"tenacity" - Finsk översättning

EN

"tenacity" på finska

volume_up
tenacity {substantiv}

EN tenacity
volume_up
{substantiv}

tenacity (även: resilience, resiliency)
volume_up
sitkeys {substantiv}
The tenacity of the French and Spanish Governments, among others, and also the tenacity of this Parliament have borne fruit.
Ranskan ja Espanjan sekä muiden maiden hallitusten sitkeys ja tämän parlamentin sitkeys on kantanut hedelmää.
volume_up
sinnikkyys {substantiv}
In this regard, the rapporteur, Brian Simpson, both for his tenacity and the quality of his work, deserves both our congratulations and our thanks.
Tämän osalta esittelijä Brian Simpsonin osoittama sinnikkyys sekä hänen työnsä laatu ansaitsee meiltä onnittelut ja kiitokset.
tenacity
volume_up
vetolujuus {substantiv}
tenacity
volume_up
vetomurtolujuus {substantiv}

Synonymer (engelska) till "tenacity":

tenacity

Användningsexempel för "tenacity" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishHarmony in Argentine society is being achieved with difficulty but with tenacity.
Argentiinan yhteiskunnan sopusointuisuutta rakennetaan vaikeuksien kautta sitkeästi.
EnglishTwo apparently opposing characteristics are needed for this: humility and tenacity.
Siihen tarvitaan nähtävästi kahta vastakkaista erityispiirrettä: nöyryyttä ja sinnikkyyttä.
EnglishI look back with pleasure on her tenacity during the trialogues.
Muistelen hyvillä mielin, miten sinnikkäästi hän toimi kolmikantaneuvotteluissa.
EnglishIt is a very difficult task, but one that we must carry out with determination and with tenacity.
Tehtävä on hyvin vaikea, mutta meidän on käytävä siihen päättäväisesti ja sisukkaasti.
EnglishWe look, too, at the great tenacity you have displayed in the past 30 years in trying to find peace.
Me arvostamme myös 30 vuoden ajan osoittamaasi sisukkuutta rauhan aikaansaamisessa.
EnglishThis requires copious amounts of international decisiveness and tenacity in a number of cases.
Tämä edellyttää monissa tapauksissa runsaasti kansainvälistä päättäväisyyttä ja sitkeyttä.
EnglishYou had a very difficult role and you displayed skill and tenacity.
Tehtävänne oli hyvin vaikea, ja te osoititte taitonne ja lujuutenne.
EnglishMadam President, I must say that one cannot but admire Mrs Bloch von Blottnitz's tenacity.
Arvoisa rouva puhemies, minun on sanottava, että ei voi muuta kuin ihailla rouva Bloch von Blottnitzin sitkeyttä.
EnglishCongratulations are due in particular to our rapporteur for her hard work, persistence and tenacity.
Varsinkin esittelijämme on ansainnut onnittelut kovasta työstään, peräänantamattomuudesta ja sinnikkyydestä.
EnglishIn view of the complex history of the conflict, tenacity and patience are of particular importance.
Kun otetaan huomioon kiistan monipolvinen historia, on sitkeydellä ja kärsivällisyydellä erityisen tärkeä sija.
EnglishMr President, I wish to congratulate Mrs Gebhardt on her enormous tenacity and political wisdom.
(EN) Arvoisa puhemies, haluan onnitella esittelijä Gebhardtia valtavasta sitkeydestä ja poliittisesta viisaudesta.
EnglishI must pay heartfelt tribute to their hard work, their tenacity and their undeniable successes.
Haluan osoittaa sydämelliset kiitokseni Alankomaille lujasta työstä, sinnikkyydestä ja kiistattomasta onnistumisesta.
EnglishDiscrimination against Christians should be fought with the same tenacity as other forms of discrimination.
Kristittyihin kohdistuvaa syrjintää olisi torjuttava yhtä itsepintaisesti kuin muitakin syrjinnän muotoja.
EnglishFirstly I must congratulate the rapporteur on his tenacity in this 'chocolate' issue.
. (FR) Haluan aluksi onnitella esittelijää siitä peräänantamattomuudesta, jota hän on osoittanut tässä suklaa-aiheen käsittelyssä.
EnglishI admire, on a personal basis, the honourable Member's tenacity in pursuing this dossier over difficult months.
Ihailen henkilökohtaisesti arvoisan jäsenen sitkeyttä, kun hän laati tämän asiakirjan vaikeina kuukausina.
EnglishI admire their tenacity, and their rhetorical ability in presenting the unpresentable, alas.
Ihailen heidän määrätietoisuuttaan ja heidän retorista kykyään esittää asioita, jotka ovat valitettavasti mahdottomia esittää.
EnglishHis tenacity and flexibility have helped to achieve the great success that we all wanted to see.
Hänen sisukkuutensa ja mukautumiskykynsä ovat auttaneet meidät tähän suureen menestykseen, jonka me kaikki halusimme kokea.
EnglishThe position we have reached here today owes much to her personal commitment, tenacity and determination.
Tänään aikaansaamamme kanta on pitkälti hänen henkilökohtaisen sitoumuksensa, sisukkuutensa ja päättäväisyytensä ansiota.
EnglishMany governments were opposed to it, and the fact that we are here at all is thanks to her tenacity.
Hyvin monet hallitukset vastustivat asiaa, ja hänen päättäväisyyttään on kiittäminen siitä, että olemme päässeet näin pitkälle.
EnglishI should like to commend their courage and tenacity.
He ovat ihailtavan rohkeita ja sitkeitä.