"capital" - Nederländsk översättning

EN

"capital" på nederländska

volume_up
capital {substantiv}

EN capital
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

capital (även: fund)
The least important form of capital, in this project, is financial capital -- money.
Kapitaal -- de minst belangrijke vorm van kapitaal in dit project is financieel kapitaal, geld.
Work is natural capital, the capital produced by people.
Arbeid is het natuurlijke kapitaal, het kapitaal dat door de mens wordt geproduceerd.
What matters here isn't technical capital, it's social capital.
maar sociaal kapitaal. ~~~ Deze instrumenten worden pas sociaal interessant...
capital (även: capital city, metropolis)
For instance a capital in Jerusalem is different from Jerusalem as a capital or the capital.
Zo is bijvoorbeeld een hoofdstad in Jeruzalem wat anders dan Jeruzalem als de hoofdstad of als de hoofdstad.
We only need to look at the capital Skopje to see how impossible this is.
Als we alleen al naar de hoofdstad Skopje kijken, zien we dat het onmogelijk is.
Beijing is the capital of one of the world's most hardline dictatorships.
Beijing is de hoofdstad van een van 's werelds wreedste dictaturen.
So taking on Morality with a capital M is a huge project.
Moraliteit met hoofdletter M aanpakken is een reusachtig project.
The State - with a capital 'S ' - takes measures for which it is accountable to no-one.
De Staat - met hoofdletter S - treft regelingen waarover hij tegenover niemand verantwoording aflegt.
That A is a capital A, suggesting that affluence is an end in itself.
Die A is een hoofdletter A, wat suggereert dat overvloed een doel op zich is.
capital (även: residence)
volume_up
residentie {de} (hofstad)

2. finans

capital (även: stock)
The least important form of capital, in this project, is financial capital -- money.
Kapitaal -- de minst belangrijke vorm van kapitaal in dit project is financieel kapitaal, geld.
Work is natural capital, the capital produced by people.
Arbeid is het natuurlijke kapitaal, het kapitaal dat door de mens wordt geproduceerd.
What matters here isn't technical capital, it's social capital.
maar sociaal kapitaal. ~~~ Deze instrumenten worden pas sociaal interessant...
capital (även: fortune)
For the most part these businesses have little equity capital.
Deze bedrijven hebben meestal een klein eigen vermogen.
In Austria, for example, the equity capital of the gastronomy industry is only 1.75 %.
Het aandeel eigen vermogen van bijvoorbeeld de horecabranche in Oostenrijk bedraagt slechts 1,75 procent.
Other points concern measures relating to own-capital resources and considerations of principle.
Andere punten zijn de regeling betreffende het eigen vermogen en inhoudelijke fundamentele overwegingen.

3. ekonomi

capital
For the most part these businesses have little equity capital.
Deze bedrijven hebben meestal een klein eigen vermogen.
In Austria, for example, the equity capital of the gastronomy industry is only 1.75 %.
Het aandeel eigen vermogen van bijvoorbeeld de horecabranche in Oostenrijk bedraagt slechts 1,75 procent.
Other points concern measures relating to own-capital resources and considerations of principle.
Andere punten zijn de regeling betreffende het eigen vermogen en inhoudelijke fundamentele overwegingen.

Synonymer (engelska) till "capital":

capital

Användningsexempel för "capital" på nederländska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIf the finances are in order, we make it easier to attract private venture capital.
Met een goed beheer vinden wij gemakkelijker risicokapitaal in de privé-sector.
EnglishToday we have two directives before us, including this one on capital income.
Vandaag liggen twee richtlijnen voor ons, waaronder deze op de kapitaalinkomsten.
EnglishEntrepreneurs have discovered company pension funds as a source of venture capital.
Ondernemers hebben de bedrijfspensioenfondsen ontdekt als bron van risicokapitaal.
EnglishWe therefore need to ensure that the necessary venture capital is available.
Wij moeten er daarom voor zorgen dat het nodige risicokapitaal beschikbaar is.
EnglishMoreover, Europe displays strong regional differences in the supply of capital.
Bovendien zijn er in Europa sterke regionale verschillen in kapitaalaanbod.
EnglishLike goods, services and capital, persons too should be able to move around freely.
Evenals goederen, diensten en kapitalen, zo moeten ook personen vrij kunnen reizen.
EnglishBut a demographic dividend is only as good as the investment in your human capital.
Maar een demografisch dividend hangt af van investeringen in 'human capital'.
EnglishIn the USA it is usual to provide venture capital, but unfortunately not in Europe.
In de VS is het verstrekken van risicokapitaal gebruikelijk, in Europa helaas niet!
EnglishReforms of the product and capital markets are well underway across Europe.
Hervormingen van de product- en kapitaalmarkten zijn in heel Europa in gang gezet.
EnglishA common denominator for capital investment already exists, namely the euro.
Een gemeenschappelijke noemer voor kapitaalinvesteringen bestaat al, de euro.
EnglishIndeed, the question has as much to do with world trade as with capital transactions.
Deze kwestie heeft namelijk evenzeer met handel als met uitwisseling te maken.
EnglishThe Structural Funds must remain a European capital gain for the Member States.
De structuurfondsen moeten een Europese meerwaarde bieden vergeleken bij de lidstaten.
EnglishCo-operatives are perfectly suited to particularly those regions lacking capital.
Coöperaties zijn vooral in kapitaalarme gebieden een uitermate geschikte bedrijfsvorm.
EnglishNew ways of capital procurement are currently a top priority for the SME sector.
Nieuwe wegen naar kapitaalsverwerving zijn precies in de MKB-sector een top-prioriteit.
EnglishHowever, opening up the product and capital markets is not an end in itself.
Het openen van de product- en kapitaalmarkt is echter geen doel op zichzelf.
EnglishAnd my introduction to business was in these $100 little infuses of capital.
En mijn introductie in het zakenleven lag in deze kleine kapitaalinjecties van $100.
EnglishWe now undertake negotiations in more than half of all the capital cities.
Momenteel zijn onderhandelingen gaande over meer dan de helft van de hoofdstukken.
EnglishI should like to talk today about the subject of capital markets for SMEs.
Ik wil mij in dit debat beperken tot het onderwerp kapitaalmarkten voor KMO's.
EnglishFor our part, we are in favour of total transparency in capital operations.
Wij zijn voorstander van volledige transparantie van financiële transacties.
EnglishAll this reflected the rise in investment, the massive influx of capital.
De gestegen investeringen en een massale kapitaaltoevoer hebben vrucht afgeworpen.