"sphere" - Finsk översättning

EN

"sphere" på finska

volume_up
sphere {substantiv}

EN sphere
volume_up
{substantiv}

sphere (även: branch, business, field, industry)
volume_up
ala {substantiv}
Energy is a sphere in which EU competence is shared with the Member States.
Energia on ala, jolla EU jakaa toimivallan jäsenvaltioiden kanssa.
The sphere of non-conventional medicine is at present a highly topical and emotive one.
Vaihtoehtoisen lääketieteen ala on tällä hetkellä erittäin ajankohtainen ja tunneherkkä aihe.
A sphere which would be very suitable for many successes in this area would certainly be that of agriculture.
Yksi ala, joka erittäin hyvin sopisi tämän alueen monien menestysten kohteeksi, olisi varmasti maatalouden ala.
sphere (även: ambit, area, bailiwick, court)
volume_up
alue {substantiv}
I would say to the Commissioner that this is a sphere in which we, and also the Commission, as the Union’s executive body, must take action.
Sanoisin arvoisalle komission varapuheenjohtajalle, että tämä on alue, jolla meidän, kuten myös komission Euroopan unionin toimeenpaneva elimenä, on toimittava.
One inordinately important area of our cooperation is the transfer of know-how in the sphere of standards, quality and the convergence of our legal and institutional heritage.
Yksi äärettömän tärkeä yhteistyön osa-alue on taitotiedon siirtäminen standardien ja laadun alalla sekä oikeudellisten ja institutionaalisten perintöjemme lähentäminen.
However, this presupposes that it is understood that the Baltic region comprises the states of the Baltic together with their varying spheres of operation, including a northern dimension.
Tämä edellyttää kuitenkin sen sisäistämistä, että Itämeren alue käsittää Itämeren alueen valtiot erilaisine piirteineen, myös pohjoisen ulottuvuuden.
sphere (även: ball, glob, globe, orb)
volume_up
pallo {substantiv}
"Over billions of years on a unique sphere, chance has painted a thin covering of life: complex, improbable, wonderful and fragile.
"Miljoonien vuosien saatossa ainutlaatuisella pallolla, sattuma on maalannut ohuen kerroksen elämää: kompleksisen, epätodennäköisen, ihanan ja hauraan.
sphere (även: firmament)
volume_up
taivaankansi {substantiv}

Användningsexempel för "sphere" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishMadam President, I have consistently opposed EU meddling in the defence sphere.
(EN) Arvoisa puhemies, olen aina vastustanut EU:n sekaantumista puolustusasioihin.
EnglishThe report put forward today re-establishes its place in the political sphere.
Tänään käsiteltävässä mietinnössä politiikka on palautettu oikealle paikalleen.
EnglishWe are not in the sphere of magic and of miracle cures. This is sordid reality.
Nyt ei ole kyse taikuudesta ja ihmeparantumisista vaan tämä on synkkää todellisuutta.
EnglishThe situation in this sphere will not alter after just two hours of debate.
Tilanne tällä alalla ei muutu vain kaksi tuntia kestäneen keskustelun jälkeen.
EnglishIn the social sphere, the Commission also goes to Madrid with a positive balance sheet.
Yhteiskunnallisissakin asioissa komissio lähtee Madridiin positiivisin tuloksin.
EnglishThus, this Regulation is the core anti-fraud measure in the agricultural sphere.
Tämä asetus on siten merkittävin petosten torjuntatoimi maatalousalalla.
EnglishInstead, the EU must abolish quota systems of all kinds within the agricultural sphere.
Sen sijaan EU:n on lakkautettava kaikenlaiset maatalouden kiintiöjärjestelmät.
EnglishThis is also true of the very specific labour market that is the sphere of science.
Näin tapahtuu myös niillä aivan erityisillä työmarkkinoilla, jotka tiedeala muodostaa.
EnglishNicaragua's problems therefore fall more within my own sphere of competence.
Nicaraguan ongelmat kuuluvat ehkä paremmin minun toimivaltuuksieni piiriin.
EnglishThese difficulties have been significant in every country from the Soviet sphere.
Vaikeudet ovat olleet huomattavia kaikissa neuvostovallan alueen maissa.
EnglishIt talks about connecting the citizens and about public-sphere debating.
Siinä puhutaan kansalaisten yhteyksistä toisiinsa ja julkisesta keskustelusta.
EnglishYou have to admit that the European Union has had only mixed success in this sphere.
On pakko myöntää, että Euroopan unionin menestys tällä alalla on ollut vain sekalaista.
EnglishIn the political sphere, the year was marked by dramatic events in Turkish prisons.
Poliittisella tasolla vuotta ovat leimanneet Turkin vankiloiden dramaattiset tapahtumat.
EnglishIn parallel to humanitarian aid, the EU has been very active in the political sphere.
Humanitaarisen avun lisäksi EU on ollut erittäin aktiivinen myös poliittisella alalla.
EnglishHowever, cooperation of this kind in the economic sphere is much too one-sided.
Talousasioissa tehdään kuitenkin aivan liian yksipuolista yhteistyötä.
EnglishCertain countries are aiming to draw African countries into their sphere of influence.
Tiettyjen maiden tavoitteena on saada Afrikan maat omaan vaikutuspiiriinsä.
EnglishThis, however, is not enough to significantly improve the situation in this sphere.
Tämäkään ei kuitenkaan riitä parantamaan merkittävästi alan tilannetta.
EnglishIn the sphere of economics, too, things are put right in conjunction with the IMF.
Taloudenkin alalla pyritään luomaan järjestystä yhdessä IMF: n kanssa.
EnglishI am pleased to welcome the support for our thinking in the sphere of external relations.
Otan tyytyväisenä vastaan ulkosuhteista esittämiemme ajatustemme saaman tuen.
EnglishFourthly, we need to attach the necessary importance to the financial sphere.
Neljänneksi meidän on kiinnitettävä tarvittavaa huomiota rahoitusalaan.