"evolution" - Nederländsk översättning

EN

"evolution" på nederländska

volume_up
evolution {substantiv}

EN evolution
volume_up
{substantiv}

Demographic evolution is, within safe limits, something which is predictable.
De demografische ontwikkeling is binnen veiligheidsmarges voorspelbaar.
The evolution of the situation is being closely monitored.
De verdere ontwikkeling van de situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden.
I am happy to see that has carried on and followed the evolution of these issues.
Het doet mij deugt te zien dat een en ander verder tot ontwikkeling is gekomen.
evolution (även: development)
So all these steps in evolution are increasing, basically, the evolution of evolvability.
Al deze stappen in de evolutie verhogen, in principe, de evolutie van de evolueerbaarheid.
By cultural evolution we mean the evolution of ideas.
Met de culturele evolutie bedoelen we de evolutie van ideeën.
This had tremendous consequences for the evolution of human skin pigmentation.
Dit had reusachtige gevolgen voor de evolutie van de menselijke huidskleur.
evolution (även: development)

Synonymer (engelska) till "evolution":

evolution

Användningsexempel för "evolution" på nederländska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThere was natural selection for the evolution of lightly pigmented skin.
Hierdoor ontstaat de prachtige regenboog die de gehele mensheid nu kenmerkt.
EnglishBasil Jones: But actually we're going to start this evolution with a hyena.
Basil Jones: Maar eigenlijk beginnen we het verhaal met een hyena.
EnglishSo we have this special theory of evolution that applies only to organic biology, to us.
We hebben deze speciale evolutietheorie die alleen geldt voor organische biologie, voor ons.
EnglishIts evolution is therefore decisive for the balance of the policy-mix.
De loonontwikkeling is dus van doorslaggevend belang voor het evenwicht van de policy-mix.
EnglishMy approach to attacking creationism is unlike the evolution lobby.
Mijn aanpak van het creationisme verschilt van die van de evolutielobby.
EnglishAdrian Kohler: Well, we're here today to talk about the evolution of a puppet horse.
Adrian Kohler: We zijn hier vandaag om over het ontwikkelingsproces van een paardenmarionet te praten.
EnglishBut that's when you should be favoring evolution towards mildness.
Maar daar kan je ze laten evolueren naar mildere varianten.
EnglishCo-evolution entwined insects and birds and plants forever.
Een truc die ze gemeen hebben met de grootste bloem ter aarde.
EnglishIf the evolution of the situation should require, these additional funds then can be mobilised.
Als de manier waarop de situatie zich ontwikkelt dat vereist, kunnen deze extra middelen worden aangewend.
EnglishBecause this is evolution, this is the natural ratio, unlike resistance, which happens in the case of chemicals.
Dit is de natuurlijke ratio, in tegenstelling tot resistentie, die bij chemicaliën voorkomt.
EnglishIs this the evolution that the Commission wants to become the rule?
Is dat wat de Commissie tot regel wil verheffen?
EnglishHere we begin to see the evolution of the beautiful sepia rainbow that now characterizes all of humanity.
Lichtgekleurde huid evolueerde niet slechts een keer, zelfs niet twee, maar waarschijnlijk drie keer.
EnglishIn fact, of course, educated theologians from the Pope down are firm in their support of evolution.
Eigenlijk zijn alle opgeleide theologen, zelfs de Paus, natuurlijk grote aanhangers van de evolutietheorie.
EnglishWe want a more predictable base-deepening formula for determining the evolution of tax rates.
Ook willen we een formule die ons in staat stelt te voorspellen hoe de belastingtarieven zich zullen ontwikkelen.
EnglishDinosaur evolution proceeded at a stately pace, an order of magnitude slower on any way you want to measure it.
De dinosaurusevolutie verliep in een traag tempo, een orde van grootte trager, hoe je het ook meet.
EnglishThis report on minimum standards is one important part of the evolution of this common policy.
Het voorliggend verslag over minimumnormen is één van de belangrijke stappen op weg naar zo'n gemeenschappelijk beleid.
EnglishBut I am certain that Mr Macartney will continue to follow this issue to see whether that evolution takes place.
Ik ben er evenwel zeker van dat de heer Macartney de ontwikkelingen op dit punt goed zal blijven volgen.
EnglishWe should revise the Lisbon agreements in the light of various factors, including the evolution of the economy.
Wij zullen de Lissabon-afspraken moeten herzien in het licht van onder meer de conjunctuurontwikkelingen.
EnglishSimilarly, we ask the Commission to provide us with information on the evolution of outstanding appropriations.
Ook vragen wij de Commissie om gegevens te verstrekken over de nog niet afgewikkelde betalingsverplichtingen.
EnglishThis is a major mechanism of evolution right here.
Dit hier is een essentieel evolutiemechanisme.