"smaller and smaller" - Finsk översättning

EN

"smaller and smaller" på finska

Se exempelmeningar för "smaller and smaller" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "smaller and smaller" på finska

smaller adjektiv
Finnish
smaller adverb
Finnish
and konjunktion

Användningsexempel för "smaller and smaller" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishChronic overfishing has resulted in smaller and smaller catches for European fisheries and lost jobs.
Jatkuva liikakalastus on johtanut yhä pienempiin saaliisiin Euroopan kalastusalalla, ja työpaikkoja on menetetty.
EnglishToday, we are confronted with a situation whereby smaller and smaller consignments need to be transported with increasing frequency.
Olemme nykyään vastatusten sen kanssa, että yhä useammin kuljetetaan yhä pienempiä rahteja.
EnglishThe world is getting smaller and smaller these days.
Maailma pienenee nykyisin pienenemistään.
EnglishSmaller and smaller fish are being caught, often before they reach reproductive age, and they are becoming more and more difficult to locate.
Yhä pienempiä kaloja pyydetään usein ennen kuin ne ovat lisääntymiskykyisiä, ja niitä on yhä vaikeampi löytää.
EnglishBecause the supertechnological information society will be capable of manufacturing greater and greater wealth with a smaller and smaller workforce.
Hyperteknologinen tietoyhteiskunta kykenee tuottamaan yhä enemmän rikkautta hyödyntäen yhä vähemmän henkilöitä.
EnglishThe rules applicable to the political parties discriminate against smaller movements, smaller parties and, for example, national minorities.
Poliittisiin puolueisiin sovellettavat säännöt syrjivät pieniä liikkeitä ja puolueita ja esimerkiksi kansallisia vähemmistöjä.
EnglishGlobalisation gives us the chance to shape the world, which is becoming smaller and smaller, as a world of peaceful competition and solidarity.
Globalisaatio merkitsee meille siten mahdollisuutta muotoilla tätä yhä enemmän tiivistyvää maailmaa rauhanomaisessa kilpailussa ja solidaarisuudessa.
EnglishWhat we need is a networking of smaller groups, smaller and smaller groups who know one another, who interact with one another, and that is a grateful world.
Tarvitsemme pienempien ryhmien verkottumista, yhä pienempien ryhmien jotka tuntevat toisensa, jotka toimivat keskenään, tämä on kiitollinen maailma.
EnglishWe have moved from a time when there was heavy industrialised and intensive labour areas of industry, to other smaller networks, smaller cooperation.
Olemme siirtyneet eteenpäin ajasta, jolloin teollisuudessa oli vahvasti teollistuneita ja vahvasti työvoimavaltaisia teollisuudenaloja muihin pienempiin verkostoihin, pienempään yhteistyöhön.

Lär dig andra ord

English
  • smaller and smaller

Ta en titt på bab.las tysk-svenska lexikon.