"greatest city" - Italiensk översättning

EN

"greatest city" på italienska

Se exempelmeningar för "greatest city" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "greatest city" på italienska

greatest adjektiv
great adjektiv
city substantiv
Italian
city adjektiv
Italian

Användningsexempel för "greatest city" på italienska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishMr President, I represent London, the greatest city in the world, capital of the greatest country in the world.
(EN) Signor Presidente, rappresento Londra, la più grande città del mondo, capitale del paese più grande del mondo.
EnglishI represent London, which I think is the greatest city in the world, capital of the greatest country in the world.
Io rappresento Londra, che ritengo sia la città più grande del mondo e la capitale del più grande paese del mondo.
EnglishYou may be aware that I represent London, the greatest city in the world, capital of the greatest country in the world.
Lei sarà a conoscenza che io rappresento Londra, la migliore città del mondo, capitale del miglior paese del mondo.
EnglishYou may not realise this, but I represent London, the greatest city in the world, capital of the greatest country in the world.
È possibile che non lo capiate, ma io rappresento Londra, la più grande città del mondo, capitale del più grande paese del mondo.
EnglishI represent a constituency, London, the greatest city in the world, capital of the greatest country in the world, and there are a number of children in my constituency.
Rappresento una circoscrizione, la città di Londra, la città più grande del mondo, capitale del paese più grande del mondo, in cui vivono molti minori.
EnglishYou may not be aware of this, but I represent the constituency of London, the greatest city in the world, capital of the greatest country in the world.
Forse non ne siete a conoscenza, ma rappresento la circoscrizione di Londra, la più grande città del mondo, nonché capitale della più illustre nazione a livello globale.

Lär dig andra ord

English
  • greatest city

Ännu fler översättningar i bab.las engelsk-svenska lexikon.