken, als er geen melding van wordt gemaakt.
It is pointless to talk about the peace agreement: it is finished.
Het is zinloos om over een vredesakkoord te praten: dat is verleden tijd.

Synonymer (engelska) till "pointless":

pointless

Användningsexempel för "pointless" på nederländska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI believe it is rather pointless to take a roll-call vote on every single phrase.
Volgens mij heeft het weinig zin dat wij over elke zinsnede hoofdelijk stemmen.
EnglishAnd if this is already known, then hearing the public is a pointless exercise.
En als zij dat weet, dan is het raadplegen van het publiek totaal overbodig.
EnglishWe should not continue to exert pointless pressure on farmers ' incomes.
Het inkomen van de landbouwers moet niet zomaar opnieuw onder druk worden gezet.
EnglishWe in Europe must leave behind politics with a small 'p ' and pointless discussions.
Aan muggenzifterij en politieke kleingeestigheid hebben wij in Europa geen boodschap.
EnglishIt is absolutely pointless to exclude the European Parliament from that discussion.
Het is volstrekt onzinnig om het Europees Parlement van deze discussie uit te sluiten.
EnglishOn average, it was just a completely pointless exchange of money that I would regret.
Gemiddeld genomen was het een onzinnige gelduitwisseling waar ik spijt van zou hebben.
EnglishFirst, all the questions relating to supposed results are pointless.
In de eerste plaats kan ik de vragen over eventuele resultaten niet beantwoorden.
EnglishIt seems a bit pointless simply to tag along to Johannesburg as a kind of icing on the cake.
Het lijkt mij nogal overbodig om alleen voor de sier mee te gaan naar Johannesburg.
EnglishIn short, it all seems to me to be a theoretical exercise which may well often prove pointless.
Kortom, het lijkt me een theoretische en vaak waarschijnlijk zinloze onderneming.
EnglishIt is pointless telling you that those words are particularly alarming.
Ik hoef u niet te zeggen dat deze uitlatingen bijzonder alarmerend zijn.
EnglishThe Commission's umpteenth listing of figures today is pointless.
Vandaag hebben wij niet een zoveelste opsomming van gegevens van de Commissie nodig.
EnglishPointless discussions: we are not talking about proper funds, we are talking about mini-funds.
Nutteloze discussies: we hebben het niet over fondsen, maar over fondsjes.
EnglishWe must therefore abandon this crazy, pointless idea of decoupling.
Wij moeten dan ook af van dit dwaze en nutteloze idee van ontkoppeling.
EnglishIt is pointless to speak of subsidiarity in this connection.
Het heeft hier echt geen enkele zin, de subsidiariteit aan de orde te stellen.
EnglishIt is pointless to talk about lifelong learning if we ignore researchers.
We kunnen niet blijven praten over levenslang leren en dan doen alsof onderzoekers niet bestaan.
EnglishOur parliamentary quickie today is a pointless clapping exercise.
Ons parlementair vluggertje van vandaag is een zinloze applausoefening.
English. – Yes, because I believe that this measure is not only wrong but also pointless, absolutely pointless.
Ja, want voor mij is dat een totaal verkeerde en ook totaal nutteloze maatregel.
EnglishIt seems to me a rather pointless exercise if we are not present.
Het lijkt mij een tamelijk onzinnige aangelegenheid wanneer wij daarbij niet aanwezig zijn.
EnglishWithout active cooperation from SMEs the whole affair will be rather pointless, it seems to me.
Zonder de actieve medewerking van de KMO's heeft de hele bedoening dus weinig zin, denk ik.
EnglishThen there are others, many others, which are completely pointless.
Daarnaast worden natuurlijk ook dingen gedaan, en heel veel zelfs, die totaal geen zin hebben.