"March" - Nederländsk översättning

EN

"March" på nederländska

volume_up
March {substantiv}
volume_up
march {substantiv}
NL

EN March
volume_up
{substantiv}

March
And there was this game in March 1939 that started on the third of March and ended on the 14th of March.
Er was een match in maart 1939 die gestart was op 3 maart en eindigde op 14 maart.
And she crossed in March, and there's a lot of snow at 18,500 feet in March.
Ze had haar oversteek in maart gemaakt, en dan is er een hoop sneeuw op 5,5 km hoogte.
Since March 1998, the Baltic Recommendation has taken such a system for granted.
Sinds maart 1998 vereist de Oostzee-aanbeveling een dergelijk systeem.
March (även: advance)
Intolerant Islam is on the march in Europe, and is very much a breeding ground for terrorism.
De opmars van de onverdraagzame islam in Europa is absoluut een sterke voedingsbodem voor terrorisme.
Despite the harsh eastern winter, the spirit of European democracy is once again decisively on the march.
Ondanks de strenge oosterse winter, is de geest van de Europese democratie wederom bezig aan een beslissende opmars.
I believe that Africa has reached an inflection point with a march of democracy and free markets across the continent.
Ik geloof dat Afrika een buigpunt heeft bereikt, met een opmars van democratie en vrije markt over het hele continent.
March
March

Användningsexempel för "March" på nederländska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe report also includes statistics about complaints up to the end of March.
Verder zijn enkele gegevens opgenomen over de eerste drie maanden van dit jaar.
EnglishSo, equipped with new and smart energies, let us go on the march into the future!
Laten we met nieuwe slimme energiebronnen op weg gaan en de toekomst tegemoet treden!
EnglishI hope you won't find it improper, but I've written a march in his honor.
Ik hoop dat u 't niet...... ongepast vindt, maar ik schreef een welkomstmars.
EnglishLet me remind you of the hopes expressed in this connection by Parliament in March 1996.
Wij herinneren aan de wensen die het Parlement ter zake in 1996 heeft geuit.
EnglishThey are singing 'Let us march, let us march ', while jumping up and down on the spot.
Ze zingen: ' Laten we opmarcheren!?, maar blijven op de plaats trappelen.
EnglishWe will march south with General Gates...... to fight the Redcoats under Cornwallis.
We gaan met Generaal Gates in het zuiden...... tegen de roodrokken van Cornwallis vechten.
EnglishA group of men march through the streets cutting themselves with knives.
Een groep mannen trekt door de straten terwijl ze zich snijden met messen.
EnglishI could decide to go on a gay pride march, but that gay pride march could be banned.
Ik zou kunnen besluiten deel te nemen aan een optocht, maar die zou verboden kunnen worden.
EnglishThe ACP/ EU Joint Parliamentary Assembly will take place as of mid-March.
Vanaf medio volgende maand komt de Paritaire Vergadering ACS-EU bijeen.
EnglishThese modalities will figure prominently between now and the end of March.
Ik zal om te beginnen enige uitleg over de term ' modaliteiten? geven.
EnglishIt is essential that the decision should now be taken in March.
Er zijn geen redenen om het uit te stellen of schade aan de euro te riskeren.
EnglishI am very proud of the fact that they were in Edinburgh on the march.
Ik ben er heel trots op dat zij in Edinburgh waren om te demonstreren.
EnglishWe had a great march of the farmers a couple of weeks ago in London.
Enkele weken geleden heeft er in Londen een grote betoging van landbouwers plaatsgevonden.
EnglishFirst of all, we will now complete the long march towards liberalisation of telecommunications.
In de eerste plaats gaat het om de voltooiing van de liberalisering van de telecommunicatie.
EnglishThis is in fact a world-wide agency, and we Europeans cannot march out of step.
Het gaat hier eigenlijk om een mondiaal bureau, en wij Europeanen moeten met gesloten gelederen optrekken.
EnglishIt could make an important contribution to Yemen's forward march.
Ze kan een belangrijk aandeel leveren in de vooruitgang van Jemen.
EnglishI was imagining a "March of the Penguins" thing, so I looked at Miguel.
Ik stelde me een pinguïnmars voor, dus ik keek Miguel aan.
EnglishThere will be the Apprentice Boys ' March on 12 August in Derry.
Op 12 augustus vindt in Derry de Apprentice Boys ' March plaats.
EnglishLiberal values will be on the march with your Presidency.
Liberale waarden zullen gelijke tred houden met uw voorzitterschap.
EnglishThe Minutes of Tuesday, 10 March 1998 have been distributed.
De notulen van de vergadering van gisteren zijn rondgedeeld.