"tender" - Finsk översättning

EN

"tender" på finska

volume_up
tender {substantiv}

EN tender
volume_up
{substantiv}

tender
volume_up
maksuväline {substantiv}
On 1 January 2002, the euro will become legal tender within the euro zone.
Eurosta tulee 1. tammikuuta 2002 laillinen maksuväline euroalueella.
The kroon will cease to be legal tender from 15 January 2011.
Viron kruunu lakkaa olemasta laillinen maksuväline 15.1.2011.
We expect the euro to be legal tender internationally.
Odotamme, että eurosta tulee kansainvälinen maksuväline.
tender (även: bid, offer, offering, quotation)
volume_up
tarjous {substantiv}
It is the tenderer with the financially most advantageous offer to whom the contract must be awarded.
Hankintasopimus on myönnettävä sille tarjoajalle, jonka tarjous on taloudellisesti edullisin.
Each application and tender was evaluated according to clear predefined criteria that were published at the beginning of the tendering procedure.
Jokainen hakemus ja tarjous arvioitiin kilpailutuksen alussa julkaistujen selkeiden kriteerien avulla.
tender
volume_up
yhteysvene {substantiv}
tender (även: mother ship)
volume_up
emälaiva {substantiv}
tender
volume_up
tenderi {substantiv}

Användningsexempel för "tender" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishNot to tender it would be mean, inconsistent, hypocritical and self-defeating.
Sen tarjoamatta jättäminen olisi ilkeää, epäjohdonmukaista, tekopyhää ja tuhoisaa.
EnglishOnly euro banknotes (and coins) have the status of legal tender in the euro area.
Vain euroseteleillä (ja -kolikoilla) on laillisen maksuvälineen asema euroalueella.
EnglishThe new tender mechanism is a response to the severe overbidding which has developed
Uudella huutokauppamekanismilla vastataan huomattavaan ylikysyntätilanteeseen,
EnglishThis also includes areas such as invitations to tender and intellectual property.
Tämä kattaa myös sellaiset osa-alueet kuin julkiset hankinnat ja henkisen omaisuuden.
EnglishExcessively long tender procedures can delay realisation of Structural Funds.
Myös ylipitkät tarjousmenettelyt voivat hidastaa rakennerahastojen käyttöä.
EnglishI therefore ask: is Commissioner Solbes Mira going to tender his resignation?
Kysynkin siksi, aikooko komission jäsen Solbes Mira jättää eronpyyntönsä?
EnglishThis is still a rather tender sapling which needs our undivided attention.
Se on pikemminkin vielä hento kasvi, joka tarvitsee meidän täyden huomiomme.
EnglishI would like to take up that question: is there an invitation to tender?
Haluaisin ottaa tämän kysymyksen esille. Siis järjestetäänkö tarjouskilpailu?
EnglishIt should also be noted that Montenegro has adopted the euro as legal tender.
On syytä myös huomauttaa, että Montenegro on hyväksynyt euron lailliseksi maksuvälineeksi.
EnglishThis means that the tendering authority does not have to accept the lowest tender.
Tämä merkitsee sitä, että hankintaviranomaisten ei tarvitse hyväksyä edullisinta tarjousta.
EnglishECB Opinion on the protection of Hungarian and foreign legal tender against counterfeiting
EKP:n lausunto Unkarin ja muiden valtioiden laillisten maksuvälineiden suojaamisesta
EnglishIt is also a real step forward that invitations to tender can be collated.
Tarjouspyyntöjen yhdistämismahdollisuuskin on todellinen edistysaskel.
EnglishThe Commission has pushed for more transparency concerning prices and tender conditions.
Komissio on vaatinut suurempaa avoimuutta hintojen ja tarjouskilpailujen ehtojen osalta.
English• harmonised invitations to tender and workflows in all Member States
• yhdenmukaistetut tarjouskilpailut ja työnkulku kaikissa jäsenvaltioissa,
EnglishAn invitation to tender has been published for the purposes of recruiting this external consultant.
Tällaisen ulkopuolisen konsultin palkkaamiseksi on jo julkaistu tarjouskilpailu.
EnglishWe hope that all the Member States of the European Union will soon have the euro as legal tender.
Me toivomme, että kaikilla Euroopan unionin jäsenvaltioilla on maksuvälineenä euro.
EnglishAdvertising the sale of sexual services and prostitution corrupts children from a tender age.
Seksipalvelujen myynnin ja prostituution mainostaminen turmelee lapset jo nuorella iällä.
EnglishAs from 1 January 2002 , euro banknotes will be legal tender in all the euro
Tammikuun 1. päivästä 2002 lähtien eurosetelit ovat laillisia
EnglishBefore the end of this year, 2006, the second tender procedure will have been concluded.
Toinen tarjouspyyntömenettely saatetaan päätökseen tämän vuoden eli vuoden 2006 loppuun mennessä.
EnglishThey are only legal tender in the country of issue. Their images
Ne ovat laillisia maksuvälineitä ainoastaan liikkeeseenlaskijamaassa.