"barrel" - Nederländsk översättning

EN

"barrel" på nederländska

volume_up
barrel {substantiv}

EN barrel
volume_up
{substantiv}

barrel (även: box, cask, container, jug)
volume_up
vat {het}
The price of a barrel of oil has exceeded the psychological barrier of USD 50.
De prijs van een vat olie heeft de psychologische drempel van 50 dollar overschreden.
And then we do the OPEC stimulus package also known as 200 dollars a barrel.
En dan krijgen we het OPEC stimuluspakket, ook bekend als 200 dollar per vat.
The Commission’ s target is based on an oil price of 25-30 dollars per barrel.
De doelstelling van de Commissie is gebaseerd op een olieprijs van 25 à 30 dollar per vat.
barrel (även: channel, flight, flow, gait)
It is difficult to decree normality in a country by waving the barrel of a kalashnikov.
Nu valt het ook niet mee de normaliteit in een land vast te knopen aan de loop van een kalasjnikov.
C: Success, the change is only coming through the barrel of the gun.
C: Succes, de verandering komt door de loop van het geweer.
KS: De loop van het geweer!
barrel (även: canal, channel, conduit)
barrel (även: channel, handle, pipe, stalk)
barrel (även: channel, nozzle, pipe, tube)
barrel (även: channel, duct, fistula, jerkin)
barrel (även: cask)
volume_up
ton {de}
And it's as easy as shooting fish in a barrel.
Het is zo makkelijk als vis schieten in een ton.
We use over five billion tons of coal, 30 billion-plus barrels of oil -- that's a hundred million barrels a day.
We gebruiken 5 miljard ton kolen, meer dan 30 miljard vaten olie. ~~~ Dat is 100 miloen vaten per dag.
barrel (även: channel)
barrel
volume_up
fust {het}
barrel
barrel

Synonymer (engelska) till "barrel":

barrel

Användningsexempel för "barrel" på nederländska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe are too proud to hand over Europe's interests lock, stock and barrel to Uncle Sam.
Wij zijn te trots om de Europese belangen integraal in handen te leggen van Uncle Sam.
EnglishTake a long stick and start poking around in the big chocolate-mixing barrel, okay?
Neem een lange stok en prik daarmee rond in de chocolademengkom, oké?
EnglishThat is enough to come back inside the barrel for the rest of your life.
Dat is genoeg om je leven lang je te pletter te kunnen zuipen...
EnglishI loved watching planes barrel over our holiday home in the countryside.
Ik vond het geweldig om te kijken naar vliegtuigen die over ons vakantiehuis op het platteland heen scheerden.
EnglishHowever, in other regions, some wine is sold in barrel.
In andere gebieden is sprake van wijnverkoop aan de stok.
EnglishBut he said, with the Mark 15 Norden bombsight, he could drop a bomb into a pickle barrel at 20,000 ft.
Maar hij beweerde dat hij met de Norden Mark 15-bommenrichter een bom in een pekelvat kon droppen op 6.000 m.
EnglishThese kids on the Internet, they have this group of kids and they like to say funny words like "barrel roll."
Op het internet zijn er groepjes jongeren die ervan houden om grappige woorden te verzinnen zoals "barrel roll".
EnglishBut that's, again, shooting fish in a barrel, you know, right?
EnglishThey will probably not be accepted lock, stock and barrel, but I do not think the Commission ever expected that.
Ze zullen waarschijnlijk niet van kaft tot kaft worden overgenomen maar ik denk ook niet dat de Commissie dat had verwacht.
EnglishIn practice, the Norden bombsight can drop a bomb into a pickle barrel at 20,000 ft., but that's under perfect conditions.
In praktijk kan de Norden-bommenrichter een bom in een pekelvat droppen op 6.000 m, maar dan onder perfecte omstandigheden.
EnglishIf you go to the Pentagon, they will say, "You know what, now we really can put a bomb inside a pickle barrel at 20,000 ft."
Als je naar het Pentagon gaat, zullen ze zeggen: “Weet je, nu kunnen we echt een bom in een pekelton droppen op 6.000 m.”
EnglishThese are half pin-barrel hinges.
Dit zijn tien centimeter dikke tralies.
EnglishThe problem with bombs and pickle barrels is not getting the bomb inside the pickle barrel, it's knowing how to find the pickle barrel.
Het probleem met bommen en pekeltonnen is niet om de bom in de pekelton te krijgen, maar de pekelton weten te vinden.
EnglishIt could be said of Mrs Torres Marques ' report on the euro and tourism that the proponents of the euro are scraping the bottom of the barrel.
Wij kunnen zeggen dat de voorstanders van de euro in het verslag-Torres Marques over de euro en het toerisme nog eens op de bodem van hun laden gezocht hebben.
EnglishClearly, however, under the agreement, a wine will have to be aged in oak barrels before the term 'barrel-aged ' could be used on the label.
In de overeenkomst wordt echter duidelijk gemaakt dat een wijn in eiken vaten moet worden gelagerd voordat de term " vatgerijpt " op het etiket mag worden vermeld.
EnglishTo a great extent the deportations were carried out so that the possessions and homes of those expelled could be handed over, lock, stock and barrel, to the new settlers.
Voor een groot deel zijn deze deportaties uitgevoerd zodat de bezittingen en huizen van degenen die werden verdreven in hun geheel konden worden overgedragen aan de nieuwe kolonisten.
EnglishThe big question for the European Commission was whether it should have absorbed the revised STCW Convention lock, stock and barrel, or whether it should pick, piecemeal, the best revised elements.
De grote vraag voor de Europese Commissie was of ze het herziene STCW-Verdrag volledig moest opnemen dan wel of ze daaruit de beste herziene elementen moest overnemen.