"smart technology" - Finsk översättning

EN

"smart technology" på finska

Se exempelmeningar för "smart technology" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "smart technology" på finska

smart adjektiv
to smart verb
technology substantiv

Användningsexempel för "smart technology" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe need to facilitate trade in 'green goods' and smart environmental technology.
Meidän on edistettävä ”vihreiden tuotteiden” kauppaa ja tuettava älykästä ympäristöteknologiaa.
EnglishPeople and companies do not know about the energy they are consuming without smart technology.
Ihmiset ja yritykset eivät ole perillä energian kulutuksen merkityksestä ilman älytekniikkaa.
EnglishLuckily, smart technology has developed at just the same time.
Onneksi älytekniikka on kehittynyt juuri samaan aikaan.
EnglishGet faster access to your apps with the mSATA solid-state drive and Intel Smart Response Technology.
Siirry käyttämään sovelluksiasi entistä nopeammin mSATA-SSD-asemalla ja Intel Smart Response -tekniikalla.
EnglishSubject: Consumer choice and smart phone technology
Aihe: Kuluttajien valinnanvapaus ja älykäs puhelintekniikka
EnglishMicrosoft uses Microsoft SmartScreen technology to help you avoid potentially harmful websites.
Microsoft käyttää Microsoft SmartScreen -tekniikkaa, jonka ansiosta voit välttää mahdollisesti haitalliset sivustot.
EnglishEurope is a leader in the field of smart-card technology, and we must exploit that situation.
On totta, että Eurooppa on johtavassa asemassa älykorttitekniikassa. On selvää, että tilannetta on käytettävä hyväksi.
EnglishIt is even at the cutting edge of smart card technology.
Se on jopa älykorttiteknologian kärjessä.
EnglishFirstly, faith in so-called smart technology easily tempts people into handing their responsibility over to machines and instruments.
Ensinnäkin luottamus niin kutsuttuun älyteknologiaan saa ihmiset helposti siirtämään vastuunsa koneille ja laitteille.
EnglishWhat we need instead is a green new deal for investments, innovation research and energy smart technology, including in cars.
Sen sijaan tarvitsemme vihreää New Dealiä investointeja, innovaatioiden tutkimusta ja energiaälykkästä tekniikkaa varten, myös autoissa.
EnglishMore emphasis could have been placed on the way in which strong economic development can increase the opportunities for creating smart technology.
Tapaa, jolla voimakas talouskehitys voi lisätä mahdollisuuksia luoda älykästä teknologiaa, olisi voitu korostaa enemmän.
EnglishA simultaneous investment in climate-smart technology and employment will also stabilise the security policy situation with regard to Russia.
Samanaikaiset investoinnit ilmaston kannalta älykkääseen teknologiaan sekä työllisyyteen vakauttavat myös turvallisuuspoliittisen tilanteen Venäjän suhteen.
EnglishI call for greater investment in research and development into smart grids and battery technology, in order to make more efficient use of primary materials.
Pyydän lisäämään investointeja älykkäiden verkkojen ja akkuteknologian tutkimukseen ja kehitykseen, jotta perusmateriaaleja käytetään tehokkaammin.
EnglishI call for greater investment in research and development into smart grids and battery technology, in order to make more efficient use of the primary materials in the batteries.
Kehotan investoimaan enemmän älykkäitä verkkoja ja akkutekniikkaa koskevaan tutkimukseen ja kehitykseen, jotta raaka-aineita voidaan hyödyntää akuissa tehokkaammin.

Lär dig andra ord

English
  • smart technology

Mer i det svensk-tyska lexikonet.