"featuring" - Nederländsk översättning

EN

"featuring" på nederländska

NL
NL

EN featuring
volume_up
{konjunktion}

featuring
volume_up
met {konj.}
Perhaps I will ask my daughter, Kate, if she will write a 21st-century version featuring clean air.
Misschien zal ik mijn dochter Kate vragen een 21ste-eeuwse versie met schone lucht te schrijven.
It's a kind of Hudson River school landscape featuring open spaces of low grasses interspersed with copses of trees.
Het is een soort van Hudson River School-landschap met open ruimten van lage grassen afgewisseld met bosjes van bomen.
But you only have a positive statement of this kind for the list of 11, not for a list featuring more names and not for one featuring fewer names either.
Dat positief advies hebt u echter alleen voor de lijst met elf en dus niet voor een lijst met meer of minder namen.

Användningsexempel för "featuring" på nederländska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis is clearly evidenced in the list featuring areas of cooperation.
Daarvan levert de lijst van de samenwerkingsgebieden het heldere bewijs.
EnglishOn the other hand, you are aware that Parliament did not want to question the legitimacy of the projects featuring in the annexes to the report.
Ten tweede: u weet, mijnheer de commissaris, dat het Parlement de legitimiteit van de projecten die in de bijlagen van het verslag zijn opgenomen niet ter discussie heeft willen stellen.
EnglishThe political system featuring a centralised government, which has been prevalent in Asia, had a tremendous impact on the way Europeans governed themselves.
Het politieke gecentraliseerde-regeringsstelsel, dat in Azië altijd de overhand had, heeft een geweldige invloed gehad op de manier waarop het Europese bestuur werd ingericht.
EnglishEight old tubs featuring on the European blacklist entered the port without the French maritime authorities being able to confirm that they had been properly controlled.
Acht olietankschepen die op de Europese zwarte lijst staan, hebben in de haven aangelegd zonder dat de Franse havenautoriteiten mij wilden bevestigen of ze wel gecontroleerd waren.
EnglishAmong the matters debated a lot in Europe and featuring among the top subjects on the Commission’ s web site are institutional issues and the issue of Parliament’ s seat.
Tot de kwesties waarover in Europa veel gediscussieerd wordt, de hoofdonderwerpen op de website van de Commissie, behoren institutionele vraagstukken en de zetel van het Parlement.