"turnover" - Finsk översättning

EN

"turnover" på finska

volume_up
turnover {substantiv}

EN turnover
volume_up
{substantiv}

turnover (även: business, revenue)
volume_up
liikevaihto {substantiv}
A 20% reduction in economic turnover, and an equally steep increase in unemployment.
Talouden liikevaihto on pudonnut 20 prosenttia, ja työttömyys on kasvanut saman verran.
The currency markets have an annual turnover of USD 360 trillion.
Valuuttamarkkinoiden vuosittainen liikevaihto on 360 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria.
In France alone, it represents a turnover of EUR 50 million a year.
Pelkästään Ranskassa sen vuosittainen liikevaihto on 50 miljoona euroa.
turnover (även: conversion, translation)
volume_up
kääntäminen {substantiv}
turnover (även: pie)
volume_up
piiras {substantiv}
turnover
volume_up
pallonmenetys {substantiv}
turnover (även: velocity, turnover ratio)
volume_up
kiertonopeus {substantiv}

Synonymer (engelska) till "turnover":

turnover

Användningsexempel för "turnover" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt is a small step which corresponds to 0.5 % of the cereal sector's turnover.
Se on pieni askel, joka vastaa vähempää kuin 0, 5 prosenttia viljasektorin liikevaihdosta.
EnglishIn excess of 55% of turnover in the European Community is generated by these enterprises.
Yli 55 prosenttia Euroopan yhteisön liikevaihdosta tulee näistä yrityksistä.
EnglishThe first being that prices are fixed on the basis of a group's turnover.
Ensimmäinen on se, että hinnat asetetaan ryhmän liikevaihdon perusteella.
EnglishFor Luxembourg, international traffic represents 70% of its turnover.
Kansainvälinen liikenne muodostaa 70 prosenttia Luxemburgin liikevaihdosta.
EnglishThese enormous, fast networks are responsible for the lion's share of the airlines' turnover.
Nämä valtavat, nopeat verkot huolehtivat leijonanosasta lentoyhtiöiden liikevaihtoa.
EnglishThese employ 66 per cent of workers and generate 55 per cent of turnover.
Ne työllistävät 66 prosenttia unionin työvoimasta ja luovat 55 prosenttia sen liikevaihdosta.
EnglishCar advertising represents up to 20% of total advertising turnover for publishers of printed media.
Automainonnan osuus on jopa 20 prosenttia lehtikustantajien mainostuloista.
EnglishIt is estimated that world trade turnover fell last year by around 10% as a result of the crisis.
On arvioitu, että maailmankaupan tulos putosi viime vuonna 10 prosenttia kriisin vuoksi.
EnglishOnly eight per cent of SMEs make 15 per cent of their turnover in the European markets.
Vain kahdeksan prosenttia pk-yrityksistä saa 15 prosenttia liikevaihdostaan Euroopan markkinoilta.
EnglishThe total organic food turnover in Austria amounts to some EUR 450 million per annum.
Itävallan luonnonmukaisten elintarvikkeiden kokonaisliikevaihto on noin 450 miljoonaa euroa vuodessa.
EnglishIt should not come as a surprise, therefore, that the turnover of staff in the sector is very high.
Ei siis voi olla yllätys, että henkilökunnan vaihtuvuus on hyvin suuri.
EnglishIt would be two or three times his annual turnover.
Nuo kustannukset olisivat kaksi tai kolme kertaa hänen liikevaihtonsa suuruiset.
EnglishTurnover for payment cards alone exceeds $US 2 000 billion a year throughout the world.
Yksin luottokorttikaupan aikaansaamat rahavirrat maailmassa ovat yli kaksi miljardia dollaria vuodessa.
EnglishIt is striking that nicer shops are mentioned and are one of the instruments for increasing turnover.
On kuvaavaa, että miellyttävä ostoksilla käynti mainitaan yhtenä syynä voiton kasvamiseen.
EnglishIf we want to increase turnover, we need a market - we need customers.
Jos haluamme lisätä liikevaihtoa, tarvitsemme markkinoita.
EnglishYour report, Mr Della Vedova, proposes a ‘2+’ rule combined with new turnover thresholds.
Jäsen Della Vedova, mietinnössänne ehdotetaan 2+-sääntöä yhdistettynä uusiin liikevaihdon raja-arvoihin.
EnglishThe degradation does not affect just business turnover but also valuable parts of our heritage.
Ympäristön pilaantuminen ei vaikuta yksinomaan yritysten liikevaihtoon vaan myös kulttuuriarvoihin.
EnglishTV is an important industry, with turnover estimated at EUR 62 billion per annum.
Televisioteollisuus on tärkeä teollisuudenala, ja sen vuosittaiseksi liikevaihdoksi on arvioitu 62 miljardia euroa.
EnglishWould they be profitability in business, flexibility in employment, increased turnover, or the China phenomenon?
Yritysten kannattavuutta, työelämän joustoja, liikevaihdon kehitystä tai Kiina-ilmiötä?
EnglishThe high staff turnover must be rectified.
On keksittävä keino, jolla voitaisiin ehkäistä henkilöstön nopeaa vaihtuvuutta.