"to kindle" - Kinesisk översättning

EN

"to kindle" på kinesiska

EN to kindle
volume_up
[kindled|kindled] {verb}

to kindle (även: to thrill, to ferment)
volume_up
(使)激动 [( shǐ ) jī dònɡ] {vb}
to kindle
volume_up
使着火 [shǐ zháo huǒ] {vb}
to kindle (även: to bug up)
volume_up
激动起来 [jī dònɡ qǐ lái] {vb}
to kindle (även: to enkindle, to fire, to ignite, to quicken)
volume_up
点燃 [diǎnrán] {vb}
volume_up
照亮 [zhàoliàng] {vb}
to kindle (även: to bear, to engender)
volume_up
生育 [shēngyù] {vb}
to kindle (även: to ignite)
volume_up
燃起 [ránqǐ] {vb}