"smallest" - Finsk översättning

EN

"smallest" på finska

Se exempelmeningar för "smallest" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "smallest" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe distance between the richest and smallest regions has grown by around 7 %.
Rikkaimpien ja köyhimpien alueiden välinen kuilu on kasvanut noin 7 %: lla.
EnglishExperience it to the fullest with the smallest touch Ultrabook on the market.
Koe se markkinoiden pienimmällä kosketusnäytöllä varustetulla Ultrabookilla.
EnglishEven the smallest dose of alcohol and narcotics given to a child is extremely harmful.
Lapsille tarjotut vähäisimmätkin alkoholi- ja huumeannokset ovat hyvin haitallisia.
EnglishIt is the human body, however, that is most defenceless against these smallest particles.
Kuitenkin ihmiskeho on juuri pienimpien hiukkasten suhteen kaikkein suojattomin.
EnglishThis is a very important issue especially as far as the smallest farmers are concerned.
Varsinkin pienempien viljelijöiden kohdalla tämä on erityisen tärkeä asia.
EnglishSo, while it is the smallest of the external instruments, it is still a significant instrument.
Vaikka tämä siis onkin ulkoisen toiminnan välineistä pienin, se on silti merkittävä.
EnglishTheir lives were malignly regulated down to the smallest detail.
Heidän elämäänsä säänneltiin vahingollisella tavalla pienintä yksityiskohtaa myöten.
EnglishHis office is the smallest ombudsman's office of any in Europe, save Malta.
Hänen toimistonsa on pienin oikeusasiamiehen toimisto koko Euroopassa, Maltaa lukuun ottamatta.
EnglishThe content is defined in terms of the smallest measurable content.
Pitoisuus määritellään pienimmän mitattavissa olevan pitoisuuden mukaan.
EnglishToxins do not belong in the hands of children, even in the smallest amounts.
Myrkyt eivät kuulu lasten käsiin - edes hyvin pieninä määrinä.
EnglishOne of the principles of sustainability is to deal with issues at the smallest level.
Yksi kestävyyden periaatteista on ottaa pienet huomioon, kiinnittää huomiota kaikkien pienimpiin.
EnglishThey do not belong in the hands of children, not even in the smallest amounts.
Ne eivät kuulu lasten käsiin, eivät edes pienissä määrissä.
EnglishPeople watching the decision-making from outside are not interested in the smallest detail.
Päätöksentekoa ulkopuolelta seuraavat eivät ole kiinnostuneita pienimmistä yksityiskohdista.
EnglishToday, in some Member States, the value of the smallest coin in circulation is around 1 euro cent.
Joissakin jäsenvaltioissa pienin nykyisin käytössä oleva kolikko on noin yksi eurosentiimi.
EnglishFor the smallest difference between loud and soft sounds, click Little difference.
Jos haluat kovien ja pehmeiden äänien välisen eron olevan niin pieni kuin mahdollista, valitse Vähäinen ero.
EnglishA fast buck is always at the expense of the smallest players.
Rahaa ansaitaan aina nopeasti pienimpien toimijoiden kustannuksella.
EnglishPoland currently recycles the smallest amount of waste of any EU country - just 4%.
Tällä hetkellä kaikista EU:n jäsenvaltioista jätteitä kierrätetään vähiten Puolassa - vain neljä prosenttia.
EnglishI had said smallest but I obey the President's edict on this.
Sanoisin pienimmästä, mutta mukaudun puheenjohtajan arvioon asiasta.
EnglishBy surface area, France is the biggest EU country and Malta the smallest.
Pinta-alaltaan suurin EU-maa on Ranska ja pienin Malta.
EnglishI am thinking in particular of the smallest and newest Member States.
Ajattelen erityisesti pienimpiä ja uusimpia jäsenvaltioita.

Lär dig andra ord

English
  • smallest

Ännu fler översättningar i bab.las svensk-engelska lexikon.