"every" - Nederländsk översättning

EN

"every" på nederländska

NL
EN

every {adjektiv}

volume_up
every (även: whatsoever)
And that means that every medium is right next door to every other medium.
En dat betekent dat elk medium... ~~~ vlak naast elk ander medium ligt.
Every plant virus, every insect virus, every marine virus.
Elk plantvirus, elk insectvirus, elk mariene virus.
For every problem, in every country, there are different solutions.
Voor elk probleem en voor elk land is er een andere oplossing.
And every Ranger gets that same promise from every other Ranger.
En iedere Ranger krijgt dezelfde belofte van iedere andere Ranger.
AIDS can be avoided, however, and that is worth every effort.
Maar aids is wel te voorkomen en dat is iedere inspanning waard.
Then, this panel of glass is the same panel of glass that occurs in every middle-class front door in America.
Dit glasraam is hetzelfde soort glasraam dat je in iedere Amerikaanse doorzon-deur ziet.
every
Must it mean the same thing in every hospital in every town in every country in Europe?
Moet die er nu in ieder ziekenhuis, in iedere stad, in ieder land van Europa hetzelfde uitzien?
That's two to three times the global development aid that we give the Third World every year.
Dat is twee à drie keer de wereldwijde ontwikkelingshulp die we de Derde Wereld ieder jaar geven.
Not every document the Commission produces should deal with each and every issue.
De Commissie kan niet in ieder document ingaan op alles en nog wat.

Användningsexempel för "every" på nederländska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe generate six million tonnes of electronic waste products in Europe every year.
Per jaar wordt er in Europa zes miljoen ton aan elektronisch afval geproduceerd.
EnglishI have every confidence that the decision you will reach will be a sensible one.
Ik heb er het volste vertrouwen in dat het een verstandige beslissing zal worden.
EnglishThe Presidency of the Council is working on this every day, as is the Commission.
Het voorzitterschap van de Raad is er elke dag mee bezig, de Commissie eveneens.
EnglishIt is not enough to make every effort to stave off a military invasion of Iraq.
Het is niet voldoende een militaire invasie in Irak met alle kracht af te wenden.
EnglishAs if those principles were applied in every one of the thirty-nine member states!
Alsof deze beginselen in alle negenendertig lid-staten wel worden gerespecteerd!
EnglishEvery minute, a woman dies as a result of complications associated with pregnancy.
Elke minuut sterf één vrouw ten gevolge van aan zwangerschap gelieerde factoren.
EnglishThis is an important issue for consumers and for the safety of every one of us.
Dit aspect is essentieel voor consumenten en voor de veiligheid van ons allemaal.
EnglishI believe it is rather pointless to take a roll-call vote on every single phrase.
Volgens mij heeft het weinig zin dat wij over elke zinsnede hoofdelijk stemmen.
EnglishWe wish Mr Pascal Lamy every success, for he is doing fantastically well so far.
Wij wensen Pascal Lamy alle succes want hij doet het fantastisch tot nog toe.
EnglishI tell you, the last six months, every time I took that drive I thought about you.
De laatste zes maanden moest ik elke keer dat ik daar reed, steeds aan je denken.
EnglishIf it is implemented in every Member State then there is a degree of fairness.
Als het in alle lidstaten wordt uitgevoerd, dan is gaat het er eerlijk aan toe.
EnglishThere is every reason to criticise some of the European Parliament’ s activities.
Er is alle reden voor kritiek op bepaalde activiteiten van het Europees Parlement.
EnglishAnd every time, they sent scouts out there to make sure no one attacked them.
En elke keer zonden ze verkenners erop uit om te zorgen dat niemand hen aanviel.
EnglishWishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Voor vandaag wens ik jou alle geluk van de wereld. Geniet van jouw verjaardag!
EnglishAnd who proved the same energy source existed in humans and every life form?
En wie bewees dat dezelfde energiebron bestond in mensen en andere levensvormen?
EnglishWe shall grab every possible opportunity for fruitful cooperation between us.
Wij zullen elke mogelijkheid tot een vruchtbare samenwerking met u te baat nemen.
EnglishNow is the time to do the job and it must be done with every fibre of our being.
Wij moeten daar nu werk van maken en ons vol overgave van deze taak kwijten.
EnglishNaturally all countries must make every effort to pursue sound economic policies.
Vanzelfsprekend moeten alle landen naar een gezond economisch beleid streven.
EnglishWe should not specify that in every case there should be a framework directive.
We moeten niet uitdrukkelijk zeggen dat het altijd om een kaderrichtlijn moet gaan.
EnglishCan it be for every man, or is this just for corporations and movie producers?
Kan dit voor iedereen zijn of is het alleen voor bedrijven en filmproducenten?