"treasure" - Finsk översättning

EN

"treasure" på finska

volume_up
treasure {substantiv}
FI

EN treasure
volume_up
{substantiv}

treasure (även: gem)
volume_up
aarre {substantiv}
This is a treasure which everyone in the world should take care to protect.
Kyseessä on aarre, jota kaikkien maailmassa on vaalittava ja suojeltava.
The treasure arrives damaged, but generally speaking it does arrive.
Aarre pääsee perille turmeltuna, mutta yleensä se pääsee perille.
As a result of our policy towards that country, we are overlooking a real treasure.
Kuubaa koskevien toimiemme vuoksi meiltä jää huomaamatta todellinen aarre.

Synonymer (engelska) till "treasure":

treasure

Användningsexempel för "treasure" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt is by drawing on the treasure in our souls that we can speak on behalf of everyone.
Kun kaivamme esiin sieluihimme kätketyn aarteen, voimme puhua kaikkien puolesta.
EnglishThis is a treasure trove of knowledge that the whole of Europe should be promoting.
Se on sellainen tiedon aarrearkku, jota koko Euroopan olisi syytä tehdä tunnetuksi.
EnglishMadam President, Tibet and its cultural heritage is our common treasure.
(EN) Arvoisa puhemies, Tiibet ja sen kulttuuriperintö ovat osa yhteisiä rikkauksiamme.
EnglishIt has spent a huge amount of blood and treasure in the defence of Western values.
Se on vuodattanut paljon verta ja käyttänyt paljon rahaa länsimaisten arvojen puolustamiseen.
EnglishLet us simply treasure our symbols, the question is only whether they should be included or not.
Kysymykseni koski ainoastaan sitä, onko ne sisällytettävä perustuslakiin vai ei.
EnglishI know that we have Parliament's support in this endeavour, and we treasure it highly.
Tiedän, että meillä on parlamentin tuki tälle pyrkimyksellemme, ja arvostamme sitä suuresti.
EnglishIt is governed by political gnomes busy jealously guarding their small treasure.
Unionia hallitsevat poliittiset tontut, joilla on täysi työ pitää kiinni omista pikku aarteistaan.
EnglishThe first one is to establish a common water management strategy, as water is our common treasure.
Ensimmäinen on yhteisen vesihuoltostrategian laatiminen, sillä vesi on yhteinen aarteemme.
EnglishNon-believers too could feel that the Bible is a literary and cultural treasure for the whole of Europe.
Ateistit voisivat pitää Raamattua koko Euroopan kirjallisena ja kulttuurisena aarteena.
EnglishHaving a family is a great joy, it is a treasure, for men too; why should we not change our views?
Perhe tuottaa paljon iloa, se on todellista rikkautta miehillekin, joten miksi emme muuttaisi näkökantaamme?
English(SL) In my neck of the woods, we have a saying that children are our greatest treasure, because they are our future.
(SL) Meilläpäin sanotaan, että lapset ovat kallein aarteemme, koska he ovat tulevaisuutemme.
EnglishIndeed, we all treasure splendid memories of clowns, acrobats, jugglers, as well as animal trainers.
Onhan meillä kaikilla omat rakkaat muistomme klovneista, akrobaateista, jonglööreistä ja eläinten kesyttäjistä.
EnglishWe tend to say that our children are our treasure.
Meillä on tapana sanoa, että lapset ovat aarteemme.
EnglishIt is our most precious treasure, the Cross of Christ.
Se on kallein aarteemme, Kristuksen risti.
EnglishHis memory is one that we should treasure as well.
Meidän olisi vaalittava myös hänen muistoaan.
EnglishWe want to promote mutual understanding between young people and the multicultural diversity that we in Europe treasure.
Haluamme edistää nuorten keskinäistä ymmärrystä ja Euroopan unionissa vaalittavaa monikulttuurisuuden rikkautta.
EnglishTime-travel back to the Age of Steam with a treasure-trove of antique images bathed in a golden Victorian light.
Matkusta ajassa taaksepäin höyrykoneiden aikaan viktoriaanisen ajan kultaisessa valossa kylpevillä vanhoilla valokuvilla.
EnglishIn addition, of course, as is simply the case with such adventures, whenever anyone helped the fugitive, they ripped off part of the treasure.
Lisäksi tietenkin karkurin avustajat ryöstävät osan aarteesta, kuten tällaisissa seikkailuissa yleensä käy.
EnglishLinguistic diversity is part of Europe's cultural legacy and a unique treasure that we all have a responsibility to protect.
Kielellinen monimuotoisuus on osa Euroopan kulttuuriperintöä ja se on ainutlaatuinen rikkaus, jota meidän kaikkien on suojeltava.
EnglishEurope has one of the world's largest cultural treasure troves, which, in my opinion, should be accessible to the broadest spectrum of society.
Euroopalla on yksi maailman suurimmista kulttuuriaarteista, jonka pitäisi minun mielestäni olla avoin suurimmalle osalle yhteiskuntaa.