EN train
volume_up
{substantiv}

train
volume_up
juna {substantiv}
If a train passes a red stop signal, the brakes are also automatically applied.
Jos juna ohittaa punaisen pysähtymismerkin, jarrutus käynnistyy myös automaattisesti.
This train had apparently waited virtually unguarded at Calais for 24 hours.
Juna oli ilmeisesti seissyt Calais'ssa 24 tuntia lähes vartioimattomana.
This train has been withdrawn by a unilateral decision.
Kyseinen juna on poistettu liikenteestä yksipuolisella päätöksellä.
train (även: batch, cascade, sequence, series)
volume_up
sarja {substantiv}
train (även: cavalcade, procession)
volume_up
kulkue {substantiv}
train (även: chain, concatenation, string)
volume_up
ketju {substantiv}
train (även: chain, file, line, queue)
volume_up
jono {substantiv}
train
volume_up
pulssijono {substantiv}
train
volume_up
laahus {substantiv}

Användningsexempel för "train" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English. - (DE) I am voting for a standard driving licence for train drivers.
kirjallinen. - (DE) Kannatan veturinkuljettajien yhtenäisiä kelpoisuusvaatimuksia.
EnglishFrom the point of view of train crews all three versions had room for improvement.
Junahenkilökunnan näkökulmasta kaikissa kolmessa versiossa on parantamisen varaa.
EnglishIt is no longer the locomotive it once was, it is now the last coach in the train.
Se ei ole enää veturi, kuten joskus aiemmin, vaan tämän junan viimeinen vaunu.
EnglishShould there be a train crash in Cyprus there would be two trains involved.
Jos Kyproksella tapahtuu junien yhteentörmäys, siihen on osallisena kaksi junaa.
EnglishThis is how we drive train travellers away to air travel for medium-long distances.
Näin karkotamme junamatkustajat lentoyhtiöiden asiakkaiksi keskipitkillä matkoilla.
EnglishA freight train is not.
Toisin kuin tavarajuna, 40 tonnia painava kuorma-auto on täysin yhteentoimiva.
EnglishBy a unilateral decision of the Belgian State Railways, this train has been withdrawn.
Junan toiminta lopetettiin Belgian valtionrautateiden yksipuolisella päätöksellä.
EnglishCurrently in Europe, it is not possible to buy a train ticket in a civilised manner.
Tällä hetkellä Euroopassa ei ole mahdollista ostaa junalippua sivistyneesti.
EnglishFour months ago the direct night train from Stockholm to Berlin disappeared.
Suora yöreitti Tukholmasta Berliiniin lakkautettiin neljä kuukautta sitten.
EnglishBusiness wants to train people and is entitled to do that, that is all well and good.
Liike-elämä haluaa ammatillista koulutusta, ja sillä on siihen täysi oikeus.
EnglishThis also applies to the European licence for train drivers, in my opinion.
Tämä pätee mielestäni myös veturinkuljettajien eurooppalaiseen lupakirjaan.
EnglishIn that way, the transport of goods by train can clearly never compete with road haulage.
Tällä tavoin tavarajunaliikenne ei voi koskaan kilpailla tiekuljetusten kanssa.
EnglishAn international European licence for train drivers is nothing short of exotic.
Kansainvälinen veturinkuljettajien eurooppalainen lupakirja kuulostaa melko eksoottiselta.
EnglishIt is also necessary to increase capacity in order to train good negotiators.
Lisäksi valmiuksien lisääminen on välttämätöntä hyvien neuvottelijoiden kouluttamiseksi.
EnglishI shall leave it there, and to Mr Vermeer, I would suggest he take the train next time.
Lopetan tähän ja jäsen Vermeeriä kehotan matkustamaan ensi kerralla junalla.
EnglishMadam President, a train service has been axed rather than an additional one laid on.
Arvoisa puhemies, yksi junavuoro on poistettu sen sijaan että sellainen olisi lisätty.
English11:48 In January of '08 Oprah gave me four months to prepare and train.
11:48 Tammikuussa 2008 Oprah antoi minulle neljä kuukautta aikaa valmistautua.
EnglishIf necessary, we will have to train people and change their culture.
Tarpeen tullen meidän on koulutettava ihmisiä ja muutettava heidän kulttuuriaan.
EnglishBut others will follow, millions of others, who will arrive on foot and by train.
Heitä tulee kuitenkin lisää, heitä tulee miljoonia muita, jotka saapuvat jalan tai junalla.
EnglishWe train them together, and then we expect those professionals start to work together.
Koulutamme heidät yhdessä ja sen jälkeen odotamme heidän alkavan työskennellä yhdessä.