"all manner" - Nederländsk översättning

EN

"all manner" på nederländska

EN all manner
volume_up
[exempel]

all manner
In a torrent of words, he covers all manner of widely divergent issues.
In een brei van woorden behandelt hij allerlei wijduiteenlopende onderwerpen.
And this is where we need to start, not with all manner of rules and regulations.
En daar moet het beginnen, niet bij allerlei wettelijke regelingen.
All manner of new frauds and other irregularities may yet come to light.
Er kunnen nog allerlei nieuwe fraudegevallen en andere onregelmatigheden boven tafel komen.

Liknande översättningar för "all manner" på nederländska

all adjektiv
all adverb
all pronomen
all tal
Dutch
manner substantiv

Användningsexempel för "all manner" på nederländska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt is also necessary to provide all manner of assistance to the affected areas.
Ook is het noodzakelijk de getroffen gebieden alle noodzakelijke hulp te bieden.
EnglishOnly then shall we overcome all manner of afflictions, injustices, and terrorism.
Alleen dan kunnen wij een einde maken aan alle misstanden, wetteloosheid en terrorisme.
EnglishMalta must be represented effectively in the same manner as all other States.
Malta moet daadwerkelijk op dezelfde manier vertegenwoordigd zijn als alle andere landen.
EnglishNor can we stand by while all manner of atrocities are being committed.
We mogen niet werkloos blijven toezien terwijl allerhande wreedheden worden bedreven.
EnglishAll manner of obstructions are being placed in front of this directive.
Tegen die richtlijn wordt op alle mogelijke manieren obstructie gepleegd.
EnglishThere are organizations which get rich in all manner of ways from immoral activities.
Het gaat over organisaties die op allerhande manieren rijk worden van perverse activiteiten.
EnglishAs regards ozone the Commission has been up to all manner of antics.
Ten aanzien van ozon heeft de Commissie helemaal vreemde capriolen gemaakt.
EnglishWe must make the perpetrators liable for all manner of damage done to our environment.
Wij moeten de veroorzakers van alle soorten milieuschade daarvoor aansprakelijk kunnen stellen.
EnglishTo my mind that is extremely dangerous because it may lead to all manner of dubious goings-on.
Dat is naar mijn mening uiterst gevaarlijk, want dat kan leiden tot heel wat gesjoemel.
EnglishMy responsibilities include taking decisions on all manner of recruitment issues.
Tot mijn verantwoordelijkheid horen de besluiten over alle zaken die met aanwerving te maken hebben.
EnglishAll manner of things have been tried using extremely complicated regulations.
Met een hele ingewikkelde regeling is van alles geprobeerd.
EnglishNo, we are trying to find all manner of arguments for avoiding taking our responsibility.
Nee, wij proberen alle mogelijke argumenten te vinden om aan onze verantwoordelijkheid te ontkomen.
EnglishCould I make a suggestion, as we have tried all manner of things?
Misschien een suggestie, want we hebben al van alles geprobeerd.
EnglishWe should not say that Turkey has a particular character, and then put all manner of things down to that.
Wij mogen Turkije niet beschouwen als een homogeen geheel dat wij alles en nog wat kunnen toeschrijven.
EnglishBut since then thousands of people have died in ethnic conflicts and all manner of violent clashes.
Sindsdien zijn er echter duizenden doden gevallen in etnische conflicten en allerhande gewelddadige confrontaties.
EnglishWe know that terrorists are using all manner of possible technologies in an increasingly sophisticated way.
Welnu, wij weten dat de terroristen op steeds geraffineerdere wijze gebruik maken van alle mogelijke technieken.
EnglishThere is also a common belief that the credit card industry voluntarily takes all manner of steps to prevent the misuse of credit cards.
Men neemt vaak aan dat de kredietkaartindustrie alles in het werk stelt om misbruik van kredietkaarten te voorkomen.
EnglishI would like to thank him very much for being open to dialogue and to all manner of proposals, right from the start.
Ik wil hem bedanken voor het feit dat hij van het begin af aan zeer ontvankelijk was en openstond voor alle voorstellen en voor de dialoog.
EnglishThere is a role for economic policy coordination, but it must be applied in a sensible and balanced manner in all Member States.
Coördinatie van het economische beleid is zinvol, maar zij dient op verstandige en evenwichtige wijze te geschieden in alle lidstaten.
EnglishAll manner of bodies were to cooperate within this mechanism, which would be coordinated by the European Parliament.
Daarin zouden heel uiteenlopende instanties moeten samenwerken, en ze zouden onder toezicht van het Europees Parlement moeten bijeengebracht worden.