"smaller scale" - Finsk översättning

EN

"smaller scale" på finska

Se exempelmeningar för "smaller scale" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "smaller scale" på finska

smaller adjektiv
Finnish
smaller adverb
Finnish
scale substantiv
to scale verb

Användningsexempel för "smaller scale" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis will almost be a further example of the Monnet method, but on a smaller scale.
Siitä tulee jonkinlainen uusi esimerkki Monnet'n menetelmästä pienemmässä mittakaavassa.
EnglishThis was a case comparable to Kralowetz, but on a smaller scale.
Se oli Kralowetziin verrattavissa oleva tapaus mutta jossakin määrin lievempi.
EnglishMore credit should be provided for smaller-scale projects.
Pienimuotoisiin hankkeisiin olisi syytä myöntää aikaisempaa enemmän varoja.
EnglishThey already existed in ancient times: they had them in Roman times, although on a smaller scale.
Niitä oli olemassa jo ammoisina aikoina: niitä oli jo roomalaisten aikaan, mutta ne olivat pienempiä.
EnglishThey believe that the European Parliament 'moves' on a smaller scale than the national parliaments.
Ne katsovat, että Euroopan parlamentti toimii suppeammassa mittakaavassa kuin kansalliset parlamentit.
EnglishIt should be mentioned in passing that disasters on a smaller scale have occurred several times in the recent past.
On syytä mainita, että lähitulevaisuudessa alueella on sattunut useita pieniä onnettomuuksia.
EnglishOn a smaller scale, this is what we call piracy.
Pienemmässä mittakaavassa sitä kutsuttaisiin piratismiksi.
EnglishA similar trend can be identified for India, albeit on a much smaller scale, with this country accounting for 1.7% of euro area exports in 2009.
Vuonna 2008 Venäjän osuus tosin oli vieläkin suurempi (5,0 %), mutta se pieneni maailmankaupan romahduksen myötä.
EnglishNow it is doing the same, albeit perhaps on a smaller scale, although it is richer and is supposedly moving away from communist ideology.
Nyt se tekee saman, tosin pienemmässä mittakaavassa, vaikka onkin rikkaampi ja oletettavasti lopettamassa kommunistisen ideologian toteuttamisen.
EnglishOn a much smaller scale, the Pitcairn Islands are an overseas territory of Britain administered by a governor appointed by the Queen of England.
Paljon pienemmät Pitcairnsaaret ovat Yhdistyneen kuningaskunnan merentakainen alue, jota hallinnoi Englannin kuningattaren nimittämä kuvernööri.
EnglishIn the case of the Netherlands, one has only to look at the problems surrounding the main airport of Schipol, but smaller-scale civil aviation as well.
Jos tarkastelen Alankomaiden tilannetta, minun on syytä ottaa esille päälentoasema Schipholin tilanne sekä myös pienkonekenttien tilanne.
EnglishHowever, on a smaller scale too, there are women across the world who are being oppressed, abused or discriminated against in the name of religion.
Sitä pienemmässäkin mittakaavassa on kuitenkin kaikkialla maailmassa naisia, joita sorretaan, pahoinpidellään tai syrjitään uskonnon varjolla.
English(Laughter) And that was something that reoccurred throughout the project, was, the smaller the scale you want to work on, the further back in time you have to go.
(Naurua) Koko projektin ajan kohtasin yhä uudelleen sen, että mitä pienemmässä skaalassa toimii, sitä kauemmas takaisin historiaan on mentävä.
EnglishThe persuasive examples of what happened in Kosovo - and on a smaller scale, in East Timor - proved necessary, in order to support the evidence that this fund was needed.
Tarvittiin Kosovo, ja pienemmässä mittakaavassa Timor, toimimaan paljonpuhuvina esimerkkeinä, jotta tuon rahaston tarpeellisuus tuli todistetuksi.
EnglishI believe that innovative projects, on a smaller scale, can have just as much practical use - indeed if not more so - than those costing many millions of euros.
Mielestäni pienimuotoiset innovatiiviset hankkeet voivat olla aivan yhtä käytännöllisiä, jolleivät käytännöllisempiäkin, kuin useiden miljoonien eurojen hankkeet.
EnglishThere is massive infrastructure which needs to be put in place, whether it is a North Sea supergrid or, on a smaller scale, plug-in charging points for electric cars.
On otettava käyttöön valtava infrastruktuuri, olipa kyseessä sitten Pohjanmeren superverkko tai pienemmässä mittakaavassa sähköautojen plug-in-latauspisteet.
EnglishOn a smaller scale, we are working with our other partners in North Africa to give substance to the Arab Maghreb Union, of which Algeria currently holds the presidency.
Suppeammalla tasolla toimimme muiden Pohjois-Afrikan kumppaneiden kanssa elvyttääksemme Maghrebin arabiunionia, jonka puheenjohtaja Algeria tällä hetkellä on.

Lär dig andra ord

English
  • smaller scale

Sök efter fler ord i det tysk-svenska lexikonet.