"small time" - Finsk översättning

EN

"small time" på finska

Se exempelmeningar för "small time" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "small time" på finska

small adjektiv
Finnish
time substantiv
to time verb

Användningsexempel för "small time" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe have a ludicrously small amount of committee time between now and Christmas to deal ...
Meillä on jäljellä hyvin vähän aikaa valiokuntatyöskentelylle ennen joulua.
EnglishGiven the small amount of time available, I can unfortunately only look at one point.
Koska käytettävissä olevaa aikaa on vähän, voin valitettavasti tarkastella vain yhtä seikkaa.
EnglishAt the same time, small and medium-sized enterprises create the largest number of jobs.
Samaan aikaan pk-yritykset työllistävät suurimman osan työvoimasta.
EnglishLet me give one small example from my time in charge of the agricultural portfolio.
Haluaisin vain mainita pienen esimerkin: olen vastannut muutamia vuosia Itävallan maatalousalasta.
EnglishThe only shops in which I like to spend considerable time are small bookshops.
Ainoat vähittäiskauppaliikkeet, joissa viivyn mielelläni pitemmän aikaa, ovat pieniä kirjakauppoja.
EnglishPerhaps not only the small-time players should be punished, but also the Mister Bigs.
Olisi ehkä rangaistava pienrikollisten lisäksi myös suurkihoja.
EnglishI only have a small amount of speaking time left to devote to Taiwan.
Minulla on vain vähän puheaikaa jäljellä käsitelläkseni Taiwania.
EnglishMany major technological breakthroughs were made by small-time entrepreneurs with an ingenious streak.
Monet suuret tekniset läpimurrot on tehty pienissä, luovissa yrityksissä.
EnglishI should point out that there was no loss of human life then and the impact was relatively small over time.
Haluaisin korostaa, että siellä ei menetetty ihmishenkiä, ja vaikutus oli ajan myötä suhteellisen vähäinen.
EnglishThe Council wants to move one small step at a time.
Neuvosto haluaa edetä vain pienin askelin.
EnglishAt the same time, small producers who make use of the simplified regulation are exempted from the set-aside obligation.
Samanaikaisesti kesannointivelvoite ei koske pientuottajia, jotka saavat tukea yksinkertaistetun järjestelmän perusteella.
EnglishMoney laundering is far too serious a matter to entrust to the cowboys and Indians games of small-time Councils of national ministers!
Rahanpesu on aivan liian vakava asia jätettäväksi ahdasmielisten kansallisten hallitusten intiaanileikkeihin!
EnglishThere, a petty, small-time criminal will meet big-time criminals who know how to turn him into one of them.
Pikkurikolliset ja pikkuroistot tapaavat vankilassa suuria rikollisia, jotka puolestaan tietävät, kuinka pikkurikollisista tehdään suuria rikollisia.
EnglishLarge regions may be showing strong growth, but they can, at the same time, contain small regions which are fighting for survival.
Laajat alueet saattavat osoittaa vahvaa kasvua, mutta niillä voi olla samalla pieniä alueita, jotka kamppailevat selviytymisestä.
English   I shall not waste the small amount of time available to me repeating the arguments expressed by other Members with which I fully agree.
   En tuhlaa vähää käytettävissä olevaa aikaa toistaakseni muiden jäsenten jo esittämiä huomautuksia, joista olen täysin samaa mieltä.
EnglishTomorrow we will adopt a Euro 5 Regulation which stands for improved health protection and which at the same time strengthens small and medium-sized enterprises.
Huomenna hyväksymme Euro 5 -asetuksen, joka parantaa terveydensuojelua ja samalla vahvistaa pk-yritysten asemaa.
EnglishAt the same time, small businesses are the backbone of our European economy, and they are currently facing very difficult economic times.
Kuitenkin pienyritykset ovat Euroopan unionin talouden selkäranka, ja tällä hetkellä ne ovat erittäin suurissa taloudellisissa vaikeuksissa.
EnglishMr Haarder, as you know, it only takes a few minutes to decide on important strategies but we need more time for small matters.
Arvoisa parlamentin jäsen Haarder, kuten tiedätte, me päätämme suurista strategioista muutamassa minuutissa, mutta pikku asiat vaativat enemmän aikaa.
EnglishThe impact of these actions is clear: when they failed to receive loans from the banks on time, small and medium-sized businesses folded en masse.
Näiden toimien vaikutus on selkeä: pieniä ja keskisuuria yrityksiä meni joukoittain nurin, koska ne eivät tuolloin saaneet pankeista lainaa.
EnglishObviously, we are well aware that these are difficult political questions and that we will probably only be able to take a few small steps at a time.
Tiedämme luonnollisesti, että nämä ovat erittäin vaikeita poliittisia kysymyksiä ja että pystymme todennäköisesti etenemään niissä vain pienin askelin.

Lär dig andra ord

English
  • small time

Mer i det tysk-svenska lexikonet.