"up" - Finsk översättning

EN

"up" på finska

volume_up
up {adj.}
volume_up
up {adv.}
volume_up
up {prep.}
FI

EN up
volume_up
{adjektiv}

up (även: conscious)
11:17 If you are a tired brain, the brain is craving things to wake it up.
11:17 Kun aivot ovat väsyneet, ne kaipaavat hereillä pitäviä aineita.
up

Synonymer (engelska) till "up":

up

Användningsexempel för "up" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIran is cynically violating the international commitments to which it signed up.
Iran rikkoo kyynisesti kansainvälisiä sitoumuksia, jotka se on allekirjoittanut.
EnglishNo barriers to the market should be set up, either legislative or technological.
Markkinoille ei pidä luoda mitään rajoja, ei lainsäädännöllä eikä teknologialla.
EnglishI therefore do not understand the need to set up these rapid intervention teams.
Siksi en ymmärrä tarvetta näiden nopeiden rajainterventioryhmien perustamiseen.
EnglishIn 2007 we are spending significantly more than estimated, up to EUR 400 million.
Vuonna 2007 kulutamme huomattavasti arvioitua enemmän, jopa 400 miljoonaa euroa.
EnglishAt the same time we should also appreciate the efforts Serbia has made up to now.
Samalla meidän tulisi kuitenkin myös arvostaa Serbian tähänastisia ponnisteluja.
EnglishThis is partly due to their role in childbearing and bringing up their families.
Tämä johtuu osittain siitä, että he synnyttävät lapsia ja kasvattavat perheitä.
EnglishWe need to find a way of ensuring that Parliament's suggestions are followed up.
On siis luotava menettely, jonka avulla parlamentin ehdotuksia viedään eteenpäin.
EnglishIt is already bad enough that the financing holds up the projects for some time.
On jo kyllin ikävää, että hankkeet viivästyvät jonkin verran rahoituksen takia.
EnglishI have also drawn up a series of recommendations to promote pluralism in Europe.
Olen myös laatinut joukon suosituksia moniarvoisuuden edistämiseksi Euroopassa.
EnglishThey are, in a sense, the other element of the triptych which makes up democracy.
Ne ovat tietyssä mielessä yksi osa sitä triptyykkiä, josta demokratia muodostuu.
EnglishThe Sri Lankan Government, too, has recently done much to crank up the conflict.
Myös Sri Lankan hallitus on hiljattaisilla toimillaan vain kiristänyt konfliktia.
EnglishMost Member States have already made good progress in drawing up these documents.
Useimmat jäsenvaltiot ovat jo edistyneet hyvin näiden asiakirjojen laatimisessa.
EnglishThe European Union has a great challenge to take up: equal opportunities for all.
Euroopan unionilla on erittäin suuri haaste: yhtäläiset mahdollisuudet kaikille.
EnglishOtherwise, we shall end up with a centrally administered form of ‘eurosclerosis’.
Muutoin meille jää käteen keskitetysti hallinnoitu niin sanottu "euroskleroosi".
EnglishIt will now be up to the fifteen heads of government to come up with the goods.
Viidentoista hallituksen päämiehen tehtäväksi jää nyt menestyksen saavuttaminen.
EnglishIt is now up to the other institutions to do theirs.
Parlamentti on oman osuutensa tehnyt, muiden toimielinten on nyt tehtävä omansa.
EnglishThe Eurosystem welcomes the fact that banks have stepped up their efforts
ja maiden välisten pienten maksujen palvelutasoissa yhtenäisellä euromääräisellä
EnglishSteve from Luxemburg took up a job in France but continued to live in Luxemburg.
Luxemburgilainen Steve sai työpaikan Ranskasta, mutta jäi asumaan Luxemburgiin.
EnglishThe idea of setting up a case book and collecting evidence is an excellent idea.
Ehdotus perustaa oikeustapauskokoelma ja kerätä todisteita on erinomainen ajatus.
EnglishThey make up 20 million tonnes of the total global catch of 122 million tonnes.
Tämä tarkoittaa 20 miljoonaa tonnia maailman 122 miljoonan tonnin kalasaaliista.