"to attain" - Nederländsk översättning

EN

"to attain" på nederländska

NL
volume_up
to attain {tran. vb}

EN to attain
volume_up
[attained|attained] {verb}

to attain (även: to arrive, to get, to come to)

Användningsexempel för "to attain" på nederländska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt would certainly be desirable to attain these levels, but it is not realistic.
Het is ongetwijfeld wenselijk om deze niveaus te halen, maar het is niet realistisch.
EnglishIt seems rather complicated to attain a proper European legislative framework.
Het blijkt nogal ingewikkeld te zijn om tot een goed Europees wetgevingskader te komen.
EnglishAt present they account for 6 %, and the aim is therefore to attain 12 %.
Momenteel bedraagt het aandeel duurzame energie 6 %, het streven is dus 12 %.
EnglishThere is no single instrument allowing us to attain both these objectives at once.
We kunnen deze doelstellingen niet met één enkel instrument nastreven.
EnglishWe must also rapidly attain the objective of a fair and efficient asylum system in Europe.
Wij moeten ook spoedig tot een rechtvaardige en efficiënte Europese asielprocedure komen.
EnglishOnly by displaying such solidarity can we attain European unity.
Alleen door dit soort solidariteit te tonen, kunnen we in Europa een eenheid worden.
EnglishAll the terrorists wanted to attain was chaos and unreasoning revenge.
De terroristen wilden alleen maar chaos en onberedeneerde wraak.
EnglishToday, only a few Nordic countries in Europe attain that 0.7 %.
Er zijn op dit moment echter maar een paar Noord-Europese landen die dat percentage halen.
EnglishIt is thanks to their courage and determination that Ukraine has been able to attain democracy.
Het is te danken aan hun moed en vastberadenheid, dat Oekraïne nu een democratie is geworden.
EnglishIt challenges Member States to attain more stringent standards on the control of arms exports.
Het houdt een uitdaging aan de lidstaten in om strengere controles op wapenexport in te stellen.
EnglishThey have much more significant and urgent goals to attain than men.
Zij streven hogere en meer dringende doelen na dan mannen.
EnglishThe purpose of the internal market is not to attain financial gain on the back of the distress of patients.
De interne markt is niet bedoeld om financieel winst te maken met de nood van patiënten.
EnglishThis is good and is part of what Mr Fernández Martín talked about as being important to attain.
Dat is een goede zaak en een van de belangrijke punten waar de heer Fernández Martín op heeft gewezen.
EnglishIt also helps to attain the stability targets set by the Kyoto Climate Conference.
Ze draagt er ook toe bij dat de stabiliteitsdoelstellingen van de klimaatconferentie van Kyoto worden verwezenlijkt.
EnglishThe objective of striking a balance, which was so difficult to attain at the outset, has been achieved.
De doelstelling om tot een evenwicht te komen, hoe moeilijk dat aanvankelijk ook was, is bereikt.
EnglishThe European Parliament stands by its promise to attain 20µg/ m3 by...
Het EP houdt het bij 20µg/m3 te halen tegen...
EnglishIn this way we can attain the ground rules that our people want.
Dan krijgen we de spelregels die de burgers wensen.
EnglishWe therefore need to promote women's full participation in order to attain a more balanced situation.
Teneinde meer evenwicht tot stand te brengen dient voor volledige participatie van vrouwen te worden gezorgd.
EnglishWe need to consider a wide range of instruments in our efforts to attain financial and monetary stability.
We moeten een scala aan instrumenten overwegen om financiële en monetaire stabiliteit te bewerkstelligen.
EnglishWe will then attain achievable objectives, and you will see that achievable objectives can be implemented.
Dan krijgen we haalbare doelstellingen en u begrijpt dat bij haalbare doelstellingen uitvoering mogelijk is.