"margin" - Nederländsk översättning

EN

"margin" på nederländska

volume_up
margin {substantiv}

EN margin
volume_up
{substantiv}

margin (även: leeway)
Mr President, enlargement will increase pressure on the margin of the budget.
Voorzitter, de uitbreiding zal de druk op de marge van de begroting verhogen.
Under this heading the Council has left a margin which it regards as essential.
De Raad heeft in deze rubriek een marge gelaten die hij als essentieel beschouwt.
Once the SAB is adopted, there will be a margin of approximately EUR 500 million.
Wanneer de GAB is aangenomen, bestaat er nog een marge van ongeveer 500 miljoen euro.
margin (även: border, brim, brink, edge)
Moreover, we should be greatly concerned about the demise of fundamental values and standards at the margin of our society.
Overigens moeten we ons wel grote zorgen maken over de teloorgang van fundamentele waarden en normen aan de rand van onze samenleving.
I refuse to accept that neighbourhoods that exist on a social or economic margin should be of no concern whatsoever to Europe.
Ik weiger te aanvaarden dat gemeenschappen aan de rand van de sociale en economische samenleving van Europa geen enkele aandacht krijgen.
China is only multiracial really at the margins.
China is alleen echt multiraciaal aan de randen.
margin (även: border, brim, brink, edge)
What, however, will we do when there is no longer a margin for any political initiative that Parliament might want to set in motion?
Wat gaan wij echter doen als er geen enkele marge meer is voor welk politiek initiatief van onze kant dan ook?
margin (även: caprice, leeway, room, space)
The margin for manoeuvre calculated from Category 5, as referred to in the Financial Perspective, is EUR 135 million.
Er is een speling, een marge, van 135 miljoen euro, die is berekend overeenkomstig categorie 5 van de financiële perspectieven.

Användningsexempel för "margin" på nederländska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe 0.9 % tolerance level is, in itself, on the very margin of detectibility.
De grenswaarde van 0,9 procent ligt zelf al op de grens van de waarneembaarheid.
EnglishIf the N+2 rule had been applied, there would have been plenty of margin available.
u201D Als de N+2-regel zou zijn toegepast, zou er nog genoeg ruimte zijn geweest.
EnglishThe report was voted down in the committee by the smallest possible margin.
In de commissie werd het voorstel met het kleinst mogelijke verschil afgestemd.
EnglishIn those situations, a safety margin is imposed as a precautionary measure.
In die situaties wordt voorzichtigheidshalve een veiligheidsmarge aangehouden.
EnglishNow, however, it is permissible to increase the costs by 'a reasonable ' profit margin.
Nu mogen de kosten echter vermeerderd worden met " een redelijke winstmarge ".
EnglishFor humans, a further safety margin of a factor of 100 was added on.
Voor de mens wordt nog een extra veiligheidsmarge van een factor 100 ingevoerd.
EnglishBut the Commissioner has also said there is a margin for interpretation.
Maar de commissaris heeft ook gezegd dat er ruimte is voor interpretatie.
EnglishEver since then, the Commission's margin for manoeuvre has been very limited.
Hierdoor is de bewegingsruimte van de Commissie sterk afgenomen.
EnglishTake the so-called non-paper dated 12 November, with its margin numbers - all 102 of them!
Op 12 november is een zogenaamd non-paper gepresenteerd dat 102 punten bevat - 102 punten!
EnglishThis price was so low that it allowed for no profit margin at all.
De prijs die werd afgesproken maakte het hoe dan ook onmogelijk om nog winst te maken.
EnglishThis limits their margin for manoeuvre and has already acted as a stimulus.
Daardoor worden de marges kleiner, maar begint ook een stimulerend effect bespeurbaar te worden.
EnglishIn fact, in a number of EU countries, those against outnumber those in favour by quite a margin.
In een aantal EU-landen overtreffen de tegenstanders de voorstanders zelfs ruimschoots.
EnglishWe too believe that there is little margin for improvement.
Wij zijn eveneens van mening dat er maar weinig mogelijkheden tot verbetering zijn.
EnglishIt was only by the narrow margin of 206 votes to 200 that we were able to hold this debate at all.
Er was slechts een krappe meerderheid - 206 stemmen voor en 200 tegen - voor een debat.
EnglishThis would give those affected a bigger safety margin in terms of planning.
Dat geeft de betrokkenen meer zekerheid bij hun planning.
EnglishThe 2 % flexibility margin is not enough, nor is it convincing.
De flexibiliteitsmarge van 2 % is ontoereikend en weinig overtuigend.
EnglishAnd it safeguards a significant margin for new policy initiatives.
En daarnaast is er nog een aanzienlijke reserve veiliggesteld voor nieuwe beleidsinitiatieven.
EnglishHow great is the margin of error in the dairy sector, for example?
Hoe groot is het foutenpercentage bijvoorbeeld in de zuivelsector?
EnglishWe have a certain margin of manoeuvre within which to do it.
We hebben een bepaalde speelruimte waarbinnen we dit kunnen realiseren.
EnglishThis is even more important under such circumstances than when there is a wide margin for expenditure.
Dit is nog belangrijker in deze omstandigheden dan wanneer er een ruime uitgavenmarge is.