"whole" - Finsk översättning

EN

"whole" på finska

EN whole
volume_up
{adjektiv}

whole (även: entire, total)
volume_up
koko {adj.}
Let us go the whole hog and apply it to the whole of the foodstuffs industry!
Menkäämme loppuun asti ulottamalla tämä koko elintarviketeollisuuteen!
Because that is also a part of the whole thing and it is not the easiest part of the whole issue.
Koska se on myös osa koko kuviota, eikä se ole helpoin osa koko asiassa.
At Doha, we committed ourselves to negotiating on the whole agriculture chapter.
Dohassa sitouduimme neuvottelemaan koko maataloutta koskevasta luvusta.
whole (även: entire, full, positive)
Furthermore, a whole workshop in Lille was devoted to the subject of protecting young people.
Lillessä omistettiin jopa kokonainen työpaja nuorten suojelemiselle.
Behind theoretical speech there is a whole real world.
Teoreettisen puheen taustalla on kokonainen todellinen maailma.
There is a whole debate on the Middle East on the agenda.
Esityslistalla on kokonainen keskustelu Lähi-idän tilanteesta.

Användningsexempel för "whole" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI would have liked to see more progress in certain areas of this whole project.
Olisin halunnut, että tietyillä tämän hankkeen aloilla olisi edistytty enemmän.
EnglishOn the whole, we have managed to end up with a fairly clear outlook on things.
Kaiken kaikkiaan olemme saaneet aikaan kohtuullisen selkeän katsauksen asioihin.
EnglishTherapeutic cloning opens up a whole new area for human knowledge and medicine.
Terapeuttinen kloonaus avaa aivan uuden inhimillisen tiedon ja lääketieteen alan.
EnglishThe transactions underlying the revenue are, taken as a whole, legal and regular.
Tuloksen perustana olevat toimet ovat yleisesti ottaen laillisia ja asiamukaisia.
EnglishIntegrating Turkey into this whole would be problematic for a number of reasons.
Turkin sisällyttäminen tähän kokonaisuuteen aiheuttaisi ongelmia tietyistä syistä.
EnglishSecurity is important in motherhood but financial security is not the whole story.
Turvallisuus on äitiydessä tärkeää, mutta taloudellinen turva ei ole ainoa asia.
EnglishWe have to maintain solidarity between the Member States on this whole issue.
Meidän on säilytettävä tässä kysymyksessä jäsenvaltioiden välinen solidaarisuus.
EnglishIndeed, a tenth of the whole budget is in practice paid back to the Member States.
Käytännössähän kymmenesosa talousarviosta palautetaan takaisin jäsenvaltioille.
EnglishThe digital knowledge-based society turns the world into a single coherent whole.
Digitaalinen tietoyhteiskunta tekee maailmasta yhden yhtenäisen kokonaisuuden.
EnglishA second issue is the whole set of problems in connection with the environment.
Toinen asia, jonka haluan ottaa esille, on ympäristöön liittyvä ongelmavyyhti.
EnglishI am delighted that, on the whole, Parliament supports the Commission’s proposal.
Olen tyytyväinen, että kaiken kaikkiaan parlamentti tukee komission ehdotusta.
EnglishAt the moment the whole credibility of European Union Member States is at stake.
Tällä hetkellä Euroopan unionin jäsenvaltioiden uskottavuus on vaakalaudalla.
EnglishThe whole discussion here today will eventually culminate in the 1998 discharge.
Keskustelemme tänään vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 1998 talousarviosta.
EnglishWe think that the Randzio-Plath report is essentially a good one, on the whole.
Mielestämme Randzio-Plathin mietintö kokonaisuutena on kaikessa olennaisessa hyvä.
EnglishI should like to say that, on the whole, the speeches have been very constructive.
Haluaisin todeta, että puheenvuorot olivat kokonaisuudessaan hyvin rakentavia.
EnglishI see absolutely no reason why this should not apply across the whole of the Union.
En näe mitään syytä siihen, miksei tätä voitaisi soveltaa kaikkialla unionissa.
EnglishLet us all help to raise the EU flag in the whole of Cyprus as soon as possible.
Auttakaamme kaikki kohottamaan EU:n lippu kaikkialle Kyprokseen mahdollisimman pian.
EnglishFinally, could you say little more about human rights violations as a whole?
Lopuksi, voisitteko selvittää hieman tarkemmin ihmisoikeusloukkauksia ylipäänsä?
EnglishProvision is made in the Treaty for the Commission to be approved as a whole.
Perustamissopimuksessa määrätään, että komissio on hyväksyttävä kokonaisuutena.
EnglishThat is why I strongly urge – as does my group – that we reject the whole thing.
Siksi kehotankin voimakkaasti – ryhmäni tavoin – torjumaan tämän sovitteluratkaisun.