"marginalization" - Nederländsk översättning

EN

"marginalization" på nederländska

volume_up
margin {substantiv}
EN

marginalization {substantiv}

volume_up
marginalization
We do not want the marginalization of the peripheries and the over-centralization which could occur.
Wij willen geen marginalisering van de perifere gebieden en geen overcentralisatie, wat wel degelijk tot de mogelijkheden behoort.
Marginalization and exclusion are very real risks in the context of the development of new information and communications technologies.
Marginalisering en uitstoting zijn reële risico's bij de ontwikkeling van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën.
The most serious cases of poverty, marginalization, unemployment, social exclusion and crime are now found in the urban areas of the Union.
De ergste gevallen van armoede, marginalisering, werkloosheid, sociale uitsluiting en criminaliteit komen voor in de omgeving van de Europese steden.

Synonymer (engelska) till "marginalization":

marginalization
margin

Användningsexempel för "marginalization" på nederländska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishBeing thrown out on to the street is, in most cases, an irreversible step towards marginalization.
Op straat worden gezet, dat betekent meestal een onomkeerbare stap naar de marginaliteit.
EnglishBut ultimately, those realities are shadowed by suffering, abuse, degradation, marginalization.
Maar uiteindelijk worden deze realiteiten overschaduwd door lijden, misstanden, degradatie, marginalisatie.
EnglishIllegality gives rise to marginalization.
Deze clandestiniteit is de oorzaak van marginaliteit.
EnglishThis adds to the marginalization of areas where communications facilities are already inadequate.
Dit leidt ertoe dat gebieden die ook daarvoor al over te weinig communicatiemiddelen beschikten nog verder worden gemarginaliseerd.
EnglishThis adds to the marginalization of population groups and regions that are already suffering from a lack of communications resources.
Dit zorgt voor een grotere marginalisatie van bevolkingsgroepen en regio's, die toch al over te weinig communicatiemiddelen beschikten.
EnglishThe necessary skills must therefore be imparted to all, in order to try to prevent a fresh class division and a new kind of marginalization.
Deze vaardigheid moet daarom aan iedereen worden onderwezen om zo te voorkomen dat er nieuwe klassen ontstaan en bepaalde groepen buitengesloten worden.
EnglishThe marginalization of countries and economies and worse labour relations will be the immediate effect of the policy now being pursued by the European Union.
Direct gevolg van het beleid van de Europese Unie zal zijn dat landen en economieën buitenspel worden gezet en arbeidsverhoudingen ontregeld raken.
EnglishThe existing social divisions would thus be deepened, with the risk of further marginalization of already disadvantaged groups.
De bestaande sociale tegenstellingen in de maatschappij zullen hierdoor nog vergroot worden met het risico dat de bestaande achterstandsgroepen nog verder worden gemarginaliseerd.
EnglishIn the immediate post-War period, the Mediterranean's marginalization began again and its certainly harmful effects are today palpable.
In de laatste jaren sinds de Tweede Wereldoorlog is het marginaliseren van het Middellandse-Zeegebied opnieuw begonnen en de ongetwijfeld negatieve gevolgen daarvan zijn nu tastbaar.
EnglishSo I believe we should take advantage of this occasion to condemn, yet again, the havoc wrought by poverty, marginalization and inequality in the world.
Mijns inziens moeten wij dan ook van de gelegenheid gebruik maken om andermaal de schadelijke gevolgen van armoede, uitsluiting en ongelijkheid in de wereld aan te klagen.
EnglishI secured an amendment to it warning against the accumulation and globalization of information networks, the marginalization of the less educated and abuse of power.
Verder zijn we ook gewezen op een aantal gevaren, zoals opeenhoping van informatienetwerken, mondialisering, discriminatie van ongeschoolden en machtsmisbruik.
EnglishThe second danger linked to this approach is that it risks creating a fair trade " ghetto ' which could be lucrative for some, but condemned to marginalization.
Ten tweede dreigt dit opzet uit te lopen op de vorming van een " getto " van de rechtvaardige handel dat voor sommigen winstgevend kan zijn maar tot marginaliteit is gedoemd.
EnglishTying the hands of the Union in the fight against poverty and social marginalization would be intolerable, particularly in this World Year for the Eradication of Poverty.
Met name in dit internationale jaar voor de uitroeiing van de armoede zou het onduldbaar zijn de Unie aan handen en voeten te binden in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.
EnglishI believe that the juveniles detained in Honduras under inhuman conditions are yet another expression of the poverty and marginalization that applies all over the world.
Mijns inziens zijn deze kinderen, die in Honduras in onmenselijke omstandigheden gevangen gehouden worden, nog maar eens een voorbeeld van de armoede en de uitsluiting die overal ter wereld bestaan.
EnglishYet it was noted in Beijing that insufficient resources were being allocated and that there was a far-reaching rise in poverty, marginalization, discrimination and violence against women.
Toch is in Peking gebleken dat er te weinig middelen aangewend werden en dat een vererging vastgesteld moest worden van de armoede, uitsluiting, discriminatie van en geweld tegen vrouwen.